INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
Skupina Unipetrol vykázala za 1. čtvrtletí roku 2011 provozní zisk (EBIT) 571 mil. Kč, čistý zisk 464 mil. Kč, při obratu 23 mld. Kč (meziroční nárůst +28 %). Petrochemický segment nejvíce přispěl do skupinového EBITu, následovaly segmenty rafinérie a maloobchod. Zveřejněné výsledky představují významné meziroční i mezičtvrtletní zlepšení. Meziročně EBIT vzrostl o 10 %, mezičtvrtletně pak skoro pětinásobně. Skupina zvýšila prodej rafinérských výrobků (+10 % meziročně), a to hlavně motorové nafty a benzínu (meziročně 9 % a 8 %), naopak prodeje petrochemie se snížily o 7 % (při porovnání se stejnou základnou meziroční pokles pouze -2 %). Objem zpracované ropy se meziročně snížil o 7 %, čímž kleslo využití kapacit na 69 %. Maloobchodní distribuce zaznamenala meziroční zlepšení v důsledku předzásobení před navýšením spotřební daně k 1. lednu 2010 a díky vyšším prodejům motorové nafty. Zadlužení společnosti, měřeno poměrem dluhů a základního kapitálu, meziročně kleslo o 8 pb na 4 %.

„EBIT, který jsme vytvořili v tomto čtvrtletí, je druhý nejlepší za poslední dva roky, a to hlavně díky významnému zlepšení v petrochemickém segmentu. Takový výsledek potvrzuje, že odvětví, ve kterých působíme, se postupně zotavují a že se nám podařilo za poslední dva roky významně zlepšit naši konkurenceschopnost. I přes to však řízení nákladů musí zůstat naší prioritou i v budoucnu, také z důvodu letošní pravidelné odstávky v Litvínově. "řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, Piotr Chełmiński.

V rámci strategie postupného navyšování počtu čerpacích stanic a neustálého rozšiřování poskytovaných služeb společnost Benzina otevřela první plně samoobslužnou čerpací stanici na českém trhu. Stanice Express 24 se nachází ve Vysokém Mýtě a je otevřená nonstop. Benzina v současnosti provozuje v České republice 336 čerpacích stanic.

Komentář podle segmentů (meziroční srovnání):

EBIT petrochemického segmentu ve výši 385 mil. Kč představuje meziročně téměř čtyřnásobný nárůst provozní ziskovosti. Tento výsledek byl dosažen hlavně díky vyšším maržím olefinů a polyolefinů, zlepšeným objemům prodeje vybraných výrobků (hlavně monomerů) a lepší struktuře prodejů s vyšším podílem ziskovějších výrobků. Na druhou stranu byly výsledky segmentu meziročně negativně ovlivněny posilováním kurzu české koruny proti euru, zhoršenou dostupností surovin pro etylénovou jednotku z důvodu omezení externích dodávek a odstávek v rafinériích, a také z důvodu celkově nižších objemů prodeje petrochemických produktů, částečně vlivem obchodního rozhodnutí maximalizovat zisk s dostupnými výrobky v celoroční perspektivě.

EBIT v rafinérském segmentu dosáhl v 1Q11 89 mil. Kč. Výsledky tohoto segmentu ovlivnily horší rafinérské marže, meziroční pokles objemu zpracované ropy o 7 %, způsobený hlavně dvouměsíční odstávkou rafinérie Paramo (částečně vykompenzováno vyšším podílem ziskovějších výrobků) a dočasným omezením kapacit litvínovské rafinérie, a posilování kurzu české koruny proti americkému dolaru. To bylo částečně kompenzováno větším rozdílem cen Brent Ural a 10% nárůstem objemů prodeje rafinérských výrobků na nižším základě z roku 2010 (hlavně motorové nafty a benzínu).

Maloobchodní segment vytvořil v 1Q11 kladný EBIT 72 mil. Kč. Segment byl negativně ovlivněn poklesem jednotkových marží motorových paliv, trvajícím cenovým rozdílem oproti sousedním zemím a také historicky nejvyššími cenami motorových paliv v České republice, což jenom částečně kompenzovaly stále se zlepšující prodeje prémiových paliv, lepší doplňkový prodej a silnější poptávka po motorové naftě.

(tz)

Slovo ke dni

  • Skoro půl miliardy nebo nic

    Případ s elektronickými dálničními známkami mnohé vypovídá o tom, jak se v české kotlině nakládá s penězi (daňových poplatníků). Příležitost, jak na zakázce vydělat 400 milionů korun, si pochopitelně nemohli nechat ujít „šmejdi“ - ne ti, co kradou tisíce, ale desítky a stovky milionů. Jenže tentokrát to jaksi nevyšlo. Ozvali se totiž programátoři, kteří se nabídli, že fungující systém stvoří zadarmo. A vláda, respektive její premiér, mohl ukázat, že si s korupcí briskně poradí a vyhodil (ne)odpovědného ministra dopravy. Udělal další chytrý tah. Schopného Karla Havlíčka pověřil i řízením uvolněného resortu. Ještě by se mi líbilo, aby se na výplatě ušetřilo nejen za 1 ministra, ale aby zeštíhlil celý resortní aparát.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE