INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Jedná se o první úsporný systém chlazení pomocí vzduchového ekonomizéru, který udržuje vnější vzduch mimo datová centra. Toto nové unikátní modulární chladící řešení společnosti APC by Schneider Electric napomáhá výrazně zvyšovat jejich efektivnost.

Jeho spotřeba je vůči klasickým sálovým jednotkám o 55% nižší.

EcoBreezeTM umožňuje přepínat podle potřeby mezi chlazením vzduchem a nepřímým odpařováním.

Spotřebu energie snižuje vyrovnáváním teplotních rozdílů mezi venkovním vzduchem a vzduchem v IT zařízení. Datové centrum tak chladí úsporně a bez výkyvů.

Už při zběžném pohledu na objekt datového centra, z něhož jednotlivé moduly v řadách vystupují do vnějšího prostředí za jeho zdmi, je tento základní princip zjevný. (Viz obr. 1 a 2).

Jak funguje?

Vzduch z IT zařízení se ve venkovním prostředí ochladí a vrátí se do datového centra zvýšenou podlahou nebo difuzory studené uličky. Dovnitř je vháněn děrovanými dlaždicemi před serverovými stojany a využívá se k udržení serverů v bezpečné provozní teplotě.

Následně ohřátý (horký) vzduch ze serverů je kontrolován pomocí obvodů napojených na stojany a stoupá ke stropu, kde je nasáván do vratného potrubního vedení EcoBreeze. (Viz. obr.4). Když je zpětně ochlazen, vrátí se do datového centra difuzory studené uličky.Ty mají výpusť podobnou kuželkářské dráze, která vžene vzduch do studené uličky,

Voda rovnoměrně prochází průduchy díky rozprašovacím tryskám. IT vzduch se ochlazuje pomocí odpařující se vody z průduchů tepelného výměníku a zachovává nastavitelnou hodnotu pro přívod vzduchu z IT zařízení.

Výhody

EcoBreeze na potřeby současných datových center reaguje zavedením různých úspor v každém modulu. Navíc vyhovuje požadavkům normy ASHRAE 90.1/TC 9.9 na účinnost a úspornost v různých velikostech zařízení. Dokáže tak chladit jakékoliv datové centrum

Dvojí způsob chlazení

Tím, že je zařízení umístěno mimo datové centrum, využívá možnosti místního klimatu. Dokáže přitom automaticky přepínat mezi dvěma způsoby chlazení.

• Chlazení vzduchem – odvádí horký vzduch z IT zařízení prostřednictvím elektronicky řízených větráků. (Viz obr. 5). Následně tento vzduch prochází vnitřními kanálky chladiče s nepřímým odpařováním (IEC). Po zchlazení vzduch opustí IEC, projde chladičem a vrátí se zpět do datového centra.

• Výměna vzduchu s nepřímým odpařováním. Když vyšší teplota prostředí neumožňuje chlazení vzduchem, přikročí se k chlazení nepřímým odpařováním, při němž se vzduch ochlazuje odpařováním vody vně větracích kanálků.

EcoBreeze je první řešení na trhu, které zamezuje kontaktu vzduchu vně datového centra se vzduchem uvnitř zařízení nezávisle na použitém způsobu chlazení (chlazením vzduchem či nepřímým odpařováním).

Má rovněž proporční chladící systém a integrovanou úpravu vody, díky níž není vodu třeba upravovat chemicky. APC tak předchází ekologickým rizikům spojeným s některými systémy používajícími ať už chladící látku nebo vodu. Obě použité úsporné strategie chlazení maximálně využívají místní klimatické podmínky, aby během roku dosáhly nejúčinnějšího a nejefektivnějšího chlazení.

"EcoBreeze provádí nejen různé typy úsporného chlazení, ale díky svému modulárnímu designu se také umí přizpůsobit budoucím požadavkům datového centra na chlazení. Těmito funkcemi se zařízení - kromě toho, že využívá vnější vzduch a dokáže automaticky přepojit na nejúčinnější způsob chlazení - odlišuje od ostatních chladících řešení," uvádí v této souvislosti viceprezident divize Rack and Cooling Solutions společnosti APC Pat Johnson.

Čtyři až osm modulů v jedné jednotce

EcoBreeze se dodává v podobě individuálních 50kW modulů, které lze spojit až do čtyř (200 kW) nebo osmi modulů (400 kW) zajišťujících chlazení. (Viz. obr. 3) Zákazníci si tak prostřednictvím tohoto modulárního škálovatelného přístupu pořizují jen to, co aktuálně potřebují. Zároveň svou chladící kapacitu mohou v budoucnu rozšířit spolu s růstem datového centra. Modularita zároveň přináší redundanci na úrovni konstrukce a dostupnost systému i při údržbě nebo servisu. Elektřina, voda, distribuce vzduchu i komunikační spojení jsou v uvedené konstrukci centralizované, což zjednodušuje nároky na instalaci.

Tím, že zařízení je umístěno mimo obvod samotného datového centra, nezabírá žádný prostor určený pro IT technologie . IT manažeři tím mohou prostor v datovém centru využít ke zvýšení jeho kapacity, aniž by potřebovali místo pro další chladící jednotky.

Důvody pro ekonomizéry

Hovoří pro ně v současné době především tyto skutečnosti:

● Datová centra se neustále rozšiřují a potřebují tak více energie.

● Místní energetické firmy mají tvrdá omezení pro odběr více energie z rozvodné sítě.

● Je potřeba snížit spotřebu elektřiny na chlazení, aby zbyla pro IT zařízení s přidanou hodnotou.

Kdy bude řešení EcoBreeze na trhu?

Poprvé bylo představeno na konferenci DatacenterDynamics v Londýně v listopadu loňského roku. Na trhu bude v Evropě a tedy i v České republice, na Středním východě a v Africe během roku 2011.

Více informací o chladících řešeních společnosti APC naleznete na webové stránce www.apc.com.

Obr. 1: Celkový pohled na exteriér datového centra s řešením EcoBreeze společnosti APC by Schneider Electric.

Obr. 2: Při sestavování modulů musí být dodrženy povinné odstupy – 1,2 metru na konci rámu a 2,4 metru mezi systémy.

Obr. 3: Detail modulárního chladícího zařízení EcoBreeze.

Obr 4: Horký vzduch stoupá ke stropu a je nasáván do vratného potrubního vedení EcoBreeze.

Obr 5: K přesunu vzduchu potřebuje chladící modul pouze sílu ventilátoru. Chladný vzduch prochází vně průduchů tepelného výměníku a chladí tak horký vzduch proudící uvnitř.

O APC ze skupiny Schneider Electric

APC by Schneider Electric je přední světový dodavatel služeb i produktů pro záložní napájení a chlazení datových center i výpočetní techniky určené kancelářím a domácnostem.

Původní společnost APC získala v roce 2007 společnost Schneider Electric a spojila ji s firmou MGE UPS Systems.

APC by Schneider Electric v hlavním výrobním programu nabízí nepřerušitelné záložní zdroje UPS, jednotky přesného chlazení, racky a software pro navrhování i správu řešení vhodných do velkých, středních i malých institucí a firem. APC by Schneider Electric dodává také InfraStruXure - flexibilní architekturu, která integruje napájení, chlazení a správu datových center. Společnost disponuje rozsáhlou servisní sítí a každoročně vynakládá značné finanční prostředky na výzkum a vývoj.

Více informací na www.apc.com

O společnosti Schneider Electric

Společnost Schneider Electric, globální specialista na energetický management, podniká ve více než 100 zemí. Nabízí integrovaná řešení v různých segmentech trhu. Zaujímá přední pozici v oblastech správy energie a infrastruktury, automatizovaných systémů pro budovy, datová centra a sítě. Silnou pozici zaujímá také v oblasti domovních elektroinstalací.

Firma má více než 100 000 zaměstnanců. V roce 2009 dosáhla obratu 15,8 miliardy eur.

Více informací na www.schneider-electric.com

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3