INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

molendaO flexibilitě českých firem, úspěších, ale i potížích a způsobu jejich překonávání, jsme přinesli v minulých letech na našich stránkách řadu rozhovorů s cílem podělit se s vámi čtenáři o dobré nápady a osvědčené zkušenosti. Mezi oslovenými podnikateli a vrcholovými manažery nechyběli také představitelé firem sdružených v konsorciu GASCONTROL GROUP, které se profilují v energetice, strojírenství, výrobě plastických hmot, ale i dalších oborech, kde vynikají technickými novinkami, trvalou inovací, zkrátka se udržují na špici. Není proto náhodou, že jsme k tématu naznačenému titulkem i tentokrát dali opět slovo Mieczyslawu Molendovi, spoluzakladateli tohoto seskupení a majiteli mateřské společnosti GASCONTROL, společnost s r. o. (na snímku).

Vašemu týmu se daří získávat větší zakázky v zahraničí i v tuzemsku. Vzpomeňme například stavbu ekocentra v administrativně-obchodním centru v Soči. Jaké projekty jste dokončili v poslední době?

Vybudovali jsme například nové potrubní systémy pro modernizovanou teplárnu společnosti ArcelorMittal Ostrava, která přinese další snížení vlivu na životní prostředí. V oblasti CNG považuji za náš velký úspěch stavbu plnicí stanice zemního plynu v Ostravě - Martinově pro Dopravní podnik Ostrava, která je jednou z nejvýkonnějších plnicích stanic CNG ve střední Evropě a plynule obsluhuje stovku autobusů. Od té doby GASCONTROL vyprojektoval, zkompletoval a instaloval dalších sedm „typových“ veřejných a firemních CNG plnicích stanic a další jsou v přípravě. V červenci jsme dokončili bioplynovou stanici - první svého druhu v Moravskoslezském kraji a jednu z mála v Evropě, která využívá k výrobě tepla a elektřiny nejmodernější technologii mikroturbín a zpracovává bioodpad ze skládky, čímž pomáhá také řešit ekologický problém s odpady.

gascontrol copy

Mnozí experti varovali, že přestože prožíváme ekonomický růst, nelze se slepě radovat, neboť přichází doba rychlého střídání růstu výkonnosti firem s poklesem. Zaznamenáváte tyto prognózy jako skutečnost?

Mohu potvrdit, že důvod k radosti zatím nemáme. Snažíme se naši výkonnost i objem zakázek udržovat, ale konkurenční boj a celkově nedostatek zajímavých zakázek způsobuj

í snižování obratu a klesající ziskovost. Ale s tím se potýká většina firem, nejsme výjimkou. Navíc, kdo podniká v Moravskoslezském kraji, ví, že tady je situace ještě složitější. Naším cílem je zajistit stabilitu i rozvoj naší skupiny, o to se snažíme v podstatě denně. Máme schopný a zkušený tým manažerů, na které se mohu spolehnout, a to firmě dává určitou jistotu.

Také vás zřejmě trápí omezování těžby a uzavírání hlubinných uhelných dolů na Ostravsku, kdy přicházíte o zakázky. Jak se vám daří tyto ztráty nahrazovat?

Působíme v plynárenství a energetice už dlouho a útlum hornictví není překvapením, ale takový rozsah způsobuje určité problémy. Snažíme se snížení objemu dodávek služeb a zařízení pro doly nahradit jinými zakázkami v energetickém sektoru. V současnosti posilujeme výrazně v oblasti svařování a montáží plynovodů a produktovodů. Zakoupili jsme speciální svařovací automaty, které představují nejnovější technologii ve svařování. Tyto technologie dokáží výrazně zkrátit svařovací časy a zajistit nejvyšší kvalitu svarů. Připravujeme také například vstup do nového segmentu služeb pro maloodběratele.

Foto CNG_Oldřichovice_1V předchozích dvou letech jste významně investovali do strojního vybavení společnosti GASCONTROL PLAST, na jakých inovacích aktuálně pracujete?

Na základě znalostí potřeb našich zákazníků připravujeme rozšíření výrobkového portfolia. U potrubí jsme se zaměřili na speciální vícevrstvou konstrukci trubky. V segmentu desek zvažujeme investici do zcela nové linky sendvičové konstrukce, která by umožnila vyrábět desky se speciálními vlastnostmi do náročného prostředí za ekonomicky velmi příznivých podmínek. Dále chystáme nový program výroby zahradních doplňků pro hobby markety, který nám umožní omezit vliv sezónnosti výroby našich nosných produktů. Všechny tyto kroky by měly upevnit naši pozici silného plastikářského výrobce v regionu uhlí a železa.

Pohled na CNG technologii v plnicí stanici v Oldřichovicích

 

Významným tahounem výkonnosti v GASCONTROL GROUP je mimo jiné firma GGC Energy, jejíž projekty se stále častěji prosazují i v zahraničí. Jaký je Váš recept na úspěch?

Základem je vytvořit projekt šitý na míru potřeb zákazníka s využitím nejlepších světových technologií a s ohledem na ochranu životního prostředí. Vsadili jsme na americké mikroturbíny Capstone, které se vyznačují nízkou hlučností, nízkou hmotností, kompaktními rozměry a nízkými emisemi. GGC Energy je jejich výhradním distributorem pro Českou republiku a Slovensko. Mikroturbíny Capstone jsou mimo jiné hlavní částí energobloku bioplynové stanice, kterou jsme postavili v Horní Suché. Právě instalace mikroturbín ve spojení s bioplynovou stanicí je v ČR výjimečná, většina bioplynových stanic má klasi

cké kogenerační jednotky sestavené ze soustrojí spalovacího pístového motoru a generátoru. Speciální technologie bude sloužit k využívání bioodpadu z celého Karvinska k výrobě elektřiny a tepla. Zpracuje až 12 tisíc tun odpadu ročně, který v současné době společnost Depos kompostuje bez energetického využití.

Gas Molenda

GASCONTROL je pojmem v oblasti výstavby plnicích stanic CNG, dodávek technologií a zařízení. V minulých letech i zde vzrostla konkurence a zakázky nepadají samy z nebe. Jak se i s tím vyrovnáváte?

Spolupracujeme s renomovanými plynárenskými společnostmi a provozovateli sítí čerpacích stanic. Vyvinuli jsme typové stanice, které mají řadu praktických výhod. Podle způsobu využívání plnicích stanic, pro veřejnost nebo firemní potřeby, je vždy jednotná typová základna. Jejím doplněním nebo záměnou klíčového uzlu je pak možné plnicí stanici přizpůsobit specifickým požadavkům a potřebám investora. Zároveň ale umíme připravit i atypická řešení pro celou škálu plynárenských technologií. Například teď pracujeme na vývoji technologie pro tzv. dotěžování plynu ze sond v již vytěžených lokalitách.


Zajištění konkurenceschopnosti firmy a jejího udržitelného rozvoje podle vás v mnohém závisí na inovacích s využitím aplikovaného výzkumu. Na co se chcete zaměřit do budoucna?

Důležité je pro nás přicházet s rozvojem toho, co si vyžaduje trh a co má zároveň určitý společensky odpovědný přínos. To předpokládá vnímat požadavky a potřeby trhu i nové trendy, odhadnout je předem a být připraven na budoucí poptávku. V současnosti vytváříme tzv. inovační tým, který bude pracovat na principu projektového řízení a řešit jednotlivé perspektivní směry v oblasti energetiky. Činnosti GASCONTROLU jsou poměrně široké a taktéž i do budoucna přemýšlíme o rozvoji v různých oblastech. Rád bych zmínil např. technologie a dodávky v energetice, především v oblasti malých energetických zdrojů. Potřeba nezávislosti a soběstačnosti bude stále aktuální. Rovněž chceme pokračovat v oblasti čisté mobility, především stále prostřednictvím CNG, ale nabízí se i jiné zdroje. Také se budeme dále soustředit na technologie pro využití biologických odpadů a jiných obnovitelných zdrojů energie. Zajímá nás i „uskladnění“ elektřiny.

rozmlouvala Jana Dronská

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

Vladimír Mařík kopie

Motivovaní lidé neznají překážek 3. červenec 2020

Český respirátor získal evropskou certifikaci Zdá se to až neuvěřitelné. Je to ale skutečnost. Znova se potvrdilo, jak velký je potenciál lidí, co všechno dokážou a jak významně mohou zasáhnout do dějin technologií nebo třeba organizace práce. Několik desítek českých firem za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu se během pandemie koronaviru spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má totiž evropskou certifikaci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE