INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Jitka Hradilov 1Ing. Jitka HradilováO podnikání mnozí tvrdí, že je to velké dobrodružství. Plné adrenalinu, improvizace a neočekávaných událostí a změn. Většina majitelů firem by však neměnila. Přesto připouští, že více klidu k práci a méně obav z výsledků či budoucnosti by neškodilo. Zmírnit takové úvahy dokáže například vhodné pojištění. Jeho přednosti pro chod firmy ale často ještě podceňujeme. Myslíme si, že je drahé, že je nepotřebujeme v patřičném rozsahu a že nás před možným průšvihem ochrání sám anděl strážný. Ing. Jitka Hradilová, prokuristka české makléřské společnosti SATUM CZECH s.r.o., by jistě dokázala dobře oponovat. Její zkušenosti z každodenní praxe jsou o tom, že podceňováním rizik si firmy do velké míry šlapou po štěstí.

Kde hledat průvodce na cestě pojištění? Makléřská firma SATUM CZECH jistě poradí...

Zkusím to co nejstručněji: společnost SATUM tvoří skvělý tým profesionálů v oboru pojištění, který na sobě neustále pracuje. Nabízíme kvalitu a rozsáhlé zkušenosti, o které se může opřít opravdu každý, kdo se chce pojistit. Specializujeme se především na pojištění firem a organizací a troufám si tvrdit, že každému klientovi dokážeme najít takový mix produktů, který je pro něj tím nejvhodnějším. Tedy dává smysl a představuje pro něj jistotu.

A co je nového ve světě pojištění? Vládne trhu nějaký trend, na který byste nás ráda upozornila? Je rozdíl v přístupu k pojištění mezi malými a velkými společnostmi?

Stále platí to, že nejlepším učitelem je naše vlastní praktická zkušenost. Bohužel, tohle školné je natolik vysoké, že metodu pokus-omyl
nikomu nedoporučujeme. Mnohem lepší je obrátit se na odborníky. A to doporučuji i menším společnostem, například malým rodinným firmám, které musí doslova šetřit každou korunou. Určitě se zeptáte proč. Odpověď je jednoduchá: pojištění ve své podstatě funguje na bázi nahodilosti. Pokud by šlo o jistotu, patrně by komerční pojišťovny nikdy nevznik-ly. Trend lehkovážného spoléhání na to, že „my máme štístko a nám se smůla vyhne“, považuji za nebezpečný hazard. Těším se na okamžik, až budu moci někdy říci, že všechny české firmy jsou zodpovědnější než dříve.

IMG 3705 finVedení společnosti SATUM CZECH (zleva) Ing. Peter Diĺ, Ing. Jitka Hradilová a Ing. Roman HorvárthVždy, když máme obavy o majetek v materiální podobě, stavíme ploty, zabudováváme sejfy, montujeme další zabezpečení... Ale jak je to s duševním vlastnictvím? Dá se pojistit?

Ochranu společnosti obecně dělíme na aktivní a pasivní. Pojištění patří do té druhé skupiny. Staráme se, aby u našich klientů, ale i u nás samotných ve společnosti SATUM, dobře fungovalo obojí. Duševní vlastnictví bývá obvykle spojováno s autorskými právy, patenty, smlouvami, databázemi... A funkční zabezpečení se musí týkat všeho, preventivní opatření a důkladná příprava nesmějí být podceňovány. Pojištění duševního vlastnictví? Co se chová nahodile, pojistit lze. Teoreticky je možné vytvořit pojistný produkt šitý na míru, samozřejmě, že to bude nákladnější než standardní pojištění. Aktuálně se na trhu nejčastěji setkáváme s potřebou pojištění odpovědnosti při úniku dat a následných pokut orgánů dohledu, které mohou být po takovém úniku uděleny. Rozhodně pořád platí, že je nutné chránit je aktivně a systémově.

Předvídat rizika je sice důležité, ale nemůže se stát, že by pak firma viděla kolem sebe jen samá nebezpečí? Život je přece plný báječných příležitostí! Jak správně vybalancovat svoji optiku?

Děkuji za podnětnou otázku. Motto naší společnosti zní „Umění předvídat“. A protože jde o umění, musíte hodně umět, znát a neustále se vzdělávat. Rozpoznat zdravý a nezdravý přístup k ochraně jako takové dokáže komplexní audit rizik. Na základě správně provedeného auditu se optimalizuje ochrana klienta, nastavují se limity, spoluúčasti, rozsahy. Pokud je firma chráněna, bude pro ni mnohem snadnější chytit každou vhodnou příležitost za pačesy a proměnit ji v zisk.

Souhlasíte s tím, že pro makléře je nezbytné vyznat se v lidské povaze? Dá se vůbec charakterizovat, co je v komunikaci s klientem nejsložitější?

Miluji komunikaci všeho druhu a souhlasím s tím, že je sice složitá, ale také plná života, někdy radosti, jindy smutku, a je to ten nejdůležitější prvek vztahu mezi lidmi. Nejsou to jen slova, ale hlavně činy, kterými přesvědčujeme, že to, co říkáme, realizujeme. Bez komunikace, která je cestou vpřed, není šance na porozumění. Snažíme se komunikovat tak, abychom si vzájemně dobře rozuměli a platí to jak interně v rámci týmu, tak také všemi směry ke klientům a dalším spolupracujícím subjektům.

O ženách se tvrdí, že mají větší dar empatie než muži. Zdá se vám, že se ženy dohodnou jednodušeji než muži?

V naší společnosti jsme tři společníci, dva jsou muži. Většina našich klientů, obchodních partnerů, jsou také muži. Ale pokud mohu mluvit sama za sebe, dokážu si porozumět jak s muži, tak i se ženami. Protože, vyšší citlivost, která je základem vcítění, empatie, je výhodou i nevýhodou zároveň. Kromě empatie je neméně důležitá velkorysost, tolerance, ohleduplnost. A určitě je prima nebrat si všechno osobně. To vše je třeba trénovat.

kolNejuzší tým společnosti SATUM CZECHSpolečnost SATUM má i vlastní manažerku kvality. Co všechno řeší?

Naše manažerka kvality je člověk, který je skutečně přísný. Nejvíc k sobě, ale... pokud se v týmu bavíme, jak realizovat něco nového, občas si posteskneme, že tahle záležitost „přes Ivonu neprojde“. A je to v pořádku, kvalitář je ten, kdo má oči i na zádech a její důslednost je na místě. Ale není na to sama, do kontrolních procesů je zapojeno celé vedení společnosti.

Proč jste zvolila obor, kde není snadné uspět?

Má práce je krásná a baví mne. Říkám si, že jsme se pojišťování a já potkaly náhodou, šťast­nou náhodou. Každý den mne čekají setkání s úžasnými, inspirujícími a vzdělanými lidmi. A výsledky poctivého snažení se dostavují, jako všude tam, kde se lidé umějí postavit k práci.

Zdá se vám, že roste administrativa, byrokracie? Jak to zvládáte?

Ano, potřeba reportingu narůstá i v našem oboru, zdá se, že snad ve jménu ochrany spotřebitele. Jsem již řadu let členkou prezídia Asociace českých pojišťovacích makléřů. Aktivně se snažíme komunikovat se zákonodárci a Českou asociací pojišťoven. Správný je společný cíl očistit trh od těch, kdo klientům škodí, ale papírování pro papírování nepovažujeme za dobrý nápad. Ve společnosti SATUM jsme si již v počátku podnikání zvolili maticovou strukturu řízení, ta jde ruku v ruce s certifikací ISO. Procesy jsou zmapované, směrnice postupně jen upravujeme zároveň s IT. Byl to krok dobrým směrem, protože jsme na sebe vysoké nároky kladli průběžně.

V loňském roce jste slavili 20 let svého působení na českém pojistném trhu. Když se ohlédnete zpět, co považujete v životě a podnikání za nejvzácnější?

Jednoznačně je to důvěra, a to v sebe i ve své okolí. Dostatek jí přeji nám všem.

Tuším, že na své pracovní záležitosti myslíte stále, protože vás velmi naplňují. Čím však začínáte den, aby byl pohodový?

Úplně obyčejně: očistnou sprchou, dobrou snídaní a procházkou s pejsky. Kávu si dám až ve společnosti svých kolegů a kolegyň nebo na prvním jednání s klienty.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi 

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE