INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

makrorok-dvere160x85_duben-02Společnost MAKRO Cash & Carry ČR provozuje 13 velkoobchodních prodejen, 3 pobočky MAKRO DRIVE IN a zaměstnává více než 3 500 zaměstnanců. V dubnu 2011 společnost zahájila projekt interní komunikace pod názvem MAKRO rok. Cílem úspěšného projektu je posílení sounáležitosti mezi zaměstnanci napříč jednotlivými odděleními.

Podpora týmového ducha a větší flexibilita včetně prohloubení znalosti jednotlivých oddělení má přispět k tomu, aby zaměstnanci dokázali kvalitně a aktivně informovat zákazníky, a to i mimo vlastní oddělení.

„V projektu MAKRO rok jsme se nechali inspirovat dvěmi příslovími - Každý chvilku tahá pilku a Všichni za jednoho, jeden za všechny. Obě nám připomínají, že na společném výsledku se podílíme všichni, a zároveň symbolizují sezónnost jednotlivých oddělení. Projekt MAKRO rok je v historii prvním uceleným a dlouhodobým projektem v interní komunikaci společnosti. Jsme moc rádi, že se u našich zaměstnanců setkal s velkým úspěchem a že projekt přijali za svůj," vysvětluje Kateřina Pištorová, manažerka interní komunikace pro MAKRO Cash & Carry ČR.

Projekt odstartoval počátkem dubna a s ním se na jednotlivých pobočkách velkoobchodního řetězce objevily barvy, humor, dobrá nálada a také více pocitu sounáležitosti s kolegy z jiných oddělení, se kterými se zatím zaměstnanci znali jen od vidění. MAKRO rok zvyšuje motivaci, spolupráci a informovanost zaměstnanců, a také je baví. Odměny zaměstnanců společnosti MAKRO se v podstatě odvíjejí od obchodních výsledků, které závisí na spokojenosti zákazníků především z řady malých a středních podnikatelů. Vstřícný přistup a přátelská atmosféra v obchodech posiluje loajalitu. To souvisí také s obeznámeností všech zaměstnanců se sortimentem a strategií ostatních oddělení, tedy nejen toho v němž pracují. Jedině tak dokáží zákazníkovi vždy správně poradit a pomoci. Program MAKRO rok navíc skvěle doplňuje školení Správného přístupu k zákazníkovi, které pořádá tréninkové oddělení a prochází jím pravidelně veškerý personál z prodejní plochy.

Každé oddělení má svůj měsíc

MAKRO_C__C_Kateina_PitorovJak název MAKRO rok napovídá, má tato kampaň dvanáct měsíců. V každé velkoobchodní prodejně je více než 20 oddělení. MAKRO rok je znázorněn obrázkem kola rozděleným na dvanáct dílků. Každý dílek je věnován určitému oddělení, nebo několika spřízněným oddělením. Kolo symbolizuje pevný a soudržný celek, který nikde nezačíná ani nekončí. Všechny části jsou stejně důležité a souvisí s těmi ostatními, stejně jako práce všech zaměstnanců v MAKRO. Ve „svém" měsíci dostane každé oddělení prostor pro svoji prezentaci, seberealizaci, prostor pro svých „pět minut slávy". V rámci toho připraví pro ostatní drobné překvapení ze svého sortimentu.

Kampaň doprovází oblíbené vizuály

Kampaň MAKRO rok doprovází obrázky a ikonky karikaturisty Martina Hrona. Společnost MAKRO s ním navázala spolupráci, když chtěla své zaměstnance zábavnou formou připravit na certifikační audit podle normy IFS Cash & Carry/Wholesale, který na centrále ve Stodůlkách probíhal v listopadu 2010 a postupně se po celý rok realizuje na všech storech v České i Slovenské republice. Martin Hron tehdy veškeré informace zpracoval formou komiksů, což zaměstnance nadchlo, a tak se ho rozhodli poprosit o další spolupráci.

MAKRO rok je vizuálně znázorněn v podobě vtipů z reálného prostředí prodejny a ikon představujících typické symboly jednotlivých oddělení. Pro celé období a především pro představení kampaně zaměstnancům byla vydána brožurka se základními informacemi. Každý měsíc se pak veselé obrázky objeví na celé ploše dveří mezi zázemím pro zaměstnance a prodejní plochou. Detaily a zajímavosti z každého oddělení se zaměstnanci dozvědí z každoměsíčního letáku umístěného ve stojánku na stolech ve všech jídelnách.

O tom, že se způsob komunikace formou zábavných obrázků setkal u zaměstnanců MAKRO s nadšením, svědčí i fakt, že oblíbený výtvarník Martin Hron nyní zdobí svými veselými kresbami i zdi a schodiště v zázemí jednotlivých prodejen. Zatím jsou jeho postavičky k vidění v MAKRO Stodůlky a MAKRO Průhonice, v září se objeví i v Ostravě. Aby to bylo ještě autentičtější, nechává se inspirovat místními zaměstnanci a obsahem jsou pravidla správného chování k zákazníkům.

Přátelské soutěžení

Aby byl MAKRO rok pro zaměstnance ještě poutavější, je spojen se soutěží jednotlivých prodejen, tzv. „Store měsíce". Pracovníci se snaží o co nejvyšší spokojenost zákazníků a v soutěži se hodnotí zákaznická odezva. Zákazníci se na společnost obracejí se stížnostmi, podněty ke zlepšení, ale také s pochvalami a s poděkováním. Všechny jejich telefonáty, e-mailové zprávy a dopisy se vyhodnocují ve specializovaném call centru. Dále se sleduje největší procentuální nárůst prodejů mezi měsícem MAKRO roku a předchozím měsícem na daném oddělení. „Storem měsíce" se stává vždy prodejna s nejnižší negativní zpětnou vazbou ze strany zákazníků a současně s nejvyšším procentuálním měsíčním nárůstem prodejů na daném oddělení, například za červenec v oddělení Víno a nápoje. Odměna je lákavá, protože vítězný tým „Storu měsíce" dostává každý měsíc čokoládovou medaili. V závěru celého projektu MAKRO rok bude vyhodnocen nejlepší tým – „Store roku". Vítězové „Storu roku" se mohou těšit na odměnu ve formě společného zážitku pro podporu týmového ducha. To nejdůležitější je ale popularita u ostatních kolegů, a také všechny hezké zážitky, které v rámci MAKRO roku čekají nejen na vítěze, ale na všechny zúčastněné.

Odezva mezi zaměstnanci

Pracovníci MAKRO/METRO si pochvalují větší pohodu na pracovišti, veselé kresbičky jako zdroj humoru, ale také netradiční přísun zajímavých informací, který ocení zejména ti, kteří ještě ve společnosti nepracují dlouho. Odezva je tedy veskrze pozitivní.

„Jsem v MAKRO poměrně nový. Díky informacím z MAKRO roku jsem zjistil něco blíže i o jiných odděleních a navíc mě to inspirovalo také ta oddělení navštívit a více detailně si projít jejich sortiment, než který jsem zatím poznal u nás na ´non-foodu´ (spotřební zboží). Konkrétně mě potěšily sušené kalamáry, které jsem nikdy neochutnal a přiznám se, že bych sám nenašel odvahu si je koupit. Děkuji moc a těším se na další měsíce," říká například zaměstnanec Oddělení sezónního zboží MAKRO Průhonice. A zaměstnanci Oddělení čerstvých potravin dodávají: „U nás na ´freshce´(oddělení čerstvých potravin) je stále zima, stěžoval si jeden kolega. Doporučili jsme mu, ať jde na dovolenou na nápoje, protože tam je vedro jako na Sahaře a toho písku!!! Nechápal. Ukázali jsme mu plakát s komiksem a všichni jsme se u toho nasmáli. Od té doby používáme slogan „VEDRO JAKO U NÁPOJŮ", což nikdo z nezasvěcených nechápe. Je to fajn příležitost, jak se pobavit, seznámit se se zaměstnanci jiných oddělení a v neposlední řadě alespoň zčásti poznat sortiment ostatních oddělení. Abychom nezapomněli, kreslené vtipy jsou cool!"

Zaměstnanec Oddělení ovoce a zeleniny z MAKRO Stodůlky si zase pochvaluje: „Dříve jsem žil jen svým oddělením a víc mne nezajímalo. Během své pracovní doby jsem neměl čas a ani chuť se zajímat o ostatní oddělení. Je velmi příjemné, že nyní dostávám zajímavé informace prostřednictvím materiálů, které jsou v mém pracovním prostředí přirozené. Mohu si zkrátit chvíli při přestávce a nebo si je odnést domů, kde se o mém pracovišti dozví i manželka s dětmi. Navíc zvolená zábavná forma komiksu mi při diskusi v kantýně přihrála nové kamarády z oddělení nápojů, když jsme nad komiksem vtipkovali."

Originální nápad i forma provedení zaujala i centrálu společnosti v Düsseldorfu. Celá kampaň byla komunikována v interním elektronickém newsletteru i v časopise pro zaměstnance M+. Nápad přinesla a o realizaci se každý měsíc stará agentura PLEON Impact.

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE