INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
V říjnu 2010 prošla parlamentem ve zkráceném řízení novela zákona o zaměstnanosti, která obsahuje sporný § 58a zák. č. 435/2004 Sb., který se týká pojištění agentur proti úpadku klienta a proti svému vlastnímu úpadku.

Konečné znění je plné omylů: agentury se musí pojistit i proti úpadku uživatele, výše pojištění se bez jakékoli logiky kalkuluje ze tříměsíční hrubé mzdy celkového počtu agenturních zaměstnanců, atd.

Aplikace nařízení, že při nesjednaném pojištění zaniká licence agentury, bude mít zásadní dopad na celý trh práce, protože by znamenalo likvidaci pracovních agentur a také bude znemožňovat velkým holdingům, aby si zapůjčovaly zaměstnance mezi jednotlivými dceřinými společnostmi.

Od 1. 4. 2011 ukládá zákon agenturám práce, aby byly pojištěny proti úpadku. Toto pojištění nyní na trhu neposkytuje žádná z pojišťoven. „Ihned po přijetí zákona jsme zahájili intenzivní jednání jak s MPSV o změně sporného paragrafu, tak i s pojišťovnami o poskytnutí příslušného produktu. Změna zákona není v takto krátkém časovém úseku možná a zároveň pojišťovny nestihnou požadovaný produkt vytvořit a získat od zajišťoven patřičné krytí rizik. Agentuře, která nepředloží 1. 4. 2011 doklad o sjednání pojištění, povolení zanikne a je tak ohroženo celé odvětví, které zaměstnává až 100.000 lidí." říká Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb, která sdružuje nejvýznamnější agentury práce s více jak 60% podílem na trhu.

Stejně tak i ve chvíli, kdy by eventuálně produkt byl na trh uveden a bude jej nabízet jen jedna či dvě pojišťovny, neměly by agentury možnost vybrat si z více cenových nabídek a hrozilo by zneužití dominantního postavení. Navíc cena pojištění bude vysoká a pro některé agentury může být likvidační. Ti, kdo podnikají v oboru bez licence a načerno, mohou zůstat v klidu, povinnost se jich nedotkne...

Tvůrci zákona finální znění zákona se zástupci agentur nediskutovali. Absence tohoto dialogu vedla k současné podobě zákona, který bohužel přivede poctivé agentury do zásadních problémů a opět umožní další růst agenturám, které nedodržují a obcházejí legislativu, jsou schopné falšovat výsledky hospodaření a poškozují tak zásadním způsobem příjmy státního rozpočtu.

O Asociaci poskytovatelů personálních služeb

APPS je aktivní seskupení agentur práce a dalších personálních agentur, které se snaží vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj flexibilního trhu pracovních sil v České Republice.

APPS sdružuje největší poskytovatele temporary služeb České republice. Společnosti sdružené v Asociaci v loňském roce daly práci 65. 000 lidí (z toho bylo 98% české národnosti) a realizovaly obrat ve výši téměř 5 miliard korun.

Členové APPS poskytují svým zákazníkům vysokou kvalitu nabízených služeb v pracovně

právní oblasti a přistoupili k Etickému kodexu Asociace.

Jednou ze základních myšlenek vzniku APPS je především respektování práv a oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména práva na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací, práva na spravedlivou odměnu za práci, práva na uspokojivé pracovní podmínky a rovné zacházení se všemi zaměstnanci a práva na svobodné podnikání, nebo provozování jiné hospodářské činnosti.

APPS je řádným členem Evropské konfederace soukromých agentur práce Eurociett a Mezinárodní konfederace soukromých agentur práce Ciett.

Více informací naleznete na www.apps.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE