INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

Představenstvo innogy definovalo v rámci zpřesněné firemní strategie cílový obraz pro r. 2025. Jako prioritní byly stanoveny oblasti pozice na trhu, pracovní výkonnosti a portfolia, s cílem být na všech trzích, kde společnost působí, mezi třemi předními poskytovateli na trhu a mezi společnostmi s nejvyšší ziskovostí v našem oboru.

Při dosažení tohoto cíle neexistuje žádné tabu, pokud jde o stávající obchodní aktivity (portfolio). Navíc jsou všechny činnosti zaměřeny na řešení budoucího energetického systému. Proto bude innogy usilovat o přístup založený na partnerství. innogy se stane nebo zůstane energetickým partnerem číslo jedna pro zákazníky, obce i firemní a finanční partnery (partnerství).

Domovským regionem společnosti zůstane i nadále Evropa, společnost se však bude snažit dosáhnout růstu prostřednictvím investic jak v Evropě, tak v Severní Americe. Dozorčí rada na svém zasedání vzala tuto zpřesněnou strategii konsenzuálně na vědomí.
„Naše IPO vytvořilo pevný základ, díky němuž můžeme těžit z budoucího růstu na energetických trzích,“ řekl Peter Terium, CEO innogy. „Upřesnění naší strategie nám umožňuje plně využít našeho prudkého startu a zároveň dlouhodobě zajišťovat naši konkurenceschopnost. Chcete-li uspět ve světě energetiky zítřka, potřebujete kromě příslušných znalostí i dokázat využít úspor z rozsahu a ziskovosti. S našimi čtyřmi klíčovými hesly - pozice, pracovní výkon, portfolio a partnerství - jsme zacílili právě na tyto kritické faktory úspěchu.“

Získání podílu na trhu ve stávajících oblastech podnikání

Za účelem získání pozice mezi prvními třemi hráči na všech trzích, které jsou pro nás důležité, musí innogy zajistit svůj růst jako takový, ale také prosazovat aktivní politiku v oblasti portfolia. Proto se společnost v rámci svých stávajících obchodních aktivit snaží růst přinejmenším tak rychle, jako celý trh, a v ideálním případě získávat další podíly na trhu. Kromě toho chce innogy vybudovat silnou tržní pozici ve třech důležitých oblastech růstu: eMobilita, fotovoltaika a sítě optických vláken (FTTx). Pro rozvoj těchto růstových trhů a nejdůležitější inovace v oblasti průmyslu jsou do roku 2019 plánovány investice až do výše 1,2 miliardy EUR.

Ve oblasti eMobility innogy v současné době provozuje přibližně 5 800 nabíjecích míst ve více než 20 zemích. Jakožto poskytovatel kompletní škály služeb nabízí celou řadu služeb – od plánování, výstavby, provozu a údržby nabíjecích míst až po služby fakturace. Společnost navíc hrála významnou roli jakožto spoluzakladatel systému „kombinovaného nabíjení“, což je mezinárodní standard pro nabíjení elektrických vozidel. innogy vidí příležitost, jak vytvořit globálního standard, a tedy globální platformy, a zároveň se stát vedoucím poskytovatelem řešení eMobility v Evropě a v USA.

Pokud jde o oblast fotovoltaiky, díky své společnosti Belectric holding má innogy ve svém porfoliu jednu z předních společností působících v oblasti výstavby velkých solárních elektráren. Deklarovaným cílem v této oblasti je vybudovat silnou tržní pozici v Evropě, Severní Americe a ve vybraných nových ekonomikách na stále velmi roztříštěném trhu s fotovoltaickými elektrárnami budovanými na zelené louce.

V sektoru sítí optických vláken, kde má Německo značné rezervy, se innogy snaží ještě výrazně zvýšit tempo expanze. Kromě toho innogy zvažuje i projekty v zahraničí. Jako dodavatel energie s rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti infrastruktury a s mnoha partnery na obecní úrovni je společnost prakticky předurčena k vedoucí úloze v rozšíření optických datových linek.

Musíme být mezi nejlepšími

Kromě těchto iniciativ zaměřených na ekologický růst bude innogy také posilovat své portfolio prostřednictvím akvizic a prodeje. Společnost se bude zbavovat činností, v nichž nemá vedoucí úlohu z hlediska pozice na trhu (pozice) a ziskovosti (pracovní výkonnost), nebo kde vůdčího postavení nelze dosáhnout. innogy bude recyklovat kapitál pro investice do trhů a společností, kde se může zařadit mezi přední tři hráče a kde může dosáhnout vysoké úrovně příjmů. Tato aktivní politika v oblasti portfolia také zajistí, že společnost bude stále více spolupracovat se strategickými partnery a s finančními investory.

„V dlouhodobém horizontu již nebude pozitivní výsledek hospodaření v našem obchodním segmentu dostatečný. Chceme-li si jako společnost uchovat životaschopnost i do budoucna, budeme muset být mezi nejlepšími,“ řekl Peter Terium. „Naším cílem musí být zařadit se mezi lídry na trhu, pokud jde jak o velikost, tak i co do ziskovosti. Proto už od nynějška není žádná myšlenka tabu.“

Vedle aktivní politiky v oblasti portfolia se innogy zaměřuje zejména na nákladovou strategii, aby na udržitelném základě zlepšovala ziskovost a celkovou výkonnost společnosti. Společnost vyjádřila svůj cíl stát se nejlepší ve své třídě na všech provozních úrovních; proto bude ve všech segmentech nastavena kultura s mnohem důraznějším zaměřením na výkon.

(tz)

Slovo ke dni

  • Předvánoční setkání provoněné srdečností

    Předvánoční setkávání bývá vždy malým balzámem na duši. Člověk posedí, poslechne si, zeptá se, s tím i oním prohodí pár slov, ochutná cukroví, které ještě doma není napečeno, a domů odchází tak nějak jinak a vánočněji naladěn. Je to správné. Měla jsem tu čest potkat se s řadou známých tváří na takové sešlosti, již společně s TOP HOTELEM Praha uspořádal 29. listopadu Klub manažerek ČMA, který už 21 let vede PhDr. Lenka Tomešová. A musím potvrdit, že mi bylo báječně. Nejen proto, že jsem si mohla nazdobit svůj malý svícen z větviček, plátků suchého pomeranče, ořechů a skořice, okusit letošní první vanilkové rohlíčky nebo si vyměnit pár pozdravů se známými tvářemi. Toho večera, báječně zorganizovaného, si však vážím i proto, že se na něm sešly ženy, které to s časem vůbec nemají jednoduché, podnikatelky a manažerky, pro něž je toto období...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175logo KOB

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft   EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE