INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

CzechTradeAgentura CzechTrade připravila pro období let 20242027 dva nové projekty, jejichž cílem je podporovat vstup a působení malých a středních podniků na zahraničních trzích, a to prostřednictvím jejich účasti na vybraných specializovaných výstavách a veletrzích.

Podpora bude poskytována formou zvýhodněných služeb, v rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí 2 (NOVUMM 2) půjde o částku až do výše 120 000 Kč na účast na jedné akci, v rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií 2 (NOVUMM2KET) to bude až 160 000 Kč. Projekt NOVUMM 2 nabídne 60 veletrhů zaměřených na prioritní obory českého průmyslu, u NOVUMM2KET to bude 60 veletrhů zaměřených především na oblast klíčových technologií, na každém veletrhu se navíc koná doprovodná akce. U podobných projektů v minulosti dosáhla celková výše poskytnuté podpory téměř 94 000 000 korun.

„Projekty NOVUMM 2 a NOVUMM2KET bezprostředně navazují na úspěšné projekty realizované agenturou CzechTrade v předchozím programovém období, v jejichž rámci bylo podpořeno 1 403 účastí českých malých a středních podniků na celkem 167 zahraničních veletrzích,“ říká Martina Handrlicová, ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů s tím, že nové projekty představují rozšířené možnosti podpory a poskytovaných služeb.

První zahraniční akce proběhnou v březnu letošního roku. Realizace projektu NOVUMM 2 je zahájena veletrhem COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA, který se koná od 21. března do 24. března. Na něj naváže veletrh GLOBAL INDUSTRIE v termínu od 25. března do 28. března v Paříži.

Projekt NOVUMM2KET podpoří v termínu 17. – 20. 4. významnou akci AERO Friedrichshafen 2024, které se každoročně účastní okolo 15 českých firem z oboru všeobecného letectví. „Letos se uskuteční jubilejní 30. ročník leteckého veletrhu AERO Friedrichshafen 2024, jehož největším letošním tématem je udržitelnost a budoucnost aviatiky. Agentura CzechTrade zde plánuje společnou českou účast pro široké spektrum inovativních společností, které mají možnost získat podporu z projektu,“ dodává Martina Handrlicová.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3