INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Představenstvo innogy definovalo v rámci zpřesněné firemní strategie cílový obraz pro r. 2025. Jako prioritní byly stanoveny oblasti pozice na trhu, pracovní výkonnosti a portfolia, s cílem být na všech trzích, kde společnost působí, mezi třemi předními poskytovateli na trhu a mezi společnostmi s nejvyšší ziskovostí v našem oboru.

Při dosažení tohoto cíle neexistuje žádné tabu, pokud jde o stávající obchodní aktivity (portfolio). Navíc jsou všechny činnosti zaměřeny na řešení budoucího energetického systému. Proto bude innogy usilovat o přístup založený na partnerství. innogy se stane nebo zůstane energetickým partnerem číslo jedna pro zákazníky, obce i firemní a finanční partnery (partnerství).

Domovským regionem společnosti zůstane i nadále Evropa, společnost se však bude snažit dosáhnout růstu prostřednictvím investic jak v Evropě, tak v Severní Americe. Dozorčí rada na svém zasedání vzala tuto zpřesněnou strategii konsenzuálně na vědomí.
„Naše IPO vytvořilo pevný základ, díky němuž můžeme těžit z budoucího růstu na energetických trzích,“ řekl Peter Terium, CEO innogy. „Upřesnění naší strategie nám umožňuje plně využít našeho prudkého startu a zároveň dlouhodobě zajišťovat naši konkurenceschopnost. Chcete-li uspět ve světě energetiky zítřka, potřebujete kromě příslušných znalostí i dokázat využít úspor z rozsahu a ziskovosti. S našimi čtyřmi klíčovými hesly - pozice, pracovní výkon, portfolio a partnerství - jsme zacílili právě na tyto kritické faktory úspěchu.“

Získání podílu na trhu ve stávajících oblastech podnikání

Za účelem získání pozice mezi prvními třemi hráči na všech trzích, které jsou pro nás důležité, musí innogy zajistit svůj růst jako takový, ale také prosazovat aktivní politiku v oblasti portfolia. Proto se společnost v rámci svých stávajících obchodních aktivit snaží růst přinejmenším tak rychle, jako celý trh, a v ideálním případě získávat další podíly na trhu. Kromě toho chce innogy vybudovat silnou tržní pozici ve třech důležitých oblastech růstu: eMobilita, fotovoltaika a sítě optických vláken (FTTx). Pro rozvoj těchto růstových trhů a nejdůležitější inovace v oblasti průmyslu jsou do roku 2019 plánovány investice až do výše 1,2 miliardy EUR.

Ve oblasti eMobility innogy v současné době provozuje přibližně 5 800 nabíjecích míst ve více než 20 zemích. Jakožto poskytovatel kompletní škály služeb nabízí celou řadu služeb – od plánování, výstavby, provozu a údržby nabíjecích míst až po služby fakturace. Společnost navíc hrála významnou roli jakožto spoluzakladatel systému „kombinovaného nabíjení“, což je mezinárodní standard pro nabíjení elektrických vozidel. innogy vidí příležitost, jak vytvořit globálního standard, a tedy globální platformy, a zároveň se stát vedoucím poskytovatelem řešení eMobility v Evropě a v USA.

Pokud jde o oblast fotovoltaiky, díky své společnosti Belectric holding má innogy ve svém porfoliu jednu z předních společností působících v oblasti výstavby velkých solárních elektráren. Deklarovaným cílem v této oblasti je vybudovat silnou tržní pozici v Evropě, Severní Americe a ve vybraných nových ekonomikách na stále velmi roztříštěném trhu s fotovoltaickými elektrárnami budovanými na zelené louce.

V sektoru sítí optických vláken, kde má Německo značné rezervy, se innogy snaží ještě výrazně zvýšit tempo expanze. Kromě toho innogy zvažuje i projekty v zahraničí. Jako dodavatel energie s rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti infrastruktury a s mnoha partnery na obecní úrovni je společnost prakticky předurčena k vedoucí úloze v rozšíření optických datových linek.

Musíme být mezi nejlepšími

Kromě těchto iniciativ zaměřených na ekologický růst bude innogy také posilovat své portfolio prostřednictvím akvizic a prodeje. Společnost se bude zbavovat činností, v nichž nemá vedoucí úlohu z hlediska pozice na trhu (pozice) a ziskovosti (pracovní výkonnost), nebo kde vůdčího postavení nelze dosáhnout. innogy bude recyklovat kapitál pro investice do trhů a společností, kde se může zařadit mezi přední tři hráče a kde může dosáhnout vysoké úrovně příjmů. Tato aktivní politika v oblasti portfolia také zajistí, že společnost bude stále více spolupracovat se strategickými partnery a s finančními investory.

„V dlouhodobém horizontu již nebude pozitivní výsledek hospodaření v našem obchodním segmentu dostatečný. Chceme-li si jako společnost uchovat životaschopnost i do budoucna, budeme muset být mezi nejlepšími,“ řekl Peter Terium. „Naším cílem musí být zařadit se mezi lídry na trhu, pokud jde jak o velikost, tak i co do ziskovosti. Proto už od nynějška není žádná myšlenka tabu.“

Vedle aktivní politiky v oblasti portfolia se innogy zaměřuje zejména na nákladovou strategii, aby na udržitelném základě zlepšovala ziskovost a celkovou výkonnost společnosti. Společnost vyjádřila svůj cíl stát se nejlepší ve své třídě na všech provozních úrovních; proto bude ve všech segmentech nastavena kultura s mnohem důraznějším zaměřením na výkon.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3