INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Klid a pocit bezpečí během těhotenství přinese nastávajícím maminkám v Šumperské nemocnici nový ultrazvukový přístroj, který jejímu porodnickému oddělení věnovalo Občanské sdružení Život dětem v Šumperku za finančního přispění Nadace AWD Pomoc dětem. Dar v hodnotě 249 tisíc korun byl pořízen z výtěžku benefičního večera Magická noc – Srdce pro děti, který se uskutečnil v únoru letošního roku v pražské Tesla Aréně.

„Jsme rádi, že jsme mohli přispět na dobrou věc a nový ultrazvuk pomůže lékařům v jejich práci. Naše nadace se v České republice i v zahraničí angažuje v oblasti pomoci dětem už téměř dvacet let, a protože nám na dětech opravdu velice záleží, přispěli na přístroj částí svého platu i naši pracovníci," řekl Pavel Manhalter, výkonný ředitel AWD ČR, která v Česku provozuje AWD nadaci Pomoc dětem.

„Nový ultrazvuk nám umožní vyšetřit maminky přímo před porodem a využívat ho můžeme i při porodu. Budeme tak mít naprosto dokonalý obraz toho, co se v děloze nastávající rodičky děje, jak je miminko otočené a získáme spoustu dalších užitečných informací. Nový přístroj určitě přispěje ke zkvalitnění porodnické péče v naší nemocnici," řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Šumperské nemocnice Miloš Vysloužil.

Gynekologicko-porodnické oddělení Šumperské nemocnice zajišťuje péči ve spádové oblasti Šumperska, Zábřežska i některých oblastí Ústeckoorlicka. Specifičnost tohoto oddělení spočívá v tom, že spolupracuje s terénními gynekology, kteří mají možnost v nemocnici aktivně operovat svou klientelu bez finančních nároků. Ročně na oddělení, v porodním sále a v ambulancích provede 8 nemocničních lékařů a stejný počet terénních gynekologů kolem dvou tisíc zákroků, přičemž 80 % je prováděno laparoskopicky na centrálních operačních sálech.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE