INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

GrafNedostatek zaměstnanců a velké množství pracovních nabídek dává uchazečům a uchazečkám o práci mnoho možností, a to nejen doma, ale také v zahraničí. Ochotnější přestěhovat se jsou zaměstnanci s vyšším příjmem a vyšší úrovní vzdělání.

Důležitou roli při rozhodování ale hraje rodina – vyplynulo z mezinárodního průzkumu, který realizoval poskytovatel náborových služeb Alma Career a Paylab.com na 76 000 respondentech ve 13 zemích Evropy.

Lidé jsou nejvíce otevřeni přestěhovat se za prací v Severní Makedonii, naopak nejméně pak v Bulharsku. Lidé žijící v České republice jsou pak na čtvrtém místě za Severní Makedonií, Estonskem a Bosnou a Hercegovinou. Ochotných přestěhovat se za prací je u nás 24 %, tuto možnost by zvážilo dalších 9 % a 67 % takovou situaci odmítá. „Jedna z našich hypotéz byla, že lidé ve skupinách s nižšími příjmy a nižším vzděláním budou mít větší zájem přesídlit do nové země za lepší pracovní příležitostí. Průzkum ukazuje, že opak je pravdou, čím vyšší vzdělání a lepší plat, tím je pravděpodobnější, že top zaměstnanci se přestěhují za prací, zejména v rámci své vlastní profese,“ uvedl Tomáš Pavlíček ze společnosti Alma Career a dodal: „Nejvzdělanější a nejlépe placení zaměstnanci, kteří jsou ochotni se přestěhovat, to však nejsou ochotni udělat za každou cenu. Chtějí se přemístit jen na relativně krátké časové období několika týdnů nebo měsíců a považují za důležité vzít s sebou své rodiny.“

V Česku a Severním Makedonii je téměř polovina respondentů otevřena jakémukoli volnému pracovnímu místu, což odráží jejich flexibilní přístup k pracovním příležitostem v zahraničí. V České republice je však nejmenší ochota odejít z domova na delší dobu a 46 % Čechů a Češek preferuje práci v zahraničí na pár týdnů, 22 % na několik měsíců a 32 % na více než rok. Na Slovensku a v Srbsku si necelé dvě třetiny respondentů vybírají zaměstnání ve svém současném oboru. Finsko je na vrcholu žebříčku, přičemž dominantních 80 % upřednostňuje práci jen ve své profesi, což zdůrazňuje význam příležitostí zaměřených na budování kariéry.

Důležitým faktorem při zvažování konkrétní nabídky není jen oblast působení, ale také společenský status či úroveň dané profese. Respondenti se základním a středoškolským vzděláním jsou více otevřeni zvážit nižší kvalifikovanou pozici v zahraničí, než jakou mají v současnosti. Obyvatelé Srbska jsou s největší pravděpodobností ochotni zvážit nižší pracovní pozici, je tomu otevřeno 59 % respondentů. Stejný krok by však naproti tomu udělalo jen 17 % Estonců. Na Slovensku, v Lotyšsku či Bosně a Hercegovině je to přibližně půl na půl.

„První tři země v Evropě, do kterých to lidi z důvodu pracovních možností láká nejvíce, jsou Německo, Rakousko a Švýcarsko. Pro Čechy jsou nejlákavější sousední země – Německo, země EU a Rakousko. Zajímavostí je, že mezi pobaltskými zeměmi bylo nejoblíbenější zemí Španělsko,“ komentoval Tomáš Pavlíček ze společnosti Alma Career, která v ČR provozuje například portály Jobs.cz, Práce.cz nebo Platy.cz.

Ve střední Evropě, na Balkáně a v regionech Pobaltí a Finska je vyhlídka na lepší plat nejpřesvědčivějším důvodem ke zvážení zaměstnání v zahraničí, přičemž přibližně 60 % lidí ji uvádí jako klíčový motivační faktor. Druhým nejpřesvědčivějším aspektem je možnost přivést rodinné příslušníky. Pro pětinu jedinců pracujících na Slovensku je motivací i kariérní postup, o něco méně lidí motivuje domácí politická nebo ekonomická situace.

Naopak největší překážkou práce v zahraničí je dlouhodobé odloučení od přátel a rodiny. Tento problém nejvíce znepokojuje lidi ze střední Evropy. Přibližně pětina ze všech respondentů vnímá jako překážku jazykové barié­ry, jen o něco méně lidí se obává úzkostí z nového pracovního prostředí.

Poskytovatel náborových služeb Alma Career uskutečnil průzkum ve 13 zemích – Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Litvě, Severní Makedonii, Polsku, Srbsku, na Slovensku a ve Slovinsku.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3