INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
V říjnu 2010 prošla parlamentem ve zkráceném řízení novela zákona o zaměstnanosti, která obsahuje sporný § 58a zák. č. 435/2004 Sb., který se týká pojištění agentur proti úpadku klienta a proti svému vlastnímu úpadku.

Konečné znění je plné omylů: agentury se musí pojistit i proti úpadku uživatele, výše pojištění se bez jakékoli logiky kalkuluje ze tříměsíční hrubé mzdy celkového počtu agenturních zaměstnanců, atd.

Aplikace nařízení, že při nesjednaném pojištění zaniká licence agentury, bude mít zásadní dopad na celý trh práce, protože by znamenalo likvidaci pracovních agentur a také bude znemožňovat velkým holdingům, aby si zapůjčovaly zaměstnance mezi jednotlivými dceřinými společnostmi.

Od 1. 4. 2011 ukládá zákon agenturám práce, aby byly pojištěny proti úpadku. Toto pojištění nyní na trhu neposkytuje žádná z pojišťoven. „Ihned po přijetí zákona jsme zahájili intenzivní jednání jak s MPSV o změně sporného paragrafu, tak i s pojišťovnami o poskytnutí příslušného produktu. Změna zákona není v takto krátkém časovém úseku možná a zároveň pojišťovny nestihnou požadovaný produkt vytvořit a získat od zajišťoven patřičné krytí rizik. Agentuře, která nepředloží 1. 4. 2011 doklad o sjednání pojištění, povolení zanikne a je tak ohroženo celé odvětví, které zaměstnává až 100.000 lidí." říká Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb, která sdružuje nejvýznamnější agentury práce s více jak 60% podílem na trhu.

Stejně tak i ve chvíli, kdy by eventuálně produkt byl na trh uveden a bude jej nabízet jen jedna či dvě pojišťovny, neměly by agentury možnost vybrat si z více cenových nabídek a hrozilo by zneužití dominantního postavení. Navíc cena pojištění bude vysoká a pro některé agentury může být likvidační. Ti, kdo podnikají v oboru bez licence a načerno, mohou zůstat v klidu, povinnost se jich nedotkne...

Tvůrci zákona finální znění zákona se zástupci agentur nediskutovali. Absence tohoto dialogu vedla k současné podobě zákona, který bohužel přivede poctivé agentury do zásadních problémů a opět umožní další růst agenturám, které nedodržují a obcházejí legislativu, jsou schopné falšovat výsledky hospodaření a poškozují tak zásadním způsobem příjmy státního rozpočtu.

O Asociaci poskytovatelů personálních služeb

APPS je aktivní seskupení agentur práce a dalších personálních agentur, které se snaží vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj flexibilního trhu pracovních sil v České Republice.

APPS sdružuje největší poskytovatele temporary služeb České republice. Společnosti sdružené v Asociaci v loňském roce daly práci 65. 000 lidí (z toho bylo 98% české národnosti) a realizovaly obrat ve výši téměř 5 miliard korun.

Členové APPS poskytují svým zákazníkům vysokou kvalitu nabízených služeb v pracovně

právní oblasti a přistoupili k Etickému kodexu Asociace.

Jednou ze základních myšlenek vzniku APPS je především respektování práv a oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména práva na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací, práva na spravedlivou odměnu za práci, práva na uspokojivé pracovní podmínky a rovné zacházení se všemi zaměstnanci a práva na svobodné podnikání, nebo provozování jiné hospodářské činnosti.

APPS je řádným členem Evropské konfederace soukromých agentur práce Eurociett a Mezinárodní konfederace soukromých agentur práce Ciett.

Více informací naleznete na www.apps.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3