INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

MemorandumSnížení byrokratické zátěže, zastropování dotací zemědělským a potravinářským holdingům nebo rozšíření nabídky kvalitních domácích potravin na pultech obchodů. To jsou některé z tezí memoranda o spolupráci, které dnes podepsali zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR).

Musím bohužel konstatovat, že velcí čeští zemědělci i dodavatelé potravin ztrácejí čím dál víc svoji konkurenceschopnost. Hlavním důvodem je struktura zemědělského i potravinářského sektoru, která je postavená na obřích a často vertikálně integrovaných koncernech ve spojení se špatně nastaveným systémem provozních dotací místo podpory modernizace zemědělství a větší efektivity produkce potravin. Peníze daňových poplatníků tak spolu s často úplně zbytečnou byrokracií slouží k zakonzervování tohoto stavu místo toho, aby podpora směřovala k rodinným farmám a k výrobcům potravin, kteří by zvýšili pestrost nabídky se značkou Česká republika,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Kvůli chybně nastavené dotační politice, která nenutí k zodpovědnému chování a průběžné modernizaci, se v Česku pevně uchytil systém dominantních agroholdingů, jež nemají motivaci k produkci pestré nabídky potravin, ale raději se zaměřují na velkoobjemovou průmyslovou produkci několika málo zemědělských komodit. S tím souvisí také nezodpovědný přístup k obdělávaným plochám, neboť z velké části hospodaří na pronajatých pozemcích, které maximálně vytěžují. „Dalším problémem je fakt, že malá konkurence mezi několika dominantními agroholdingy přináší zbytečně vysoké ceny potravin v Česku. Ostatně to potvrzují i údaje Českého statistického úřadu, kdy se zdražování týkalo nejvíce právě zemědělského a potravinářského sektoru. Rekordně ziskové zemědělsko-potravinářské podniky se navíc místo snahy dohánět kvalitou i cenou vyspělou Evropu raději soustředí na lobbing za udržení miliardových dotací,“ doplnil T. Prouza.

Tuzemští zákazníci přitom na pultech prodejen jednoznačně vyhledávají kvalitní české potraviny, o to víc z regionální produkce. Často jsou ochotni za kvalitními lokálními potravinami i cestovat. Součástí pestré nabídky by tak mělo být rovněž výrazné omezení byrokracie, která menší zemědělce odrazuje od ochoty prodávat své produkty například ze dvora nebo na trzích, případně je dodávat do obchodů, jež mají o lokální potraviny velký zájem.

Zásadním problémem menších zemědělců je skutečnost, že jim přebujelá byrokracie a zbytečné kontroly berou motivaci k dalšímu rozvoji podnikání. To vytváří bludný kruh, kdy aktuální stav zůstává zakonzervovaný, české zemědělství ztrácí konkurenceschopnost na mezinárodních trzích, český venkov přichází o další ekonomické příležitosti a přes všechny snahy se ani nedaří přechod k trvale udržitelnému zemědělství. Smutné je, že se tento stav nepodařil zatím změnit ani jednomu z ministrů zemědělství,“ zdůraznil Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR.

Podle J. Šebka se z tohoto pohledu jeví jako zásadní celkově větší podpora rodinnému podnikání v zemědělském i potravinářském sektoru, a to i pokud jde o marketing a propagaci. „Klíčovým prvkem, který může zmíněné problémy pomoci řešit, je podpora lokálně a generačně ukotveným zemědělcům, tedy rodinným farmám. Nejdřív se tu o jejich roli ani nemluvilo, teď se o nich alespoň hovoří, ale fakticky se pro ně nic nedělá. Stát proto musí zcela zásadně přepracovat stávající dotační politiku, která současnou situaci nezlepšuje, ale naopak některé ekonomické a společenské problémy ještě prohlubuje. Dotace mají být určeny na podporu životaschopnosti zemědělců, jak také vyplývá z uplatňovaného evropského modelu, který stojí na klasických sedlácích. Je třeba jasně zastropovat veškeré zemědělské dotace na takové úrovni, aby peníze daňových poplatníků šly na rozvoj regionů, do kvality nabídky a k posílení konkurenčního prostředí, a ne do kapes pár majitelů obrovských agroholdingů. Je celá řada možností, jak stát může pomoci menším a středním producentům, je třeba jen skutečně chtít,“ dodal J. Šebek.

V podepsaném memorandu hodlají SOCR ČR i ASZ ČR společně prosazovat jednotlivé kroky směřující ke zlepšení současného stavu.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3