INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Jiri jemelka JPF CzechJe běžné, že se lidé v prvních letech podnikání soustředí na všechny výzvy a cíle, kterých je radost dosahovat a které čerstvým podnikatelům v žilách zvedají tu správnou dávku adrenalinu. Vzrušení z prvních úspěchů násobí motivaci a odvahu firmu dále rozvíjet. V té euforii se ale zapomíná na jedno. Léta nemilosrdně plynou a vybudovanou společnost jednou bude muset převzít někdo další. Kdy a jak se na to správně začít připravovat?

Věk majitele jako časovaná bomba

V České republice řada malých a středních firem rodinného charakteru vznikala na přelomu devadesátých let a nového milénia. Tyto subjekty jsou nyní postaveny před rozhodnutí, kam se bude podnik ubírat. Prodá jej vlastník? Vpustí investora? Převezme otěže nástupce z rodiny? Nebo odkaz zanikne? Že dochází k přelomovému období v českém businessu, potvrzuje také odborník na řízení firem a majitel společnosti JPF Czech Jiří Jemelka: „Nezřídka se na naši firmu, která se orientuje na dočasné řízení podniků, obrací majitelé zejména z menších a středně velkých společností, s prosbou, abychom jejich podnik připravili na mezigenerační výměnu. Problematické ovšem bývá doba, kdy začnou tento aspekt nezbytný pro kontinuitu businessu řešit. Není výjimkou, že se tím zabývají až mezi 60. a 65. rokem života. Jenže firma na tyto změny vůbec není připravená a faktor času je žene do úzkých.“

Začněte s přípravou na vrcholu

Podle odborníků na interim management je vhodné se myšlenkou předání firmy zabývat relativně brzy, klidně v době, kdy je majitel či šéf ve vrcholné kondici svého podnikatelského života, která nastává nejčastěji mezi 40 až 55 lety. Majitel se tak vyhne rizikovým situacím, které vyplývají z časového tlaku a absence plánu na klidnou realizaci tohoto významného kroku. Podnik tak bude moci přinášet užitek i nadcházejícím generacím. „Příprava na předání je výsostná zodpovědnost majitelů. Ti mají největší zdroje, možnosti, nejvíce informací o společnosti a know-how z businessu, aby to zařídili. Bohužel zde často nastupuje ego. Chápu, že pro ně mohou být tyto úvahy těžké. Přináší představu, že člověk jednou bude muset z pódia odejít. Pro mozek je to podvědomá informace, že člověk už stárne,“ popisuje citlivé aspekty Jiří Jemelka.

Psychicky náročný proces

Proces přípravy podniku na mezigenerační výměnu nebo předání je ale obvykle zdlouhavý. Může trvat i deset let. To majitelům nabízí časové okno, v němž se mohou cíleně na tyto změny psychicky připravit a postupně si osvojit dovednosti potřebné pro zvládání náročné životní tranzice. „Odejít ze scény je pro podnikatele náročné, jelikož firmu vnímá jako součást svého životního stylu a pojetí vlastní osobnosti. O to je mentální příprava důležitější a měla by být rozložena v čase. Člověk si postupně zvyká na nový obsah svého životního poslání, které mnohdy přináší určitou nejistotu a strach. Poznává ho, smiřuje se s ním, začíná v něm vidět pozitiva a perspektivu, pro niž svou životní sílu muže efektivně zužitkovat. To má blahodárné důsledky pro psychické zdraví,“ upozorňuje odborník.

Jaké jste měli vztahy s dětmi

Při mezigenerační obměně hrají významnou roli vztahy a vzory, s nimiž nadcházející generace vyrůstala. V malých a středních podnicích nebývá výjimkou, že zakladatel pro úspěch firmy obětoval dokonce i čas určený pro rodinu, což poznamenalo hloubku vztahů a porozumění mezi rodiči a dětmi. Mnoho potenciálních nástupců z rodiny si kvůli nedostupnosti otce či matky v hlavě utváří negativní mentální reprezentaci podnikání, což předání firmy značně komplikuje. „Stává se, že majitel chce podnik předat bez velkých příprav. Najednou se začne více zajímat o vztahy s dětmi, ale to už obvykle bývá pozdě. Potomci jednou pro vždy podnikání považují za ničitele rodinné harmonie, za něco, co je ochudilo o dětství s mámou či tátou. Preferují klasické zaměstnání, které jim poskytne čas být s nejbližšími. Přitom by zakladateli bývalo pomohlo v předstihu profesionalizovat management, aby nemusel vykonávat majitelské i exekutivní povinnosti,“ přibližuje Jiří Jemelka.

Rozdílná očekávání potopí předání

Mezi další důvody, proč se mladí nechtějí do podnikového života nechat vtáhnout a nahradit zakladatele, patří také rozdílná očekávání, která na obou stranách panují. Rizikem bývá silná osobnost majitele, jíž je firma designována na míru. „Rodič očekává, že nástupce bude firmu spravovat a řídit tak, jak to dělal on. Kvůli tomu často předání ztroskotá. Majitel musí firmu nástupci přenechat tak, aby to odpovídalo možnostem, schopnostem a preferencím nové generace. Pak se naděje na úspěch rapidně zvyšuje,“ říká Jiří Jemelka.

Faktor, který může snahy o mezigenerační výměnu zhatit, je kumulace rolí. Přitom z dat společnosti JPF Czech vyplývá, že není výjimkou, pokud majitel zároveň působí v exekutivě, a dokonce vykonává také funkci specialisty, ať už v obchodě nebo výrobě. Ve většině případů to vede k zahlcení. Trpí tím ostatní oblasti života podnikatele i jeho firma, protože její růst limituje množstvím energie, které může businessovým aktivitám věnovat. „Mladý člověk může mít zcela jinou představu o svobodě, kterou chce v businessu zažívat. Je možné, že bude chtít zůstat jen v roli statutára, nebo si užívat vlastnické výsady, ale neúčastnit se aktivně exekutivy, pak je tomu potřeba podnik začít přizpůsobovat včas a znamená to, že by mělo dojít k profesionalizaci managementu,“ zdůrazňuje Jiří Jemelka.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3