INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Jiří DaněkJiří DaněkIng. Jiří Daněk je předsedou představenstva pražské Druchemy, družstva pro chemickou výrobu a služby. Byl nominován do soutěže MANAŽER ROKU 2020 do kategorie Manažer digitálního věku. V témže prestižním klání uspěl i v roce 2012. Jeho manažerské schopnosti jsou výjimečné: umí se postarat o prosperitu jednotky, kterou řídí a za niž nese zodpovědnost. Dokáže stanovit priority, cíle, dát prostor svému týmu. A je optimista:

Družstvo má letitou tradici. Jak z ní dnes čerpá?

Letos jsme oslavili 70 let trvání. Za tu dobu se u nás zkoncentrovaly obrovské zkušenosti, vytvořilo se jedinečné know-how, a dnes, i přes někdejší značné turbulence v historii tohoto družstva, můžeme toto vše úročit. Druchema má za sebou období velkolepého růstu, kdy do roku 1989 patřila mezi největší chemické podniky v tehdejším Československu, ale byla i na svém téměř ekonomickém dně v průběhu 90. let minulého století. Jsem nesmírně rád, že si své významné postavení dokázala získat zpět a na trhu se opět zařadila mezi stálice a významné hráče. Dnes však už tolik nesázíme na tradici firmy, ale spíše na dobré jméno našich výrobních značek, které se za dobu své existence zapsaly do každodenního života mnoha lidí.

Který výrobek vás nejvíce proslavil a proč?

Těch 70 let existence firmy je opravdu dlouhá doba, řadu věcí znám pouze z historických pramenů nebo z vyprávění pamětníků. Do družstva jsem nastoupil až v roce 2006 jako jeho krizový manažer. Tehdy bylo ve velmi špatné kondici, naštěstí se nám podařilo ho během pár let postavit na několik silných nohou. Druchema dnes opět patří mezi přední a úspěšné české chemické podniky. A víc než na tradici, jak už jsem naznačil, nyní stavíme na známosti našich značek, protože to považujeme z pohledu přízně konečného spotřebitele za prioritní. Například naše barvy na velikonoční vajíčka OVO, které jsou stále na špičce obliby, vyrostly z původních několika barviček na ucelenou výrobkovou řadu, čítající dnes několik desítek produktů. Cítíme již celou řadu let, že tradice oslav velikonočních svátků se vrací, nakonec tento trend je patrný nejenom u Velikonoc. A naše produkty se snaží těmto znovu objeveným a oživeným zvykům vycházet vstříc. A značka OVO se opravdu pojmem stala, za perličku považujeme její čestné místo v křížovkách: barva na vajíčka na tři.
Naší vlajkovou lodí se však stalo lepidlo Herkules. Také prošlo svým dlouhodobým vývojem, na trhu jde o velmi žádaný brand, který vyrábíme v mnoha modifikacích. Velký úspěch zaznamenalo naše lepidlo v posledních letech, kdy se stalo základní surovinou pro výrobu tzv. slizu. Rodičům, kteří mají doma teenagery, zajisté není třeba vysvětlovat, o co jde.
Máme však celou řadu dalších výrobků s dlouhou tradicí. Cyklisty stále oblíbená souprava na opravu veloduší START, široký sortiment autokosmetiky TEMPO, stejně jako prostředky do domácnosti Bistrol nebo Mefisto. Také pro zimní sporty nabízíme značku SKIVO, které jsou dnes určeny ne pouze na mazání lyží, ale i např. snowboardů nebo čištění mohérových pásů.
Ve svém portfoliu máme i opravdové rarity, jako např. značku Cirina, která byla jako ochranná známka zapsaná již v roce 1919. Pod ní se skrývá lešticí pasta na parkety, kterou stále ještě vyrábíme.

DSC 0545 resizedZnaček máte opravdu hodně. Jak s nimi marketing pracuje?

Většina našich marketingových kampaní je určena konečnému spotřebiteli s jasným cílem: zákazník musí dostat naši značku do svého podvědomí jako synonymum české tradice, a především kvality, a v obchodě z široké řady nabízených produktů si vybere právě náš výrobek. Navíc nám, českým výrobcům, nahrává trend, který se nyní jasně v zákaznické obci projevuje a který je podporován významnými výrobci či distributory: chuť znovu si kupovat domácí kvalitní produkci a podporovat české výrobce. Na této skutečnosti nyní hodně stavíme i marketingovou komunikaci.
Před dvěma lety se nám podařilo naše výrobkové portfolio rozšířit o tradiční českou značku lepidla Kanagom. Jejímu rozvoji a rozšíření nyní věnujeme velkou pozornost. Dá se říci, že generace 40+ na tomto lepidle vyrostla a my jsme si dali za cíl, aby se tento brand opět dostal do širokého povědomí celého národa. Tak, jak tomu bylo již v minulosti.
Marketing se ubírá samozřejmě různými cestami, od televizní reklamy až po předváděcí akce, propagaci, různá partnerství, přípravu nových obalů a etiket atd. Hojně využíváme soutěže. Samozřejmě stále větší pozornost obracíme k sociálním sítím, protože jejich záběr je široký a velmi nám pomáhají. Respektujeme jejich sílu, zejména v záběru na mladší generaci, jejíž náklonnost rovněž potřebujeme získávat. Naše výrobky bývaly samozřejmostí pro jejich babičky, dědečky a rodiče, a my usilujeme o to, aby tito následovníci v jejich stopách pokračovali. Takže Facebook, Instagram, YouTube, domény na jednotlivé produkty, to vše nám funguje a bez těchto nástrojů bychom se dnes těžko dokázali prosadit.

Určitě by se v sortimentu našla i nějaká pozoruhodnost...

Jsou to například daktyloskopické fólie pro policii, které se používají na snímání otisků prstů. Jsme mezi několika firmami v Evropě, které tuto výrobní technologii ovládají. A snad ještě to, že téměř vše, co dodáváme na trh, je produktem našeho vlastního vývoje.

Portfolio výrobků je poměrně široké. Kdo je dnes vaším největším zákazníkem, odběratelem?

Našimi hlavními partnery jsou distributoři, tj. velké obchodní řetězce, hobby markety a velkoobchody, resp. jak říkáme sítě kamenných prodejen. Naším cílem je, aby zákazník našel naše výrobky všude tam, kam si podobné produkty půjde nakoupit. Nabízíme prodeje i konečným spotřebitelům, a to prostřednictvím našeho e-shopu, jehož význam, především v dnešní covidové době, významně roste.

Covid zahýbal s materiálovými vstupy a toky. Nakolik zasáhl vaše podnikání?

V roce 2020 jsme byli schopni na samém počátku covidové pandemie zásadním způsobem upravit výrobu a prakticky ze dne na den přejít na výrobu tehdy tolik potřebných dezinfekcí. Museli jsme vyřešit celou řadu problémů, přeorientovat se na vícesměnný provoz, zajistit složitou logistiku, vyhovět legislativě atd. Vedle toho musela běžet normální produkce. Takže v období, kdy velká část ekonomiky byla utlumená, školy, restaurace a celá řada provozů zavřená a část národa musela pracovat z domova, my jsme naštěstí dokázali fungovat v plném provozu dál. Přirozeně ani dnešní doba není jednoduchá. Všichni vidíme, co dělají ceny energií, jednotlivých vstupů, jak je velmi složité plánování dodávek. Pokud ale chceme fungovat a být úspěšní i v těchto obtížných časech, musíme se přizpůsobit a být o to více flexibilnější a kreativnější. Nepochybuji o tom, že to Druchema dokáže.

Řídit firmu, družstvo, organizaci je v současnosti velmi náročné. Co se vám osvědčilo, abyste zvládl se svým týmem vše potřebné?

Život mi ukázal, že nejdůležitější je umět se obklopit správnými lidmi, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Bez schopného týmu jedinec nedokáže nic a taková skupina zapálených jednotlivců tvoří velmi solidní základ budoucího úspěchu. V Druchemě OVO Velkyü stojan Anavíc máme kolegy, jejichž rodiče zde pracovali celý život. A taková rodinná tradice určitě posiluje vztah zaměstnanců k firmě a k jejímu správnému fungování. Přirozeně ale pracujeme se standardním trhem práce se všemi jeho klady i zápory. Někdy je to obtížné, jsme přece jenom chemický provoz, kde celá řada profesí vyžaduje svou odbornost. Ale zatím jsme vždy byli schopni volná pracovní místa úspěšně obsadit.
V loňském roce se naše chemická rodina rozrostla o další chemickou firmu STYL Neratovice, která je svým zaměřením Druchemě velmi podobná. Shodou okolností STYL podobně jako Druchema oslavil v letošním roce také
70 let od svého založení a vyrábí rovněž celou řadu známých tradičních českých značek. Jako příklad mohu jmenovat řadu čisticích prostředků pro domácnost LARRIN. Toto spojení nám přináší plno synergických efektů a také dobrou výzvu pro všechny zaměstnance.

Jak dnes vycházet s lidmi? Přemýšlíte o tom, anebo takové věci vůbec neřešíte?

Doba je opravdu složitá, musíme se potýkat s problémy, které nás dříve ani nenapadly. Vždy se mi však osvědčilo jednat s každým na rovinu a zajímat se i o zdánlivě malicherné problémy. Důležitá je atmosféra vzájemné důvěry. Potom i řešení složitých, a mnohdy velmi nepříjemných problémů je snazší.

Kde hledáte životní optimizmus, když je nejhůře?

Jsem spíše optimista, ale nemám rád velké riskování, rád si věci promýšlím dopředu, a pokud možno ve více krocích a variantách. Rozhodně je dobré dělat důležitá rozhodnutí bez emocí a s rozvahou. Mým krédem je „štěstí přeje připraveným“ a to znamená, že musím být dopředu připraven i na ty horší stránky, které mohou přijít. K životu přirozeně patří i neúspěch, podstatné však je vědět, co s tím udělám a jak co nejrychleji obrátím nepříznivý vývoj.

Nominace v soutěži MANAŽER ROKU nepřišla jen tak. Když hodnotíte výsledky Druchemy, zač byste sám sebe pochválil?

Sám sebe asi těžko, je na druhých, aby toto zhodnotili. Úspěch je však vždy výsledkem práce celého týmu. Nicméně si myslím, že za těch 15 let jsme společně se svými kolegy v Druchemě odvedli kus dobré práce, za který se rozhodně nemusíme stydět. A spousta další nás ještě čeká.

připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Velký úklid v e-shopech

    Už dávno jsme si zvykli nakupovat nejen v kamenných obchodech, ale také na internetu. Obrat e-shopů neustále roste a v kritických obdobích, například během pandemie, překonával všechny rekordy. Kdo by ostatně neocenil téměř nekonečný výběr zboží, které vlastně ani nezná státní hranice ani prodejní dobu? Samozřejmě že e-commerce s sebou přináší i rizika pro obě strany, pro prodávající i zákazníky. Proto je překvapující, že teprve nyní zpřísnila naše legislativa pravidla obchodování. Už si ani v „anonymním“ cyber prostoru nebude moci každý dělat, co chce, a počítat s tím, že mu vše projde. Například používat e-shop jako bezplatnou půjčovnu nebo sám sobě psát pochvalné recenze a záměrně klamat spotřebitele. Není pochyb, že dodržování přísnějších regulí internetovému businessu jenom prospěje a podpoří jeho další růst.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Arbitrážní a mediační centrum WIPO: zkušenosti ze zahraničí 30. listopad 2022

V tomto vydání zakončíme seriál o IP mediacích a jejich využití při řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví nahlédnutím do zahraničí. Konkrétně se zaměříme na zkušenosti a na mediační případy úspěšně vyřešené v Arbitrážním a mediačním centru Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě a v Singapuru.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3