INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

DSC 3496Pro nové obchodně-kancelářské centrum Nový věk v ruské Soči, představující komplex tří budov s užitnou plochou kolem 55 000 m2, hledal investor vzhledem ke složitým klimatickým podmínkám efektivní využití energií. Zelenou dostal projekt české firmy GGC Energy, s. r. o., člena skupiny GASCONTROL GROUP. Více nám k tomu řekl Ing. Filip Ovčačík, Ph.D., technický asistent společnosti GGC Energy (na snímku):

Jaké byly technické podmínky vámi nabízeného projektu a co bylo jeho předností, že v konkurenci zvítězil?

S takto rozsáhlou plochou, rozdílných denních spotřeb a v takto složitých klimatických podmínkách, jaké v Soči panují, jde o významného spotřebitele energií. Původně se komplex chtěl spoléhat na klasické způsoby zajištění svých energetických nároků. Investor hledal efektivní, spolehlivý zdroj energie s minimálním dopadem na životní prostředí v této lázeňské zóně. Především potřeba zefektivnění využití energií vedla k rozhodnutí o použití trigenerace na bázi mikroturbín Capstone. V lednu 2011 bylo rozhodnuto o použití čtyř mikroturbín Capstone C1000 jako jediného zdroje čisté energie pro tento komplex. Požadavky investora na spotřebu energií pro celý komplex byly dány v následujícím rozsahu – instalovaný elektrický výkon 4 MW, tepelný výkon 10,6 MW a výkon v chladu 5 MW.

Čím se vyznačuje spojení kogenerace s využitím mikroturbín Capstone, jinak řečeno, můžete stručně vysvětlit vámi navržené řešení?

Jako zdroj elektrické energie byly vybrány mikroturbíny Capstone C 1000. Pro volbu těchto jednotek bylo několik důvodů. Mikroturbíny jsou umístěny mimo vlastní budovu energocentra, ale i přesto musely být dodrženy přísné hlukové limity, neboť instalace je prováděna v husté zástavbě lázeňského města. Výkon je vyveden přes podružné rozvaděče přímo do jednotlivých budov komplexu. Jde o čistě ostrovní systém, mikroturbíny jsou jediným zdrojem energie pro všechny tři budovy. Energie pro start je získána z integrovaných baterií. Spaliny z mikroturbín jsou vedeny do tepelného výměníku spaliny/voda. Každá jednotka C 1000 se skládá z pěti 200kilowattových modulů, proto také do spalinové cesty ústí pět vstupů. Toto řešení umožňuje regulování výstupního výkonu ve velmi širokém rozsahu bez zvýšených nároků na spotřebu vstupního paliva. V letních měsících je voda ze spalinových výměníků vedena do dvojice absorpčních chillerů. Vstupní energií je horká voda o teplotním spádu 95/85 °C. Výstupem je voda o teplotě 7 °C. Jako chladicí médium je použita voda ze tří studní, každá o vydatnosti 250 m3/h. Toto řešení umožnilo vynechání chladicích věží, což by v husté zástavbě byla značná komplikace.

Co se zhruba odehrávalo v jednotlivých fázích projektu?

Celý projekt byl rozdělen do tří etap. V první etapě byla nainstalována jedna mikroturbína Capstone a jeden spalinový výměník. Zmíněná sestava kryla spotřeby stávající budovy obchodního centra a stavby dvou zbývajících budov. Tato etapa byla naplánována na zimní období, kdy není potřeba větší množství chladu. Turbína pracuje s vnitřním plynovým kompresorem, neboť v této etapě ještě nebyl k dispozici vysokotlak na přívodní větvi zemního plynu. V druhé etapě byly nainstalovány zbývající tři mikroturbíny a spalinové výměníky a menší ze dvou absorpčních chillerů pro výrobu chladu. Tyto jednotky již pracují bez plynových kompresorů. Poslední etapa zahrnovala doplnění o 3 MW chiller pro nové obchodní centrum.

Probíhalo vše přesně podle vašich představ?

Ne, šlo o poměrně náročný projekt z hlediska vzdálenosti, času a hlavně množství zapojených společností. Část energocentra byla jedna z mnoha na velkém stavebním projektu. Rovněž změny v harmonogramu výstavby jednotlivých etap vyvolávaly enormní nároky na operativní zajištění požadovaných energii, logistiku dodávek jednotlivých zařízení a řízení postupu montážních prací.

A co bylo v Soči pro vás nejsložitější?

Byla to zejména stavební připravenost navazujících částí, která si pak žádala změny harmonogramu a dodávek jednotlivých technologii. Řadu problémů jsme řešili s generálním místním projektantem, který vše zajišťoval. To bylo umocněno všeobecným nedostatkem těžké montážní a transportní techniky, nedostatkem kvalifikované pracovní síly (veškeré prostředky ruských stran byly vázány na stavbách olympijského parku), to nám působilo problémy, které bylo nutno řešit operativními zásahy do interního harmonogramu prováděných prací, což nebylo vůbec jednoduché.

Úspěšnost projektu vlastně prověřil provoz v rámci konání olympiády v Soči...

Ano, provoz celého objektu, a tím také energocentra byl nejen olympiádou řádně prověřen. Je třeba mít na paměti i to, že v průběhu zimních olympijských her 2014 bylo energocentrum již v provozu, ale toto bylo v chladnějším období při nižších požadavcích na energie. Maximální využitelnost energocentra je zejména v horkých letních měsících, kdy jsou enormní požadavky jak na výrobu elektrické energie, tak na výrobu chladu (z tepla) a tyto výkonové parametry energocentra byly plně prokázány až po olympiádě.

Byla trigenerace použitá v Soči pro GGC Energy startem k podobným projektům v zahraničí?

Ano, byla to pro nás velká zkušenost a významná reference pro východní trhy. Díky tomu se vedou úspěšně jednání s dalšími partnery na východ od našich hranic. Jsme tak přesvědčeni o smysluplnosti další spolupráce i schopnostech překonávat i velmi složité podmínky daleko za hranicemi.

rozmlouval Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

Vladimír Mařík kopie

Motivovaní lidé neznají překážek 3. červenec 2020

Český respirátor získal evropskou certifikaci Zdá se to až neuvěřitelné. Je to ale skutečnost. Znova se potvrdilo, jak velký je potenciál lidí, co všechno dokážou a jak významně mohou zasáhnout do dějin technologií nebo třeba organizace práce. Několik desítek českých firem za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu se během pandemie koronaviru spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má totiž evropskou certifikaci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE