INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

ACPMObjem pojistného, které pro své převážně firemní klienty v roce 2022 zprostředkovaly makléřské společnosti sdružené v Asociaci českých pojišťovacích makléřů, stoupl na 34,47 miliardy korun, což je o 7,2 % více ve srovnání s rokem 2021.

Neživotní pojištění jako tradiční doména pojišťovacích makléřů tvořilo plných 93 % z tohoto úctyhodného výkonu.

AČPM počítá mezi své členy jak velké společnosti s ročním zprostředkovaným pojistným přesahujícím miliardy korun, tak i střední až malé makléřské firmy (seznam členů je k dispozici na www.acpm.cz). Pokračující koncentraci českého makléřského trhu demonstruje skutečnost, že deset největších členů Asociace se na celkovém výsledku za rok 2022 podílí celými čtyřmi pětinami. Stejně jako v předchozích letech se mezi Top 5 pojišťoven, s nimiž členové AČPM nejvíce spolupracují, probojovali tito pojistitelé: Generali Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna a ČSOB pojišťovna. V roce 2022 poskytovali členové AČPM své služby klientům téměř v tisícovce kanceláří a zastoupení po celé republice, celkem zaměstnávali na 2000 osob a spolupracovali s více než 2500 vázanými zástupci registrovanými podle zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ č. 170/2018 Sb.). Jak připomíná předseda AČPM Ivan Špirakus, za skvělou bilancí členů Asociace stojí v první řadě vysoká kvalita jejich služeb poskytovaných nejen firemnímu sektoru, ale i jednotlivým občanům, ať už jde o komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, či o odbornou podporu při správě pojistky a vypořádávání případných pojistných škod. „Mám velkou radost, že naši členové, jako nedílná součást pojistného trhu, představují pro své klienty jednu z mála jistot v současné chaotické době. A hlavně že zvládají plnit své stále rostoucí povinnosti vůči orgánům regulace a dohledu, aniž by úroveň jejich služeb utrpěla – často je k tomu potřeba mimořádného úsilí,“ dodal Ivan Špirakus.

Asociace českých pojišťovacích makléřů byla založena v roce 1994 z iniciativy českých poboček mezinárodních makléřských firem. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů a navazuje mezinárodní kontakty – celých 25 let je součástí Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR).

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3