INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Daniel 123Daniel ŠabataČeská agentura na podporu obchodu CzechTrade otevřela v americkém Chicagu nový Exportní inkubátor. Nachází se ve čtvrti Chicago Loop, přímo v hlavním obchodním centru města. Služby inkubátoru mohou firmy čerpat až půl roku. Jedna z prvních českých společností, která využije tuto možnost, je výrobce kancelářského nábytku RIM CZ a.s. Firma vznikla v roce 1991 s cílem vyrábět vlastní kancelářské židle.

Filozofie zdravého sezení a poznatky z vlastního výzkumu v oblasti ergonomie ovlivnily další vývoj společnosti. Slogan „Pro zdravé sezení“ a tomu odpovídající záměr vyrábět a prodávat židle, které přispějí ke kultivaci a oživení kancelářského prostředí, se staly hlavním posláním. Zanedlouho přibyla vize proniknout do zahra­ničí. Jaká jsou očekávání a jak je těžké se prosazovat na severoamerickém trhu, na to jsem se zeptal obchodního ředitele RIM CZ Daniela Šabaty.

V současné době je to už 31 let, co úspěšně podnikáte a zároveň se vám daří uplatnit se i na vzdálených, někdy až exotických trzích. Proč jste se rozhodli vstoupit na americký trh, který je vysoce konkurenční?

Americký trh je, jak správně uvádíte, velice konkurenční, ale na druhou stranu je rozmanitý, mnohostranný, a hlavně velký tak, že si tam téměř každý může najít svoje místo. Nutně na americkém trhu nemusí dosahovat takových výsledků jako na „domácím“ trhu Evropské unie, i když očekávání při vstupu na tento trh bývají obvykle veliká. Bývá totiž nutné zahrnout specifika, jejichž vliv se ne vždy podaří zhodnotit, jako například certifikaci výrobků, která se může lišit v různých státech USA, rozdělení do regionů a přizpůsobení prodejních kanálů specifikům těchto regionů atd.

Jaké možnosti a příležitosti vám tato destinace nabízí?

Americký trh je veliký a různorodý. Je ale také velice konkurenční a mix těchto vlivů je potřeba zohlednit. V nábytkářském průmyslu je několik „ideových“ a designových center. V Itálii je jedno těžiště designu, německý design je svým způsobem specifický, Skandinávie má své patrné designové postupy a linky. Je ale možné pozorovat princip, kdy se určitý designový prvek, směr, barevnost, chcete-li, objeví v USA a přes velice blízký britský trh se tyto prvky začnou objevovat v Evropě. My to zde nepociťujeme, ale americký design a filozofie nás s určitým zpožděním velice ovlivňuje. Můžu zde zmínit akustické uzavřené sofa – jakési privátní uzavřené jednací místo, dále je zde možno vysledovat kořeny uzavřených jednacích buněk RIM officea všeobecný trend přechodu ze standardního pracovního místa (otočná židle, stůl, skříňka) ke sdíleným prostorům na bázi soft seatingu. Zkráceně – přijdu do práce a rozhlédnu se, kde si sednu. Google byl například průkopníkem takových kancelářských řešení.

Ale je potřeba počítat i s těmi překážkami...

Na první pohled se to nezdá, ale americký trh je velice protekcionistický ve smyslu povolení a certifikací, které jsou pro uvedení výrobku na trh potřebné. Je třeba se na úvod prokousat sérií certifikací, která může být navíc v každém státě unie jiná, a pak systémem přidělování „law labels“ ve smyslu – Mokrou kočku prosím v mikrovlnné troubě nesušte, mohla by umřít.

V čem se americký trh od českého výrazně liší? A v čem se liší americký zákazník od našeho?

Samozřejmostí na americkém trhu je perfektní zákaznický servis, který je často dotažen pro nás až do krajnosti ve smyslu „jakákoliv oprava a zaslání náhradního dílu do 24 hodin u vás“. Dále je zajímavé, jak Američané hodnotí sedací nábytek z Evropy. Vžil se zde dokonce termín „Evropská tvrdost“. Američané mají rádi oproti Evropě měkčí a větší čalounění. Navíc platí v USA normy BIFMA, které pro dodavatele z Evropy dosti často znamenají zesílení konstrukce a použití širších a pevnějších podnoží s ohledem na stabilitu.

Prvních šest měsíců bude vaše firma využívat inkubátor CzechTrade. Jak náročné bylo zajistit si tuto spolupráci? A proč jste zvolili zrovna Chicago?

V USA existuje několik center výroby sedacího nábytku. Jedno z nich je v Grand Rapids ve státě Michigan. Je to pouze několik hodin cesty autem nebo „skok“ letadlem přes jezero Michigan. Je dobré se prezentovat u takovýchto center výroby a prodeje. V Chicagu také probíhá každý rok největší nábytkářská výstava. Proto byla naše volba tohoto města jasná.

 Jaký přínos si od inkubátoru slibujete?

Zvýšení prestiže ve smyslu „máme americkou adresu“. Tento moment sice nepřímo, ale hodně pomáhá. Navíc podpora státu v tomto směru je našimi partnery dobře hodnocena a přijímána. Samozřejmě to hlavní, co si od tohoto projektu slibujeme, je každodenní přítomnost na trhu a možnost rychlé reakce a prezentace firmy.

Nevadí vám, že budete Inkubátor sdílet s jinými českými firmami?

Inkubátor je velkým přínosem. Jak jsem zmínil výše – podpora státu je u našich partnerů dobře přijímána, a o to více, pokud jde o společný projekt více firem.

A faktory, které rozhodnou o tom, zda po půl roce zůstanete na americkém trhu?

Obchodní aktivity zde máme zhruba pět let. Naším záměrem je jejich prohloubení a rozšíření na celé území. Rozhodující kromě obratu na tomto trhu bude, zda se nám podaří založit síť prodejců po celém území USA, a pokud možno i v Kanadě a Mexiku.

Shrnul byste svá očekávání a cíle prodeje?

Náš krátkodobý cíl je po 12 měsících zvýšit obrat v USA na jeden milión USD ročně s potenciálem dalšího růstu. Naše střednědobé plány pracují s ročním obratem pět miliónů USD. Naše cíle jsou ovlivněné tím, že už nějakou dobu tento trh sledujeme, a jak jsem naznačil, máme zde již určité obchodní aktivity.

za rozhovor poděkoval
Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE