INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

IMG 4215Z průzkumu, který mezi českými exportéry pro loňský ročník Exportní ceny DHL UniCredit zpracovala společnost NSG Morison, vyplývá, že více než třetina (33,85 %) dotázaných firem využívá při exportu do zahraničí služeb agentury CzechTrade.

Polovina respondentů uvedla jako největší komplikaci při vstupu na zahraniční trhy místní byrokracii a neznalost jazyka. S řešením těchto pro­blémů vývozcům pomáhá právě agentura CzechTrade prostřednictvím svých zahraničních zastoupení. Celkem 30,77 % dotázaných firem se při exportu nespoléhá na žádnou externí pomoc nebo využívá osobních kontaktů. Účastníci šetření byli dotázáni také na překážky, se kterými se při vstupu na cizí trhy setkávají. Mezi nejčastěji zmiňované patří byrokracie, neznalost místních regulací, jazyková bariéra a nedůvěra vůči českým firmám. Většina respondentů (86,3 %) si uvědomuje nezbytnost marketingové komunikace pro úspěch v zahraničí, ale 46 % přiznává, že má v této oblasti rezervy.

 Agentura CzechTrade disponuje mnoha pracovníky, kteří v zahraničí přímo působí a jednotlivé trhy detailně znají, takže může českým firmám nahradit chybějící osobní kontakty. Tito pracovníci také pomáhají překonat jazykové bariéry a místní byrokracii, např. cla, místní zákony a regulace, certifikace apod. CzechTrade jako státní agentura poskytuje českým firmám potřebnou záruku a zvyšuje jejich renomé v zahraničí. Také marketing a marketingová komunikace jsou pro úspěch v zahraničí nezbytné – spolu s agenturou  CzechTrade se české firmy mohou zúčastnit veletrhů ze širokého spektra zemí a oborů a využít i dotace v rámci programu Společná účast na výstavách a veletrzích, případně prezentovat svoji firmu v adresáři exportérů v rámci Exportního klubu.

 Export je významnou oporou české ekonomiky, nezbytností, na niž firmy stále více spoléhají. Generálnímu řediteli CzechTrade, Radomilu Doležalovi, patří následující otázky:

V čem dnes potřebují exportéři pomoci?

Myslím, že je to stále při počátečním vstupu na zahraniční trhy, ale i v konkrétních situacích, které tento proces přináší. Vstup na zahraniční trhy a obchodování zde je ucelený souhrn činností, který přináší různé situace, v nichž jsme připraveni s vývozci spolupracovat.

 V zahraničí máme odborníky, kteří na daném teritoriu dlouhodobě působí a jsou schopni poradit během období hledání, oslovování a přesvědčování zahraničních obchodních partnerů. Orientují se v rozhodovacích procesech na daném trhu, a umožňují tak ulehčit exportérům první kroky v novém prostředí a vyvarovat se řady možných nedorozumění a eventuálních chyb. Navazování nových obchodních kontaktů je časově náročné. Exportéři mohou prostřednictvím zahraničních zástupců využít již vybudované obchodní vazby s klíčovými partnery v daném regionu. Důležitou roli při navazování takové komunikace hraje také statut vládní agentury úzce spolupracující se zastupitelskými úřady v zahraničí.

 Jsme pyšní na to, když usnadníme firmám pohyb v odlišném konkurenčním prostředí, když obchodní namlouvání se zahraničními partnery dopadne. Úspěch českých podnikatelů v zahraničí motivuje firmy k dalšímu rozvoji.

Co exportéři z vaší nabídky využívají nejvíce?

Čeští vývozci si jsou vědomi toho, že klíčem k úspěchu je důkladná příprava a že je dobré mít k dispozici aktuální a ověřené informace. A také už vědí, že před vstupem na rozvojové

trhy či do rizikových zemí se rozhodně vyplatí nechat si poradit. CzechTrade disponuje širokou zahraniční sítí, nabízí tak pomoc ve formě individuálních poradenských služeb téměř v padesáti zemích na pěti kontinentech. Firmy se přesvědčily o tom, že máme propracovaný informační servis, užitečnou nabídku exportního vzdělávání, výhodnou marketingovou podporu v zahraničí a rovněž individuální poradenství.

Dá se odhadnout, v čem dělají vývozci chyby nejčastěji?

Mezi největší komplikace při vstupu na zahraniční trhy patří byrokracie, např. cla, místní zákony a regulace, certifikace apod., ale i překonání jazykové bariéry. Rád bych podotknul, že náklady, které firma vynaloží na vstup do nového teritoria či expanzi s využitím služeb agentury CzechTrade, jsou podstatně nižší, než by byly vynaložené náklady například na vlastního zaměstnance, který by v dané zemi působil.

Specialisté našich zahraničních kanceláří znají velmi dobře místní podnikatelské prostředí, rozhodovací procesy a situaci na tom kterém trhu. To nezískáte z obecných, veřejně dostupných zdrojů, například z tisku nebo internetu. Je to jisté know-how, které je pro české zájemce o příslušný trh svým způsobem nenahraditelné. Doporučuji tedy využívat, vyplatí se to.

Co se změnilo po diskuzích o významu CzechTrade?

Statut CzechTrade jakožto vládní proexportní agentury výrazně pomáhá českým firmám vstoupit na zahraniční trhy, na tom není nic nového, ale je to argument, který má svou váhu. Exportérům se nabízí možnost využít po léta budované obchodní vztahy a díky úzkým vazbám na zastupitelské úřady se dostat na místa např. ve státní správě, která mohou být pro firmy jen obtížně dosažitelná.

 Rok 2014 byl pro agenturu zlomový. Hlavními milníky byl návrat řízení zahraničních kanceláří Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zpět pod střechu CzechTrade i změna ve vedení agentury během léta. Situaci také prospělo zlepšení vztahů mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Konkrétním příkladem je vytvoření společného projektu Klientské centrum pro export. Jde o jednotné kontaktní místo, na které se může obrátit jakýkoliv exportér, který potřebuje poradit a správně nasměrovat. Každoročně prostřednictvím dotazníků určených našim klientům zjišťujeme zpětnou vazbu na odváděnou práci. Také rok 2014 pro nás dopadl velmi dobře: 97 % firem by CzechTrade doporučilo ostatním, 82 % klientů si pochvalovalo úsporu času a 70 % snížení nákladů.

Jaké má CzechTrade hlavní cíle, plány pro rok 2015?

Hlavním cílem pro rok 2015 je připravit firmám nabídku služeb, akcí a informací, která bude reagovat na jejich aktuální požadavky a přání. Oslovit chceme hlavně firmy, které dosud služeb CzechTrade nevyužívaly. Rád bych zdůraznil, že pomoc u nás mohou hledat malé a střední firmy, jsme pro ně finančně dostupní. Také chceme být v daleko větší míře vidět v regionech, ať už formou prezentačních akcí, nebo formou individuálních rozhovorů s exportními konzultanty a zahraničními zástupci. Témata, jimž se budeme letos věnovat, budou řešit konkrétní a praktické problémy exportérů, ať už se týkají daných obchodních příležitostí, nebo postupů, jak se vypořádat s nejrůznějšími situacemi, se kterými se exportéři setkávají. Novinek připravujeme celou řadu a budeme o nich průběžně informovat.

připravila Eva Brixi

 

Slovo ke dni

  • Auta zastavil čip

    Začnu svoji glosu otázkou: Jestlipak víte, která je nejdůležitější součást moderního automobilu? Ne, není to motor, převodovka ani volant. Je jím čip. Který, to mi poněkud uniká, nicméně kvůli němu stojí výroba vozidel po celém světě. Ztráty se počítají v tisících miliard korun, a to ještě nelze dohlédnout světla na konci tunelu. Naše „malá“ škodovka zastaví výrobu na týden, ostatní automobilky jsou na tom podobně, ne-li hůře. A proč chybí čipy, tedy nepostradatelná součást elektronických systémů vozu? Prý za to zas může covid a další překážky. Člověka napadá, že tohle v kapitalizmu není samo sebou a že za tím musí být nějaký záměr. Nedivte se, aut přibývá tolik, že už se ani nevejdou na silnice a víc stojí v kolonách a zácpách než jedou. A ta uhlíková stopa, škoda slov! Někdo upíná své naděje k elektromobilům. Možná, že opravdu...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE