INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Nove logo CzechTradeAgentura CzechTrade revitalizuje svoji vizuální identitu. Hlavním cílem grafických změn byla modernizace vizuální prezentace agentury a její výraznější propojení s hodnotami a vizemi Strategie CzechTrade na období 2023-2026. 

Nový web je postaven na přehlednosti a jednoduchosti, intuitivní navigaci a moderních nástrojích jak pro klienty, tak i pro jeho editaci. Nové logo podporuje vnímání CzechTrade jako pro-klientsky orientovaného zkušeného partnera českých exportérů. K vytvoření nové vizuální identity bylo vybráno studio S&K Public.

Impuls k omlazení tradičního loga bylo také loňské 25leté výročí od založení agentury CzechTrade. Logo, které fungovalo více než 25 let, již nesplňovalo hodnoty a vize agentury, která ve své nové strategii vytyčila ambiciózní cíle, a to působit navenek jako moderní a flexibilní agentura zaměřená na obchodní úspěch českých exportérů v zahraničí. S modernizací loga přišla na řadu také revitalizace webu. „Co se týče loga, tak naším záměrem nebylo vytvořit zcela nové logo bez jakékoliv návaznosti. Logo CzechTrade má v České republice vysoké povědomí, svoji finanční hodnotu a řadu ochranných známek, ale i přesto bylo potřeba jej zmodernizovat a dodat mu svěžest a dynamiku, stejně jako novému webu. S omlazenou vizuální identitou jsme velmi spokojeni a věříme, že bude CzechTrade pozitivně reprezentovat,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Grafického zpracování loga, stejně jako grafického zpracování nového webu, se ujalo studio S&K Public. Požadavek ze strany CzechTrade byl například ponechat barvy modrou a červenou, které jsou pro agenturu typické. „Celý kreativní proces a následný vývoj vybraného řešení probíhal v úzké spolupráci se zadavatelem. Ten nám poskytoval kontinuální zpětnou vazbu, což nám umožnilo vše dobře napasovat na jeho rutinní potřeby i všechny specifické aplikace. Původní barevnost jsme respektovali, protože je pro CzechTrade charakteristická. Provedli jsme jen její citlivý posun, aby logo i nová identita působila výrazněji a zároveň byla vhodná pro budoucí digitální ekosystémy,“ říká Adam Havel, Account Director ve společnosti S&K Public.

Stěžejní bylo také ponechat celý název agentury a nastavit jeho jednotné používání ve všech zemích, kde CzechTrade prostřednictvím svých zahraničních kanceláří působí. „Důležitým grafickým prvkem je také pro logo typická plachta symbolizující otevřený svět, který jsme ponechali, a prvek plachty aplikujeme i v inovované podobě tiskových materiálů,“ říká Hana Toclová, vedoucí oddělení marketingové komunikace CzechTrade.

Nové logo, barevnost a celá vizuální identita se promítla i do nově spuštěného webu. „Provedli jsme výraznou redukci funkčních elementů a nepotřebných segmentů webu, a zůstalo jen to opravdu podstatné s novým logem v hlavičce. Pro nás je kvalitní design stránek základem vnější komunikace – strukturované rozložení, jasné oddělení sekcí, dobře čitelná typografie, správně orientovaný a nasměrovaný návštěvník,“ dodává Hana Toclová.

Web agentury prošel kompletní proměnou naposledy před 7 lety. Nyní byl impulsem ke změně, kromě modernizace, také přechod na povinné prvky redakčního systému. „Nový web jsme proto stavěli na úplně jiných principech, kterými jsou jednoduchost, intuitivní navigace a moderní nástroje nejen z klientského, ale také z editačního pohledu, protože si editujeme webové stránky sami,“ uvádí Hana Toclová a dodává: „Od 1. srpna funguje web v novém kabátě, v upraveném redakčním systému a s novým logem. Doufáme, že naši klienti jsou spokojeni s výsledkem a informace, které pro ně na web každodenně aktualizujeme budou jednodušeji dohledatelné.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE