INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Ve čtvrtek 31. 3. 2011 informovalo Ministerstvo práce a sociální věcí ČR na tiskové konferenci o pokračující realizaci projektu Národní soustavy povolání (NSP), jehož základem je otevřená databáze informací o potřebách trhu práce a požadovaných kompetencích. Vytvářejí ji zaměstnavatelé, garantem je stát a slouží pro podnikovou praxi při poradenských službách a ovlivňování odborného vzdělávání. V databázi bude možné nalézt všechny informace o povoláních v ČR, jejich náplni, požadované kvalifikaci, kompetencích, výši mzdy a další. Podle ministra Jaromíra Drábka je hlavním přínosem projektu nejen efektivní rozvoj lidských zdrojů a ČR, ale i aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou prostřednictvím důraznějšího a širšího zapojení všech klíčových partnerů.

Jedním z výstupů. Je katalog NSP odrážející aktuální požadavky na jednotlivé pracovní činnosti, jak je vidí zaměstnavatelů reprezentovaní sektorovými radami. Tím je současně definována poptávka na českém trhu práce. Sektorová rada je sdružením významných zástupců zaměstnavatelů, profesních organizací, vzdělavatelů, odborníků na lidské zdroje a dalších specialistů v daném sektoru či odvětví, která prosazuje své zájmy ve vztahu ke státní správě a vzdělávacím institucím.

Jak zdůraznil ministr Drábek, úkolem Národní soustava povolání je současně reagovat na nové potřeby měnícího se trhu práce. Týká se to rovněž nových požadavků spojených se zvyšováním hranice odchodu pracovníků do starobního důchodu, ať se již jedná o rekvalifikaci v souvislosti se změnami zdravotní způsobilosti, zásadní změny na trhu práce v zaměstnávání lidí nad 50 let a další, kde bude nezbytná součinnost všech oblastí státní správy, zaměstnavatelů, profesních organizací, zdravotních pojišťoven a řady dalších partnerů v rámci projektu NSP. Strategickou roli sehrají Sektorové dohody uzavřené mezi Sektorovými radami a ostatními partnery o společném postupu při řešení disproporcí na trhu práce. Smyslem těchto dohody je koordinovat intervence na trhu práce v zájmu udržení konkurenceschopné a produktivní ekonomiky.

tz

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3