INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

DSCN028915. května 2019 se v rámci Směrnice pro realizaci kulatých stolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 320a pro rok 2019, se uskutečnil v Praze kulatý stůl na téma Všeobecné přepravní podmínky ve vnitrostátní dopravě.

Na snímku účastníci kulatého stolu, zcela vpravo Ing. Jana Zárybnická, Ph.D., odborná asistentka Vysoké školy finanční a správní a dlouholetá specialistka Pojišťovny UNIQA

Zúčastnili se ho představitelé malých dopravních firem, soukromí řidiči, členové výkonného výboru Společenství autodopravců Čech a Moravy, zástupci OSD i další zájemci o tuto problematiku.

Úvodem k diskusi se stala přednáška Ing. Jany Zárybnické, Ph.D., odborné asistentky Vysoké školy finanční a správní a dlouholeté specialistky Pojišťovny UNIQA , která podrobně informovala o všeobecných přepravních podmínkách ve smyslu § 1751, odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, jako oborové podmínky, podrobněji upravující vztahy vyplývající z přepravních smluv uzavřených mezi podnikateli.

Hovořilo se i diskutovalo nejen o právech, povinnostech a odpovědnosti v této oblasti, o zásadách přepravy věcí pro cizí potřebu.

Bedřich Suldovský, který má bohaté zkušenosti z vnitrostátní dopravy, poukázal na nejčastější problémy a chyby ze strany silničních dopravců. Právě v této oblasti se rozproudila široká diskuse, nechyběly připomínky a názory zúčastněných představitelů firem, kteří na konkrétních případech dokládali mnohdy velmi složité a diskutabilní případy.

Sacm kopie

spž

Jedním z takových problémů bylo například správné vyplňování nákladního listu CMR, tedy základního dokladu o pohybu zboží. Pokud totiž řidič nemá z řady relevantních důvodů možnost fyzicky vystoupit z kabiny vozidla a ve vnitřním nákladovém prostoru zkontrolovat správnost uložení nákladu, musí tuto skutečnost uvést do nákladního listu CMR. Když tak neučiní, může nést přímou odpovědnost za škodu, která z důvodu nesprávného uložení nákladu vznikne. Další problémy vznikají při vysokorychlostním vážení, přepravě sypkých hmot atd.

Na jednání u kulatého stolu navázalo zasedání členů výkonného výboru Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM), kde se pozornost zaměřila především na aktuální problémy v silniční dopravě a některá nově chystaná legislativní opatření. Patří sem kupříkladu návrh zákona o toleranci alkoholu v krvi do hodnoty 0,05 % s určitými výjimkami, návrh zákazu jízd kamionů od sobotní půlnoci do nedělních 22 hod. či návrh zvýšení sankcí a pokut v silniční dopravě.

Přítomní dopravci měli k návrhům řadu výhrad, a proto se výbor ujednotil v tom, že jeho zástupci v KZPS nebo v tripartitě či v některých příslušných odborných komisích, budou tyto připomínky prezentovat. Podle nich například zákaz jízd kamionů od sobotní půlnoci do neděle 22 hod. může být příčinou toho, že někteří řidiči kamionů se po dlouhé jízdě v cizině nedostanou vlivem tohoto zákazu na víkend domů k rodinám, a jakmile zákaz skončí, nezbývá pak mnohým řidičům nic jiného, než znovu naložit zboží a vykonat další plánovanou přepravu. Jen z tohoto příkladu je zřejmé, jak krátkozraké bývá někdy uvažování některých politiků, když si neuvědomí, jaké praktické dopady může tato změna v dopravě způsobit.

V závěru zasedání výkonného výboru SAČM se jeho členové seznámili jak s návrhy k dalšímu rozšíření členské základny SAČM tak s informacemi o tom, jakým způsobem se některé vrcholné orgány mají seznámit se závěry v projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému – etapa II.“

Stát by se tak mělo kupříkladu na zasedání podvýboru pro dopravu PS P ČR, na jednání tripartity, ale i na plánovaných setkáních představitelů SAČM s představiteli některých ministerstev a dalších institucí.

(jn)

Slovo ke dni

  • Do důchodu daleko

    Penzijní reforma se sice stále odkládá, avšak týmy odborníků nelení. Snaží se najít trvale udržitelný způsob financování důchodců. Musí počítat přinejmenším se dvěma problémy. Prvním je rostoucí počet osob, které budou dávky pobírat. A druhým nutnost alespoň zachovat, lépe však zvyšovat úroveň důchodů. A teď jim vyšlo, že dnešní čtyřicátníci musí jít proto do penze o rok později, mladí lidé ve věku 25 let dokonce o dva roky déle než dnes, tedy v 67 letech. To nepokládám za tak hroznou perspektivu už s tím vědomím, že průměrný věk dožití se má dále zvyšovat. Později narození se však na penzi dívají realisticky a většinou tvrdí, že se penze nedožijí. Buď nebude z čeho dávat, nebo, a to je prý pravděpodobnější, je uštve hektický způsob moderní civilizace.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE