INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

OCE Zastupci viteznych firem pro rok 2022Dvanáct tuzemských vývozců si v prosinci rozdělilo ceny v soutěži Ocenění Českých Exportérů. Projekt podporuje úspěšné české firmy, u kterých export tvoří minimálně 20 % jejich tržeb. Porota vybírala vítěze ze 144 firem, kritéria jich splnilo 82. Finalisté OCE, kteří zaměstnávají více než 14 000 lidí, loni vyvezli zboží a služby za 28,8 miliardy korun.

Zástupci vítězných firem - Ocenění českých podnikatelů 2022

Podle zakladatelky projektu Ocenění Českých Exportérů a podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové mohou být inspirací pro všechny tuzemské podniky, které řeší současnou složitou situaci v zahraničním obchodu.

Ocenění Českých Exportérů je otevřeno všem bez rozdílu, zúčastňují se ho malé, střední i velké podniky. Porota letos vybírala ze 144 společností (74 rodinných podniků), 82 firem splnilo všechna kritéria soutěže. Téměř sedm desítek subjektů se klání zúčastnilo vůbec po­prvé. Pořadatelé navíc letos představili tři nové kategorie: Cenu za největší potenciál pod patronací Enterprise Investors, Cenu odpovědného podnikání pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau a E-Commerce.

V kategorii Malá společnost se o prvenství tradičně utkaly firmy s ročním obratem do 100 miliónů korun, v kategorii Střední společnost vybírala porota z podniků, jejichž obrat je mezi 100–500 milióny korun. Společnosti s ročním obratem převyšujícím 500 miliónů korun si rozdělily ceny v kategorii Velká společnost.

Krize firmy neodradila

V předloňském roce dopadla na exportéry negativně covidová krize. Loni se tuzemský export opět nadechl k růstu, letos se ale vývozci potýkají s nedostatkem zdrojů a ohrožuje je také růst cen komodit, a především energií.
„Projekt OCE má v sobě nejvyšší podíl výrobních firem v rámci celé naší platformy. Tyto firmy vyrábějí a vyvážejí do celého světa. V současnosti sice v naprosté většině řeší zejména výpadky v dodavatelských řetězcích a abnormálně zvýšené energetické náklady, ale ukazuje se, že Češi jsou dobrými hospodáři a v souvislosti s tím platí české pořekadlo o zdravém selském rozumu,“ řekla Helena Kohoutová.
„Mnoho námi oslovených podniků se totiž již několik let bez vlivu okolností i zásahu politiky snaží šetřit náklady na energie, a to ať už s ohledem na úsporu financí, nebo díky svému ohleduplnému přístupu k životnímu prostředí. Tento trend je nutné vyzdvihnout jako výjimečný, mimořádně významný a silný. Je potěšující, že firmy nemusí být motivovány zvenku ani okolnostmi nebo politiky k tomu, aby byly dobrým hospodářem a rychle se orientovaly,“ dodala Helena Kohoutová.
Firmy, které se dostaly do situace, že musí cenu energií řešit a realizovat energetické úspory, jsou podle zakladatelky projektu schopné reagovat rychle, protože je to nutné kvůli zachování jejich konkurenceschopnosti. „Což bude v budoucnosti další faktor, který přijde ze strany odběratelů. Firmy tak budou čelit tlaku na to, aby byly zcela v souladu s novými směry v oblasti ekologie a úspor,“ upozornila Helena Kohoutová.
Důležitým aspektem je také vzájemné spojení těchto firem – účastníků Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů či Ocenění Českých Exportérů – jež jsou do soutěží obvykle nominováni odborným garantem, mezinárodní ratingovou společností CRIF Czech Credit Bureau, a členů klubů Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, sdružené v Podnikatelské platformě Helas.

Platforma propojuje tisíce subjektů z ČR

Helena Kohoutová připomněla, že je účast v soutěži bezplatná, ale firmy mají následně možnost zapojit se do komunity, která vytváří mimořádné místo pro rozvoj businessu, vztahů a inspiraci. „To, co je specifické pro naši Podnikatelskou platformu Helas, jejíž součástí jsou již zmíněné projekty a kluby, je to, že je tvořena důvěryhodnými klienty, a vytváří tak bezpečné místo pro podnikání a nové vztahy,“ informovala Helena Kohoutová. V roce 2022 byla Helas v přímém kontaktu s 362 společnostmi, což představuje téměř 122 miliard korun kumulovaného obratu a více než 36 000 zaměstnanců. Dvě třetiny firem exportují a 50 % z nich jsou firmy rodinné. Vedle ryze českých společností jsou součástí platformy i významné české a zahraniční korporace, odborníci a osobnosti dnešní doby.

Kdo může bojovat o vítězství

Soutěže se může zúčastnit společnost, která je výlučně v českém vlastnictví, dosahuje ročního obratu více než deset miliónů korun a export se na jejích tržbách podílí minimálně 20 %. Přihlásit se nemohou společnosti, které vyvážejí suroviny, paliva, starožitné předměty, zbraně pro válečné účely nebo se zabývají službami finanční povahy.
„Pětina společností, které se soutěže zúčastnily, má sídlo v Praze, 13 % v Jihomoravském kraji a 10 % v Plzeňském kraji. Na tyto tři regiony tak připadá 43 % společností,“ vysvětlil Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Naprosto převažují podniky založené koncem 90. let. Jde tudíž o zavedené společnosti, které již mají dostatek zkušeností s podnikáním a vývozem, a prokázaly, že jsou schopné se přizpůsobit měnícím se ekonomickým podmínkám doma i ve světě. „To je příslibem i do budoucna, protože právě v období probíhajících významných globálních změn mohou být zkušenosti exportérů důležité pro úspěšné překonání podnikatelských nástrah,“ dodal Pavel Finger.
V loňském roce vykázaly tyto společnosti v průměru roční tržby ve výši 238 miliónů korun. Počet jejich zaměstnanců se značně liší. Pohybuje se v rozmezí od 3 do 670 lidí, přičemž na jednu společnost připadá průměrně 122 zaměstnanců. Více než polovina soutěžících působí ve zpracovatelském průmyslu a s odstupem i ve službách, jako jsou informační technologie, inženýrské činnosti a související technické poradenství, či v přípravě tisku a digitálních dat.

Správnou cestou jsou moderní technologie

Cesta, kterou by se měly české firmy vydat, aby překonaly současné složité období, je důraz na digitalizaci a inovace obecně. Patronem nové Ceny za největší potenciál je jedna z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě Enterprise Investors. „Současná krize je jistě pro tuzemské firmy mnohem náročnější než ta covidová. Kromě narušených dodavatelských řetězců se aktuálně potýkají s extrémním nárůstem nákladů na výrobní zdroje a financování, klesající zahraniční poptávkou a výrazně vyšší makroekonomickou nejistotou, což je negativně ovlivní jak letos, tak ještě minimálně během příštího roku. Nejvíce současná situace dopadne na malé a slabší firmy, u kterých očekávám, že mnoho z nich tuto krizi nemusí přežít. Naopak pro dobře řízené firmy postavené na silných základech tu bude řada příležitostí vyplývajících z možnosti konsolidace jejich segmentů a získání většího tržního podílu. Pokud jim to současná situace dovolí, měly by české firmy i nadále investovat do zvýšení své efektivity a inovací, aby dokázaly udržet svou konkurenceschopnost v náročných podmínkách,“ sdělil Vjaceslav Lypko, investiční ředitel a ředitel pro Českou republiku Enterprise Investors.
„Aktuálně vidím největší potenciál u exportérů, kteří dokážou dodávat výrobky a služby s vysokou přidanou hodnotou a kteří si vybudovali silné postavení u svých zákazníků. Klesající zahraniční poptávka do jisté míry ovlivní většinu exportérů, nicméně tito lídři by měli současnou situaci zvládnout lépe. Z osobní zkušenosti vím, že jsou to firmy, které neustále investují do svých výrobních technologií a lidí, mají efektivní interní procesy a dokážou flexibilně reagovat na změny poptávky. Samozřejmě pokud tyto firmy vidí příležitosti pro expanzi a mají možnost je realizovat, měly by těchto příležitostí využít. U našich portfoliových společností také podporujeme jejich expanzní ambice, ať už v rámci existujících, nebo nových trhů,“ uvedl zástupce Enterprise Investors.
Český business se formou partnerství v projektu OCE rozhodla podpořit i JŠK, advokátní kancelář. Její zástupce byl i letos součástí poroty. „Přínos soutěže vnímám ve veřejném potvrzení úspěchu firem, uznání odměny za jejich úsilí a tvrdou práci, bez kterých by na takové ocenění jistě nedosáhly. Současně se stávají motivací a v poslední době tolik potřebným motorem pro ostatní. Dva roky pandemie, neutěšená geopolitická situace, energetická krize a vysoká inflace, to vše ovlivňuje trh a jednotlivé podnikatele. Úspěch, ale v mnoha případech i jen pouhé přežití, nyní vyžaduje daleko větší flexibilitu a schopnost improvizace managementu,“ vyjádřil názor při příležitosti vyhlášení výsledků Tomáš Doležil, partner advokátní kanceláře JŠK.
A co by doporučil ve složitém období tuzemským exportérům? „Říká se, že v těžkých chvílích je každá rada drahá. A jelikož mottem naší advokátní kanceláře je Neradíme – pomáháme řešit, vítězným exportérům bych doporučoval pouze to, aby při vší té flexibilitě a improvizaci nespoléhali na různé rady, ale raději na návrhy konkrétních řešení od odborníků.“
Hlavním partnerem projektu je i společnost Pelmi nabízející komplexní služby v dopravě a logistice. „Největší podíl tvoří námořní kontejnerová (FCL) a kusová přeprava (LCL), dále pak letecká přeprava a pozemní přeprava. Všechny druhy uvedených přeprav nabízíme v režimu
door to door, včetně celního odbavení zásilek, uskladnění a připojištění. Českým exportérům navrhujeme ideální řešení dopravy s ohledem na dobu přepravy a cenu,“ připomněl Josef Truhlář, jednatel společnosti PELMI, spol. s r.o.
Soutěž Ocenění Českých Exportérů připravila podle něj výjimečnou možnost, jak ocenit dlouhodobou práci jednotlivých společností. Většina těchto společností má velký regionální význam (společenský, zaměstnanecký, rozvojový atd.) a je na místě je zmínit před veřejností.
„V současné složité době, která v dopravě panuje, bych se osobně více zaměřil na včasné plánování dodávek, abych zamezil nepříjemnostem s případným přerušením výroby kvůli nedodanému zboží. A to platí nejen pro export ale i pro import,“ doplnil Josef Truhlář.
Patronem nové kategorie Cena e-commerce se stala česká společnost Inca Collagen s.r.o. A proč se firma rozhodla podpořit projekt pro české exportéry a stát se patronem právě této kategorie? „Jsme země s největším počtem
e-shopů na obyvatele, a protože máme v podstatě tendenci nabízet všichni stejné zboží, je opravdu velmi složité se odlišit. Firma musí odvádět nadstandardní až alchymistické služby, pokud chce uspět, protože samotný produkt a jeho cena již není tím jediným měřítkem úspěchu. Já sama považuji kategorii e-commerce i samotný business e-shopů za velmi tvrdý, ale také nabízející neuvěřitelné možnosti,“ řekla Romana Ljubasová, majitelka a jednatelka společnosti Inca Collagen s.r.o.
„Tato kategorie mi dává veliký smysl. Hodnotí totiž jakousi přidanou hodnotu, kterou je služba zákazníkovi a umění prosadit se nejen na domácím, ale i světovém trhu. Jsem ráda, že se tento segment projektem Ocenění Českých Exportérů zviditelní, neboť se v něm odvádí opravdu velmi těžká práce,“ připojila Romana Ljubasová.

(tz)
www.oceneniceskychexporteru.cz 

Vítězové Ocenění Českých Exportérů pro rok 2022:

Malá společnost

1. místo: Kv. Řezáč, s.r.o.
2. místo: Mouka Tišnov, s.r.o.
3. místo: Holek Production s.r.o.

Střední společnost

1. místo: Czech Games Edition s.r.o.
2. místo: Actum, s.r.o.
3. místo: Terezia Company s.r.o.

Velká společnost

1. místo: CIDEM Hranice, a.s.
2. místo: ASP Group s.r.o.
3. místo: ALBI Česká republika a.s.

Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau

EBAS spol. s r.o.

Cena za největší potenciál pod patronací

Enterprise Investors
Hokami CZ, s.r.o.

Cena e-commerce pod patronací

Inca Collagen
Kaiser Company s.r.o.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE