INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Jihomoravské inovační centrum ukončilo sběr žádostí o inovační vouchery. S brněnskými vědci chce letos spolupracovat rekordních 210 firem. O tom, které z nich voucher získají, rozhodne 16. května los.

Brněnské výzkumné instituce opět prokázaly schopnost nabídnout podnikům atraktivní aplikovaný výzkum. Ve třetím ročníku inovačních voucherů požádalo o dotaci na spolupráci s nimi 210 firem, což je o 74 více než v loňském roce. Za tříletou historii projektu se tak do něj zapojilo již 545 firem. Letos poprvé se mohly hlásit i společnosti ze zahraničí.

Spolupracovat s brněnskými akademiky chtějí nejen velké nadnárodní firmy, jako je například FEI, Siemens či ArcelorMittal, ale i menší společnosti, například GINA Software či brněnská firma Flexibuild. Ta nabízí zcela nový ekologický stavební materiál z recyklovaných vrstvených papírových obalů a konstrukčně jednoduchý montovaný stavební systém. „V bytové výstavbě jsou zvukoizolační vlastnosti stavebních materiálů naprosto klíčové. Díky znalostem, které získáme laboratorním měřením a vypracováním znaleckých posudků, obdržíme vstupy pro zpracování stavebních detailů a budeme optimalizovat celý stavební systém," vysvětila přínosy spolupráce s Fakultou stavební VUT v Brně Olga Girstlová, jednatelka společnosti Flexibuild. V České republice již firma postavila více než 75 rodinných domů a v současnosti připravuje řešení pro výstavbu bytových domů.

Nejvíce firem míří opět na VUT v Brně

Své výsadní postavení mezi brněnskými vědecko-výzkumnými institucemi i letos potvrdilo Vysoké učení technické v Brně. Zájem o spolupráci s VUT projevilo 112 firem. „Jsem rád, že díky inovačním voucherům získáváme pro naši univerzitu každoročně okolo stovky komerčních partnerů. Řada z nich totiž v návaznosti na voucher ve spolupráci pokračuje," říká Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně. „Dlouhodobě udržitelná průmyslová partnerství jsou pro nás naprosto klíčová," doplňuje.

Dalšími poptávanými partnery pro spolupráci jsou Masarykova univerzita (29 žádostí), Mendelova univerzita v Brně (24), Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (16), Fakultní nemocnice u Svaté Anny – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (15), Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (6), Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (3), Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (3), Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. (1) a Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. (1).

Spolupracovat s vědci chtějí nejčastěji firmy ze stavebnictví

Letošnímu ročníku inovačních voucherů dominují překvapivě firmy ze stavebnictví (27 %) a z odvětví obchodu a služeb (26 %). Následují je strojírenské společnosti (23 %), zástupci odvětví informační a komunikační technologie (14 %) a elektrotechniky (10 %). Díky novým poskytovatelům znalostí však nezůstal pozadu ani sektor tzv. life-sciences (10 %) a zemědělství (10 %). Celých 30 % žadatelů přitom podniká ve více než jenom oboru.

Do Brna míří firmy ze všech regionů České republiky. Nejčastěji zastoupené jsou firmy z Brna (29 %) a Prahy (15,7 %). Celkem 54 % firem sídlí mimo jižní Moravu. Navíc se podařilo přilákat i podniky ze zahraničí, jichž se přihlásilo 10 (4 ze Slovenska, 3 z Rakouska, 2 z Německa a 1 z Nizozemí).

Mezi firmy los rozdělí více než 7 milionů korun od města Brna

Po formální a věcné kontrole budou žádosti slavnostně slosovány 16. května na brněnské radnici. Částku 7,2 milionu korun vložilo do podpory spolupráce akademické a firemní sféry město Brno, které je finančním garantem celého projektu inovačních voucherů. Tyto peníze budou losem rozděleny mezi zhruba 55 firem.

Zkušenosti z předchozích ročníků ukazují, že v řadě případů je firma ochotna spolupracovat s vědecko-výzkumnou organizací i v případě, že voucher nakonec nezíská. „Pokud by se tedy letos podařilo zrealizovat všechny navrhované projekty, přinesly by inovační vouchery spolupráci v objemu přibližně 50 milionů Kč," shrnul Jiří Hudeček, ředitel JIC.

---------------------------------------------

Inovační vouchery jsou osvědčeným nástrojem podpory transferu technologií, který pomáhá odbourávat bariéry mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi. Cílem je podpořit vzájemnou spolupráci na vývoji a řešení problémů podniků v oblasti inovací. Inovační vouchery dávají šanci i projektům, které by bez přispění této finanční dotace nevznikly. Jako první projekt svého druhu v České republice představilo inovační vouchery v roce 2009 Jihomoravské inovační centrum, které zajišťuje organizační část. Náklady projektu hradí ze svého rozpočtu statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie 3 Jihomoravského kraje.

Případové studie a další informace o projektu naleznete na www.inovacnivouchery.cz.

Jihomoravské inovační centrum

JIC pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými pracovišti. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě.

Centrum usiluje o intenzivní propojení podnikatelského prostředí s vědecko-výzkumnou sférou jihomoravského regionu. Kromě jiného vytváří JIC platformu pro partnerství všech důležitých jihomoravských vědecko-výzkumných pracovišť, čímž přispívá ke zvýšení přínosu vědy a výzkumu na regionální i celorepublikové úrovni.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3