INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Po tři měsíce trvajícím poklesu došlo v září 2011 opět k mírnému nárůstu počtu insolvenčních návrhů a to jak u právnických, tak u fyzických osob. V září 2011 bylo podáno celkem 2114 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 588 insolvenčních návrhů podáno na firmy – podnikatele a 1526 návrhů na fyzické osoby - spotřebitele.

Obratově největší firmy, na které byl v září podán insolvenční návrh, jsou Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., ELKO, velkoobchod nápojů s.r.o., DEHTOCHEMA BITUMAT, s.r.o. a KORYNA nábytek, a.s.. V případě první společnosti se jednalo o šikanózní návrh, který soud 14.9. jako nedostatečný odmítl. U společnosti KORYNA nábytek, a.s. se jedná o klasický příklad, kdy se věřitel domáhá prostřednictvím insolvenčního řízení úhrady své pohledávky. V letošním roce je to již třetí insolvenční návrh podaný na společnost KORYNA nábytek, a.s a ve všech případech došlo k uhradě pohledávky a následnému zastavení řízení z důvodu zpětvzetí návrhu.

Po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostl počet insolvenčních návrhů u právnických osob proti srpnu 2011 o 14,75% a u fyzických osob o 9%. Nepotvrdil se tak předpoklad stagnace či poklesu v počtech insolvenčních návrhů právnických osob, očekávaný v souvislosti se zpoplatněním návrhu věřitele na zahájení insolvenčního řízení.

zdroj: Creditreform

(tz)

Slovo ke dni

  • Představy a realita

    Inovují malé a střední firmy. V korporacích bývá silný byrokratický aparát, jenž se postará o to, aby dobré nápady nešly zavést do praxe, nebo se jejich implementace nekonečně táhla. Tvrdí to místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Ing. Karel Dobeš, a má samozřejmě pravdu. A jak dodává jeho kolegyně Pavla Břečková, inovace je otázka přežití. Proto mohou menší podnikatelé konkurovat gigantům s obrovským kapitálem a dlouhou tradicí. Je zajímavé, že z nedávného průzkumu vyšlo zjištění, podle něhož 44 procent dotázaných nikdy nevyužije v podnikání robotizaci a digitalizaci. Ovšem v praxi se ukazuje, že nějakou formu digitálních technologií už uplatňují téměř všichni. Někdy, zdá se, sama realita překonává naše představy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Visegrádský patentový institut a Smlouva o patentové spolupráci 28. srpen 2019

Jak získat patentovou ochranu v zahraničí za využití řízení podle mezinárodní Smlouvy o patentové spolupráci bylo naznačeno v článku, který byl na tomto místě uveřejněn minulý měsíc. Zdůrazněnými výhodami popsaného systému bylo zejména získání času na přípravu a rozhodování, zda, a ve kterých státech, usilovat na základě jediné podané patentové přihlášky o patentovou ochranu. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE