INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

220218 TOP ZamestnavatelŠKODA AUTO již pojedenácté zvítězila ve studii TOP Zaměstnavatelé 2022 a

podobně jako v minulých letech ovládla kategorii Automobilový a strojírenský průmysl.

O anketě rozhodují svými hlasy studenti vysokých
škol, kteří z pozice uchazečů s vysokým dosaženým vzděláním hodnotí kvalitu jednotlivých
zaměstnavatelů, a to na základě řady hledisek. Cílem studie je představit vysokoškolákům
široké možnosti uplatnění v nejúspěšnějších českých firmách, samotné společnosti pak
získávají cennou zpětnou vazbu o preferencích svých možných budoucích zaměstnanců.
ŠKODA AUTO boduje v soutěžích zaměstnavatelů pravidelně a svým zaměstnancům nabízí
nejen moderní pracovní zázemí a široké možnosti uplatnění, ale také individuálně zaměřené
programy osobního či profesního rozvoje.

„Nacházíme se uprostřed největší transformace v historii automobilového průmyslu. K jejímu
úspěšnému provedení ve správném tempu potřebujeme ty nejlepší zaměstnance. Se strategií naší
oblasti Lidé a kultura se ještě konkrétněji zaměřujeme na témata budoucnosti. Naší prioritou přitom
je získat ty nejlepší a kompetentní talenty a pomocí chytrých koncepcí pro zvyšování dovedností
zajistit jejich připravenost na budoucnost. Jsme na dobré cestě. Odhodlaně a naplno pokračujeme
v zásadní změně firemní kultury, nastavujeme modely ‚nové práce‘; do roku 2030 vložíme do
odborného a dalšího vzdělávání téměř 500 miliónů eur a v loňském roce jsme založili naši vlastní
programátorskou školu 42 Prague. Jsem ráda, že zejména studenti si všímají našeho angažmá a
oceňují jej a že se nám opět podařilo vyhrát v hodnocení Zaměstnavatel roku. Je to pro nás velké
povzbuzení a motivace,“ říká Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za
oblast Lidé a kultura.

Studie TOP Zaměstnavatelé je projektem Asociace studentů a absolventů a probíhá mezi studenty
českých vysokých škol. Je realizována ve spolupráci s výzkumnou agenturou GFK, univerzitami,
studentskými organizacemi a firemními partnery. Studenti vyplňují odpovědi na otázky studie v
online dotazníku, každý rok přitom probíhá revize otázek, aby byly zohledněny trendy v oblasti
zaměstnávání studentů a absolventů vysokých škol. Letos se výzkumu zúčastnilo téměř
12 000 respondentů.

ŠKODA AUTO zvítězila ve studii TOP Zaměstnavatelé již pojedenácté v řadě. Skončila na prvním
místě v kategorii Automobilový a strojírenský průmysl, vysoké hodnocení však získala i v dalších
oblastech, jako jsou informační technologie. Právě obor IT zažívá v automobilce velký rozvoj,
protože elektrifikace pohonu a digitalizace výroby představují zásadní inovační trendy v celém
automobilovém průmysl

Nové možnosti pro uplatnění zvláště studentů otvírají taktéž ambiciózní plány automobilky na příští
dekádu, pro niž společnost vloni přijala strategii NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030.
Jedním z cílů rozvoje firmy je ve spolupráci s koncernem Volkswagen a místními úřady proměnit
Českou republiku v centrum rozvoje elektromobility.

Důležitá je proměna firemní kultury, která se dotýká témat z oblasti rovných příležitostí, inkluze a
férového jednání. Strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 staví do popředí i oblast
diverzity: cílem do roku 2030 je, aby každou čtvrtou pozici v managementu zastávala žena.
Ženy mají ve firmě mnohem více pracovních příležitostí než dříve, automobilka také například
pořádá rekvalifikační kurzy pro ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené. Nový přístup
k zaměstnancům podtrhuje i loňské přejmenování oblasti Lidských zdrojů na výstižnější název Lidé
a kultura.

Česká automobilka bude v rámci procesu transformace dále přispívat ke vzdělávání zaměstnanců
a v letech 2022 až 2030 do této oblasti hodlá investovat téměř 500 milionů eur s hlavním cílem
zajistit pracovní místa i v budoucnosti.

ŠKODA AUTO se na nejvyšších příčkách hodnocení zaměstnavatelů umisťuje pravidelně díky
širokým možnostem uplatnění v různých profesích včetně ekonomických a IT oborů, ale i
propracovanou nabídkou kariérního a osobního rozvoje či dalšího vzdělávání. Dalším nedávným
oceněním z oblasti péče o zaměstnance je titul Podnik podporující zdraví. Česká automobilka za
ochranu zdraví personálu nad rámec legislativních požadavků obdržela nejvyšší, třetí stupeň titulu
již potřetí v řadě.

(tz)
Pro d

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE