INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
V červnu bylo vyhlášeno 235 firemních bankrotů a současně bylo podáno 558 návrhů na firemní bankrot. Za prvních šest měsíců bylo celkově vyhlášeno 1174 firemních bankrotů. Počet osobních bankrotů se v červnu vyšplhal na 1012. Za první půlrok byly osobní bankroty vyhlášeny u 5299 osob, což je o 2 667 případů více než ve stejném období loňského roku. Meziročně se tak počet osobních bankrotů zvýšil o 101 %. Vyplývá to z nejnovější analýzy, kterou poskytla společnost CCB – Czech Credit Bureau.

Bankroty podnikatelských subjektů – obchodní společnosti a fyzické osoby podnikatelé

„Letos v červnu byl poprvé od roku 2008 počet bankrotů právnických osob nižší než počet bankrotů fyzických osob podnikatelů – i když nepatrně," řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Zhruba polovina firemních bankrotů se týkala právnických osob (117 případů) a polovina fyzických osob podnikatelů (118 případů). Meziměsíční růst počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů (o čtvrtinu) byl dokonce vyšší než v případě osobních bankrotů. Počet bankrotů právnických osob byl v červnu ve srovnání s květnem o 14 případů nižší.

Za prvních šest měsíců bylo vyhlášeno 1 174 firemních bankrotů, z toho necelých 60 % tvořily bankroty právnických osob (694 případů) a zbytek pak bankroty fyzických osob podnikatelů (480 případů). Celkově se počet bankrotů v prvním pololetí 2011 ve srovnání se stejným období předchozího roku zvýšil o 39 %.

„V případě bankrotů právnických osob došlo meziročně dokonce k mírnému poklesu, zato počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl v prvním pololetí 2011 více než trojnásobný ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Avšak počet bankrotů vyhlášených v jednom měsíci s mírnými výkyvy nepřetržitě roste od července loňského roku, a to především v důsledku rychlého zvyšování počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů," dodala Věra Kameníčková.

Počet návrhů na firemní bankrot se v červnu ve srovnání s květnovými údaji zvýšil u obou forem podnikání. Celkem to bylo o 33 návrhů více než v předchozím měsíci, z toho se právnických osob týkalo 21 případů.

V období leden až červen 2011 bylo podáno 2884 návrhů na firemní bankrot, z toho se 70 % týkalo právnických osob. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet návrhů na firemní bankrot zvýšil o 800 případů. Zatímco se počet návrhů na bankrot právnických osob meziročně zvýšil pouze o 10 %, v případě návrhů na bankrot fyzických osob to bylo na více než trojnásobek.

Bankroty podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích

Nejvíce firemních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (52 případů) a v Praze (36 případů). Naopak nejmenší počet byl vykázán v Karlovarském kraji (4 případy) a v kraji Vysočina (5 případů).

Za šest měsíců letošního bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze (193 případů) a v Moravskoslezském kraji (189 případů). Nejmenší počet firemních bankrotů vykázal kraj Karlovarský (25 případů) a Vysočina (28 případů). Ve čtyřech krajích však došlo k meziročnímu snížení počtu firemních bankrotů. Jedná se o kraj Vysočina (o 4 %), Pardubický a Jihomoravský (shodně o 6 %) a Praha (o 4 %). Nejvyšší dynamiku vykázaly bankroty firem v Ústeckém kraji (o 159 %), v Moravskoslezském kraji (o 117 %) a v kraji Libereckém (o 106 %).

Bankroty obchodních společností v jednotlivých odvětvích

Z hlediska odvětví bylo v červnu vyhlášeno nejvíce bankrotů právnických osob v odvětví Obchod (32 případů) a Stavebnictví (15 případů). Stejné pořadí platí i pro bankroty za první pololetí letošního roku. Meziročně se ovšem počet bankrotů u odvětví Obchod snížil (o 7 %), zatímco ve Stavebnictví se naopak zvýšil (o 16 %).

„Počet bankrotů právnických osob vyhlášených za jeden měsíc mírně klesá. Poměrně rychlou dynamiku však vykazují bankroty fyzických osob podnikatelů, a to zhruba od poloviny loňského roku. Stejná tendence se dá očekávat i v nejbližších měsících. Osobní bankroty, po několika málo výkyvech, pokračují v rostoucí tendenci, která se dá očekávat i po zbývající část letošního roku," řekla Věra Kameníčková.

Osobní bankroty

Osobní bankroty se v červnu meziměsíčně zvýšily o téměř 18 %. Počet podaných návrhů na osobní bankrot dosáhl v červnu výše 1 569, což je o 141 návrhů více než v květnu a o 833 návrhů více než v červnu roku 2010. V roce 2011 bylo až dosud podáno 7 491 návrhů na osobní bankrot, ve stejném období loňského roku to bylo pouze 3 731 případů.

Osobní bankroty v jednotlivých krajích

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Ústeckém kraji (158 případů, tj. 16 % z celkového počtu) a dále v Moravskoslezském kraji (147 případů, tj. 15 % z celku). Nejmenší počet vykázal kraj Vysočina (19 případů, tj. 2 % z celku) a Zlínský kraj (25 případů).

Za šest měsíců letošního roku bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (833 případů) a v Ústeckém kraji (822 případů). Nejmenším počtem se může pochlubit kraj Vysočina (99 případů) a kraj Pardubický (165 případů).

V Praze bylo za první pololetí letošního roku vykázáno nejméně osobních bankrotů v přepočtu na 10 000 obyvatel, a to 1,4. Nízkou hodnotu měl také kraj Vysočina (1,9 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel). Nejhůře dopadl kraj Karlovarský, ve kterém připadlo na 10 000 obyvatel 11,1 osobních bankrotů. O něco málo lepší výsledek vykázal pak kraj Ústecký s 9,8 osobními bankroty na 10 000 obyvatel.

(tz)

Slovo ke dni

  • Český průmysl v úzkých

    Ti, co stále vyhlížejí příští krizi, dostali pádný argument. Průmyslová výroba v Česku z roku na rok klesla bezmála o čtyři procenta. A nezdá se, že by situace v druhé polovině r. 2019 měla otočit k lepšímu. Jak známo, naše továrny jsou zejména závislé na poptávce po autech. Když kupujících motorových vozidel ubývá v Evropě i ve světě, čísla o produkci musí jit také dolů. Ani výhled do dalších let není příliš růžový. Západní svět postupně přechází na elektromobilitu a do módy jde také celkové omezování spotřeby. Možná, že ekonomického vrcholu už naše automobilky a jejich dodavatelé dosáhli a čeká je pouze jízda z kopce. Je to špatně nebo dobře?

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE