INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

DSCN028915. května 2019 se v rámci Směrnice pro realizaci kulatých stolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 320a pro rok 2019, se uskutečnil v Praze kulatý stůl na téma Všeobecné přepravní podmínky ve vnitrostátní dopravě.

Na snímku účastníci kulatého stolu, zcela vpravo Ing. Jana Zárybnická, Ph.D., odborná asistentka Vysoké školy finanční a správní a dlouholetá specialistka Pojišťovny UNIQA

Zúčastnili se ho představitelé malých dopravních firem, soukromí řidiči, členové výkonného výboru Společenství autodopravců Čech a Moravy, zástupci OSD i další zájemci o tuto problematiku.

Úvodem k diskusi se stala přednáška Ing. Jany Zárybnické, Ph.D., odborné asistentky Vysoké školy finanční a správní a dlouholeté specialistky Pojišťovny UNIQA , která podrobně informovala o všeobecných přepravních podmínkách ve smyslu § 1751, odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, jako oborové podmínky, podrobněji upravující vztahy vyplývající z přepravních smluv uzavřených mezi podnikateli.

Hovořilo se i diskutovalo nejen o právech, povinnostech a odpovědnosti v této oblasti, o zásadách přepravy věcí pro cizí potřebu.

Bedřich Suldovský, který má bohaté zkušenosti z vnitrostátní dopravy, poukázal na nejčastější problémy a chyby ze strany silničních dopravců. Právě v této oblasti se rozproudila široká diskuse, nechyběly připomínky a názory zúčastněných představitelů firem, kteří na konkrétních případech dokládali mnohdy velmi složité a diskutabilní případy.

Sacm kopie

spž

Jedním z takových problémů bylo například správné vyplňování nákladního listu CMR, tedy základního dokladu o pohybu zboží. Pokud totiž řidič nemá z řady relevantních důvodů možnost fyzicky vystoupit z kabiny vozidla a ve vnitřním nákladovém prostoru zkontrolovat správnost uložení nákladu, musí tuto skutečnost uvést do nákladního listu CMR. Když tak neučiní, může nést přímou odpovědnost za škodu, která z důvodu nesprávného uložení nákladu vznikne. Další problémy vznikají při vysokorychlostním vážení, přepravě sypkých hmot atd.

Na jednání u kulatého stolu navázalo zasedání členů výkonného výboru Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM), kde se pozornost zaměřila především na aktuální problémy v silniční dopravě a některá nově chystaná legislativní opatření. Patří sem kupříkladu návrh zákona o toleranci alkoholu v krvi do hodnoty 0,05 % s určitými výjimkami, návrh zákazu jízd kamionů od sobotní půlnoci do nedělních 22 hod. či návrh zvýšení sankcí a pokut v silniční dopravě.

Přítomní dopravci měli k návrhům řadu výhrad, a proto se výbor ujednotil v tom, že jeho zástupci v KZPS nebo v tripartitě či v některých příslušných odborných komisích, budou tyto připomínky prezentovat. Podle nich například zákaz jízd kamionů od sobotní půlnoci do neděle 22 hod. může být příčinou toho, že někteří řidiči kamionů se po dlouhé jízdě v cizině nedostanou vlivem tohoto zákazu na víkend domů k rodinám, a jakmile zákaz skončí, nezbývá pak mnohým řidičům nic jiného, než znovu naložit zboží a vykonat další plánovanou přepravu. Jen z tohoto příkladu je zřejmé, jak krátkozraké bývá někdy uvažování některých politiků, když si neuvědomí, jaké praktické dopady může tato změna v dopravě způsobit.

V závěru zasedání výkonného výboru SAČM se jeho členové seznámili jak s návrhy k dalšímu rozšíření členské základny SAČM tak s informacemi o tom, jakým způsobem se některé vrcholné orgány mají seznámit se závěry v projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému – etapa II.“

Stát by se tak mělo kupříkladu na zasedání podvýboru pro dopravu PS P ČR, na jednání tripartity, ale i na plánovaných setkáních představitelů SAČM s představiteli některých ministerstev a dalších institucí.

(jn)

Slovo ke dni

  • Skoro půl miliardy nebo nic

    Případ s elektronickými dálničními známkami mnohé vypovídá o tom, jak se v české kotlině nakládá s penězi (daňových poplatníků). Příležitost, jak na zakázce vydělat 400 milionů korun, si pochopitelně nemohli nechat ujít „šmejdi“ - ne ti, co kradou tisíce, ale desítky a stovky milionů. Jenže tentokrát to jaksi nevyšlo. Ozvali se totiž programátoři, kteří se nabídli, že fungující systém stvoří zadarmo. A vláda, respektive její premiér, mohl ukázat, že si s korupcí briskně poradí a vyhodil (ne)odpovědného ministra dopravy. Udělal další chytrý tah. Schopného Karla Havlíčka pověřil i řízením uvolněného resortu. Ještě by se mi líbilo, aby se na výplatě ušetřilo nejen za 1 ministra, ale aby zeštíhlil celý resortní aparát.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE