INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
V červnu bylo vyhlášeno 235 firemních bankrotů a současně bylo podáno 558 návrhů na firemní bankrot. Za prvních šest měsíců bylo celkově vyhlášeno 1174 firemních bankrotů. Počet osobních bankrotů se v červnu vyšplhal na 1012. Za první půlrok byly osobní bankroty vyhlášeny u 5299 osob, což je o 2 667 případů více než ve stejném období loňského roku. Meziročně se tak počet osobních bankrotů zvýšil o 101 %. Vyplývá to z nejnovější analýzy, kterou poskytla společnost CCB – Czech Credit Bureau.

Bankroty podnikatelských subjektů – obchodní společnosti a fyzické osoby podnikatelé

„Letos v červnu byl poprvé od roku 2008 počet bankrotů právnických osob nižší než počet bankrotů fyzických osob podnikatelů – i když nepatrně," řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Zhruba polovina firemních bankrotů se týkala právnických osob (117 případů) a polovina fyzických osob podnikatelů (118 případů). Meziměsíční růst počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů (o čtvrtinu) byl dokonce vyšší než v případě osobních bankrotů. Počet bankrotů právnických osob byl v červnu ve srovnání s květnem o 14 případů nižší.

Za prvních šest měsíců bylo vyhlášeno 1 174 firemních bankrotů, z toho necelých 60 % tvořily bankroty právnických osob (694 případů) a zbytek pak bankroty fyzických osob podnikatelů (480 případů). Celkově se počet bankrotů v prvním pololetí 2011 ve srovnání se stejným období předchozího roku zvýšil o 39 %.

„V případě bankrotů právnických osob došlo meziročně dokonce k mírnému poklesu, zato počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl v prvním pololetí 2011 více než trojnásobný ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Avšak počet bankrotů vyhlášených v jednom měsíci s mírnými výkyvy nepřetržitě roste od července loňského roku, a to především v důsledku rychlého zvyšování počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů," dodala Věra Kameníčková.

Počet návrhů na firemní bankrot se v červnu ve srovnání s květnovými údaji zvýšil u obou forem podnikání. Celkem to bylo o 33 návrhů více než v předchozím měsíci, z toho se právnických osob týkalo 21 případů.

V období leden až červen 2011 bylo podáno 2884 návrhů na firemní bankrot, z toho se 70 % týkalo právnických osob. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet návrhů na firemní bankrot zvýšil o 800 případů. Zatímco se počet návrhů na bankrot právnických osob meziročně zvýšil pouze o 10 %, v případě návrhů na bankrot fyzických osob to bylo na více než trojnásobek.

Bankroty podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích

Nejvíce firemních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (52 případů) a v Praze (36 případů). Naopak nejmenší počet byl vykázán v Karlovarském kraji (4 případy) a v kraji Vysočina (5 případů).

Za šest měsíců letošního bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze (193 případů) a v Moravskoslezském kraji (189 případů). Nejmenší počet firemních bankrotů vykázal kraj Karlovarský (25 případů) a Vysočina (28 případů). Ve čtyřech krajích však došlo k meziročnímu snížení počtu firemních bankrotů. Jedná se o kraj Vysočina (o 4 %), Pardubický a Jihomoravský (shodně o 6 %) a Praha (o 4 %). Nejvyšší dynamiku vykázaly bankroty firem v Ústeckém kraji (o 159 %), v Moravskoslezském kraji (o 117 %) a v kraji Libereckém (o 106 %).

Bankroty obchodních společností v jednotlivých odvětvích

Z hlediska odvětví bylo v červnu vyhlášeno nejvíce bankrotů právnických osob v odvětví Obchod (32 případů) a Stavebnictví (15 případů). Stejné pořadí platí i pro bankroty za první pololetí letošního roku. Meziročně se ovšem počet bankrotů u odvětví Obchod snížil (o 7 %), zatímco ve Stavebnictví se naopak zvýšil (o 16 %).

„Počet bankrotů právnických osob vyhlášených za jeden měsíc mírně klesá. Poměrně rychlou dynamiku však vykazují bankroty fyzických osob podnikatelů, a to zhruba od poloviny loňského roku. Stejná tendence se dá očekávat i v nejbližších měsících. Osobní bankroty, po několika málo výkyvech, pokračují v rostoucí tendenci, která se dá očekávat i po zbývající část letošního roku," řekla Věra Kameníčková.

Osobní bankroty

Osobní bankroty se v červnu meziměsíčně zvýšily o téměř 18 %. Počet podaných návrhů na osobní bankrot dosáhl v červnu výše 1 569, což je o 141 návrhů více než v květnu a o 833 návrhů více než v červnu roku 2010. V roce 2011 bylo až dosud podáno 7 491 návrhů na osobní bankrot, ve stejném období loňského roku to bylo pouze 3 731 případů.

Osobní bankroty v jednotlivých krajích

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Ústeckém kraji (158 případů, tj. 16 % z celkového počtu) a dále v Moravskoslezském kraji (147 případů, tj. 15 % z celku). Nejmenší počet vykázal kraj Vysočina (19 případů, tj. 2 % z celku) a Zlínský kraj (25 případů).

Za šest měsíců letošního roku bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (833 případů) a v Ústeckém kraji (822 případů). Nejmenším počtem se může pochlubit kraj Vysočina (99 případů) a kraj Pardubický (165 případů).

V Praze bylo za první pololetí letošního roku vykázáno nejméně osobních bankrotů v přepočtu na 10 000 obyvatel, a to 1,4. Nízkou hodnotu měl také kraj Vysočina (1,9 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel). Nejhůře dopadl kraj Karlovarský, ve kterém připadlo na 10 000 obyvatel 11,1 osobních bankrotů. O něco málo lepší výsledek vykázal pak kraj Ústecký s 9,8 osobními bankroty na 10 000 obyvatel.

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3