INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

IlustracniOd 1. ledna 2024 platí v České republice nové podmínky pro zaměstnávání na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Tyto změny přinášejí vyšší nároky i povinnosti pro zaměstnavatele, a roste tak zájem o automatizační techniku napříč segmenty.

Mezi hlavní změny, které novela zákoníku práce přináší, patří například omezení maximálního počtu hodin, které lze na dohodu o provedení práce odpracovat u jednoho zaměstnavatele, na 300 hodin ročně, povinnost zaměstnavatele přihlásit zaměstnance k nemocenskému pojištění, pokud je dohoda sjednána na dobu delší než 3 měsíce a průměrný výdělek přesáhne 3 000 Kč měsíčně či povinnost zaměstnavatele odvádět za zaměstnance příspěvek na penzijní připojištění ve výši 5 % z výdělku, pokud je dohoda sjednána na dobu delší než 3 měsíce a průměrný výdělek přesáhne 3 000 Kč měsíčně. Tyto změny vedou ke stále většímu tlaku na efektivitu práce a mnoho zaměstnavatelů volí investice do automatizace.

Roboti pro výrobu v nejrůznějších segmentech dokáží provádět různé operace a nahradit zaměstnance například při montáži, svařování, lakování, balení nebo kontrole kvality. Robotizované stroje se uplatňují i v zemědělství, kde dokáží ušetřit mnoho lidí při setí, sklizni, zavlažování nebo hnojení. Jsou vybaveni kamerami, GPS a dalšími senzory, které jim umožňují orientovat se v terénu. Jsou vhodní pro zemědělské podniky, které chtějí zvýšit svou efektivitu a snížit závislost na lidské práci.

„Mnoho českých zemědělců aktuálně investuje do moderní zemědělské techniky a technologií. To jim umožňuje zefektivňovat procesy a vystačí si často i s menším množstvím pracovníků. Bez moderních technologií by to měli zemědělci v dnešní době a budoucnu velice těžké,“ říká Jakub Hurta, obchodní ředitel společnosti Agromex.

Využití robotických strojů se rozšiřuje také v oblasti úklidu, kde mnoho zaměstnanců pracuje právě ve zmíněném režimu dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a to napříč segmenty.

„V současnosti vnímáme vyšší potřebu velkých firem, správců budov a dalších subjektů řešení problému efektivity úklidových prací. Východiskem jsou pro ně například autonomní podlahové mycí stroje, které dokáží čistit kancelářské, retailové či výrobní plochy bez ovládání úklidovým pracovníkem,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher a dodává: „Přináší to zefektivnění celého procesu profesionálního úklidu a snížení nároku na personální kapacity.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3