INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
První výroční konference České rady pro šetrné budovy nazvaná Šetrné budovy 2011 proběhne ve čtvrtek 26. května v hotelu Aquapalace Praha na okraji hlavního města. Konference se koná pod záštitou předsedy vlády ČR, ministra průmyslu a obchodu a vedoucího mise Evropské komise v ČR. Celodenní akce má podtitul „Nové energetické trendy" a nabídne novinky z oblasti technologií, řízení budov, certifikací a infrastruktury pro e-mobilitu. Dále se bude zabývat například šetrností stavebních materiálů a produktů, významnými případovými studiemi nebo rozvojem některých velkých území Prahy.

„Naši konferenci zaštítily významné osobnosti z řad politiků. Z oblasti firem se do přípravy zapojilo patnáct partnerů jako například Schneider Electric CZ, Sekyra Group, CISCO nebo Skupina ČEZ. Na akci vystoupí přes třicet řečníků," řekl Boris Zupančič, ředitel České rady pro šetrné budovy. „To znamená, že téma udržitelnosti budov a energetické efektivity je vnímáno intenzivně. Od konference si ovšem slibujeme další nárůst pozornosti, a to hlavně u profesionálů ve stavebnictví," dodává Zupančič.

Konferenci ozdobí příspěvek předsedy vlády Petra Nečase o podpoře šetrných budov v ČR. Ke slovu se v prvním bloku dostane také renomovaný ekonom Miroslav Zámečník. Dosavadní rozvoj šetrných budov v ČR i ve světě zhodnotí Petr Vogel, předseda představenstva České rady pro šetrné budovy.

Druhý blok se týká technologií v budovách. Zde představí zajímavé přístupy konzultanti společností EkoWATT a Environmental Resources Management. Na tyto specialisty navážou inovativní řešení společností Zumtobel Lighting, Schneider Electric a CISCO.

Po obědě bude program probíhat paralelně ve třech sálech. V tom hlavním představí Sekyra Group urbanistický návrh a ekologické aspekty projektu Rohan City. V dalším bloku se soustředíme na případové studie, mimo jiné na objekt City Green Court, který získal precertifikaci LEED Platinum. Hlavní program uzavírá významné téma vztahu e-mobility a budov, které představí Skupina ČEZ a Schneider Electric.

Doprovodný program je ovšem rovněž nabitý. Vystoupí v něm například Christian Donath, ex-předseda Německé rady pro šetrné budovy, který přednese příspěvek o nástupu komplexní certifikace materiálů a produktů ve stavebnictví (tzv. EPD - Environmental Product Declaration). Z doprovodného programu ještě upozorníme na diskusní panel věnovaný finanční podpoře státu pro zvyšování energetických standardů budov po roce 2012.

Více informací o konferenci najdete na www.setrnebudovy.cz.

Co je a čím se zabývá Česká rada pro šetrné budovy, o.s.

Česká rada pro šetrné budovy byla založena 15. září 2009 v Praze. Je neziskovou organizací, která nyní sdružuje více než 80 společností a také některé veřejné a státní instituce z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl. CZGBC je obdobou úspěšných „Green Building Councils" v jiných zemích. Ty působí již například ve Velké Británii, Francii, Německu, Polsku, Maďarsku, USA, Austrálii, Japonsku a Indii.

Posláním Rady je podněcovat trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány, aby pomohla vytvořit zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí.

Z výše uvedeného vyplývá, že Rada má ambici stát se katalyzátorem modernizace českého stavebnictví. Abychom dosáhli tohoto nelehkého cíle, klademe důraz na následující oblasti:

1. Vzdělávání profesionálů a veřenosti

Každou druhou středu v měsíci pořádáme akci Green Building Club. Jedná se o diskusní fórum, kterého se účastní lídři stavebního trhu a veřejnost. Pro středoškoláky jsme připravili online kurzy v podobě videí a textů (www.czechgreenschool.org) . Středoškolské učitele a studenty provádíme po vybraných šetrných stavbách, aby si udělali obrázek o špičce v oboru.

2. Certifikace

Považujeme za důležité, aby stavební materiály, produkty a celé budovy procházely komplexní certifikací, která prověří jejich vliv na životní prostředí a zaručí, aby nedocházelo k tzv. „greenwashingu", neboli k tomu, aby se budova nebo její část vydávaly za šetrné, když tomu tak není. Proto podporujeme zavádění komplexních certifikačních nástrojů a tzv. EPD (Environmental Product Declaration). Pro témata certifikací a EPD jsou v Radě ustaveny pracovní skupiny, které se snaží posunovat tuto agendu v ČR kupředu.

3. Legislativa

Pro modernizaci stavebnictví je klíčová správně nastavená legislativa, která motivuje a směruje celý sektor. Proto Rada založila společně s Centrem pasivního domu iniciativu Šance pro budovy (www.sanceprobudovy.cz). Ta podporuje implementaci evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II) a snaží se zajistit progresivní nastavení energetických standardů pro budovy. Je to šance jak uspořit obrovské prostředky a zajistit se proti zvyšování cen energie do budoucna.

4. Byznys přístup

Aktivity směřující k šetrnému stavebnictví mají dávat ekonomický smysl v rámci konceptu udržitelného rozvoje. Nechceme po firmách a veřejnosti nějaké nesmyslné oběti v zájmu světlých zítřků. Jde „pouze" o změnu perspektivy a hledání nových obchodních modelů, které nebudou fungovat na úkor příštích generací.

Jsme přesvědčeni, že kvalitní šetrné budovy a také infrastruktura jsou cestou z krize pro celý sektor. Jejich vývoj a realizace pomůže k lepšímu životu celé společnosti, přinese důležité inovace a nová pracovní místa. Budoucnost stavebnictví je šetrná!

(tz)

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE