INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

MolendaLoňský rok nebyl pro řadu firem nikterak jednoduchý, přestože si ve výsledku vedly dobře. Tuto zkušenost má také havířovská firma GASCONTROL, společnost s r. o. – která je významným výrobcem a dodavatelem zařízení a technologií pro energetiku i další obory – a spolu s ní i sesterské firmy ze skupiny GASCONTROL GROUP. Jaký tedy konkrétně byl rok 2016 pro firmu i skupinu z pohledu vedoucích manažerů, o tom mnohé napověděla nedávná beseda, které se zúčastnil majitel a jednatel společnosti Mieczyslaw Molenda, výkonný ředitel Ing. Radim Vaško a obchodní ředitel Ing. Milan Slamečka.

Mieczyslav Molenda, majitel GASCONTROL GROUP

Podařilo se vám uspět ve všem, co jste si pro loňský rok předsevzali?

M. Molenda: Loňský rok pro nás byl složitý. Ovlivnily nás problémy v našem regionu, zejména restrukturalizace OKD a firem ze strojírenské skupiny Vítkovice. Navíc jsme se rozcházeli se společníkem a bylo potřeba rozdělit skupinu našich firem; s tím souviselo i finanční vyrovnání. Na druhé straně se nám loni podařilo úspěšně realizovat několik významných projektů. Vybudovali jsme například nové potrubní systémy pro modernizovanou teplárnu společnosti ArcelorMittal Ostrava, která přinese další snížení negativního vlivu na životní prostředí.

R. Vaško: Řekl bych, že se nám podařilo maximum možného vzhledem k okolnostem. Zmíním například bioplynovou stanici v Horní Suché, která je první svého druhu v Moravskoslezském kraji a jedna z mála v Evropě. Stanice využívá k výrobě tepla a elektřiny nejmodernější technologii mikroturbín a zpracovává procesem tzv. suché fermentace bioodpad z domácností, čímž pomáhá také řešit ekologický problém s odpady na Karvinsku.

M. Slamečka: Ještě bych doplnil, že jsme za poslední rok vyprojektovali, zkompletovali a instalovali dalších sedm veřejných a firemních CNG plnicích stanic. Nejnovější z nich slouží provozovateli příměstské veřejné dopravy v Českém Těšíně. Obslouží minimálně 40 autobusů denně, což je další pozitivní přínos v oblasti snižování negativních vlivů na životní prostředí. Celkově bych řekl, že neproběhlo vše, jak jsme chtěli, ale nutno dodat, že naše cíle nebývají skromné. Nicméně jsem přesvědčen, že úspěchy převažují.

porada GC

Porada vedení (zleva) Radim Vaško, Stanislav Przeczek, Milan Slamečka, Jiří Folwarczny, Mieczyslav Molenda

Kde především byla nutná korekce vašich záměrů a co bylo příčinou?

M. Molenda: Museli jsme omezit činnosti prováděné pro OKD, což přibrzdilo hlavně mateřskou firmu GASCONTROL. Insolvence firem ze strojírenské skupiny Vítkovice měly také na naši skupinu negativní vliv. Vyrovnáváme se s tím dodnes, ale máme dobré zázemí, stabilní zkušený tým a šikovné zaměstnance.

R. Vaško: Některé projekty byly ovlivněny zpožděním procesu notifikace pro podporu kombinované výroby energie a tepla, pro výrobu tepla a výrobu elektřiny z druhotných zdrojů. Projekty stály téměř rok a rozbíhají se až dnes.

M. Slamečka: Z hlediska obchodních cílů jsme byli nuceni nepatrně snížit plánovaný obrat společnosti. Příčinou je už zmíněné výrazné snížení investic u některých našich obchodních partnerů, především v oblasti dodávek technologií pro podporu těžby uhlí.

Je důvod ke spokojenosti z pohledu dosažených ekonomických výsledků?

M. Molenda: Člověk by měl být skromný. Líbilo se mi vyjádření paní kancléřky Merkelové, která řekla, že žádný strom neroste do nebe. Společnost si zvykla, že nám stále jde životní úroveň nahoru, ale někde všechno přece jen končí, a tak si to vysvětluji i já. Některý rok je prostě lepší, některý slabší. Stejně tak se dívám na ekonomické výsledky. Děkujme bohu za to, čeho jsme dosáhli, nemůžeme být sice spokojeni, ale nebylo to nic katastrofálního. Když se podíváme na český průmysl, tak vlastně jede poměrně ve tvrdých podmínkách, tlak na ceny je značný. Každá koruna se těžce vydělává a naprosto standardní je čtyřprocentní marže, a to za předpokladu, že je firma dobře organizovaná a lidé odvádějí kvalitní práci. Navíc investoři často požadují více práce, než je ve smlouvě sjednáno. Takže jsou skutečně projekty, které jsou na hraně, vycházejí kolem nuly, tedy bez zisku. A pak vzniká otázka: stojí to za to? My však bojujeme dál.

R. Vaško: Považuji za důležité, že se nám podařilo překonat problémy způsobené vnějšími faktory. Ekonomické výsledky nakonec nejsou tak špatné. Investovali jsme do nových zařízení a nemuseli jsme propouštět.

M. Slamečka: Nedosáhli jsme takových tržeb, jaké jsme plánovali, ale podařilo se nám zvýšit ziskovost a produktivitu práce.

Vyvolal pokles tuzemských zakázek zvýšenou aktivitu na zahraničních trzích?

M. Molenda: Ano, založili jsme novou firmu GASCONTROL Balkan. Právě balkánské země vidíme aktuálně jako velmi perspektivní v oblasti energetiky.

R. Vaško: Dlouhodobě se snažíme uspět na zahraničních trzích. Zintenzivnili jsme aktivity v Polsku a na Slovensku. Kdo si to zkusil, dobře ví, že to není pro české firmy snadné. Budování pozic v zahraničí není otázkou měsíců, ale let.

M. Slamečka: Hlavním trhem je pro nás stále tuzemsko, kde máme stabilní silné postavení. Ale zahraniční trh nás velmi zajímá. V současnosti vyvíjíme více aktivit, především na zmíněném balkánském trhu.

A jak si vedla GASCONTROL GROUP a které firmy zde byly nejúspěšnější?

M. Molenda: Mezi nejúspěšnější firmy ve skupině patřila mateřská firma GASCONTROL, společnost s r. o., dále Mateiciuc a. s., GASCONTROL Plast, ale také IGEA a GASCONTROL Polska. Ale ani ostatní firmy nebyly neúspěšné. Ty, kterým se dlouhodoběji nedaří, se snažíme prodat někomu, kdo dokáže firmu zařadit do své skupiny a přináší mu nějaké synergické efekty a zapadá do jeho výrobní strategie.

R. Vaško: Zmínil bych ještě Moravský Plynostav, který nabývá na významu díky novým svařovacím automatům, které jsme loni zakoupili do třech firem ve skupině. Představují nejnovější technologii ve svařování a pro celou skupinu tak znamenají zvýšení konkurenceschopnosti a posílení postavení na trhu.

Proslýchá se, že ve skupině došlo k některým strukturálním změnám. Můžete je blíže specifikovat?

M. Molenda: Došlo především k rozdělení s partnerem a společníkem, jak jsem již naznačil. Do skupiny pana Sasyna dnes patří firmy Mateiciuc, Gascontrol stavební, Vodostav Ostrava a IFT Pískovny. My jsme si ponechali ty ostatní firmy, což znamená, že se i nadále budeme zaměřovat na energetiku, především plynárenství.

R. Vaško: Hlavní business zůstal pohromadě a naše strategické cíle se nemění. Vidím velkou výhodu v tom, že s jednou osobností v čele máme jasnou vizi.

Až dosud se vám osvědčila cesta výrobkových i technologických inovací. Přinesl zde rok 2016 nějaké změny?

M. Molenda: V této cestě pokračujeme. Jak už zmínil kolega, nakoupili jsme 13 špičkových svařovacích automatů s příslušenstvím za zhruba 50 milionů korun. Spojením sil GASCONTROLU, naší polské společnosti a Moravského Plynostavu jsme teď schopni stavět plynovody o průměru DN 500 a vyšší v rozsahu zhruba kilometr denně. Také ve vlastní výrobě plastových potrubí jsme se začali více orientovat na potrubí o vyšších průměrech. Například vyrábíme i průměr 630 mm, což je vůbec největší dimenze, která se v ČR v oblasti plastů produkuje.

R. Vaško: Inovace považujeme za stěžejní a neustále pracujeme na nových nápadech a projektech. V posledních měsících jsme se zaměřili například na vývoj nového systému odorizačního zařízení pro zahraniční trh, který si vyžádal cenově dostupnější variantu. Vstřikování odo­rantu pomocí membránového čerpadla jsme nahradili vstřikováním tlakem plynu z přívodního potrubí. V závěru roku jsme dodali prvních pět kusů do Polska.

M. Slamečka: Odorizační stanice patří mezi naše úspěšné produkty, které dlouhodobě exportujeme do zahraničí. Jde o významný bezpečnostní prvek v oblasti distribuce plynu. Na nové jednotky jsme opravdu pyšní. Oproti stávajícímu systému jsou jednodušší a cenově výhodnější při zachování provozních parametrů. Ještě bych vyzdvihl velmi zajímavou technologii na likvidaci a využití biologicky rozložitelných odpadů. Na bioplynové stanici v Horní Suché jsme poprvé použili na výrobu elektřiny z bioplynu americké mikroturbíny.

Jaký byl pro vás nástup do nového roku a čeho zásadního chcete v jeho průběhu dosáhnout?

M. Molenda: My jsme si řekli, že rok 2017 bude pro naši skupinu rokem stabilizace. Což ale neznamená, že nebudeme pracovat na inovacích, naopak. Chceme vstoupit i do nových projektů v oblasti plynárenství, zatím více neprozradím. Mohu ale uvést projekt využití odpadního tepla z důlní vody, kterou čerpá státní podnik DIAMO v Ostravě. Plánujeme zároveň investice do vlastních objektů. Chceme rekonstruovat vstup do budovy firmy GASCONTROL a udělat nové komunikace v celém výrobním areálu GC Plast.

R. Vaško: Rozbíhají se zajímavé projekty, aktuálně připravujeme například poslední etapu rekonstrukce vysokotlakého plynovodu DN 500 Stonava – Žukov. Zintenzivnili jsme nabídku naší produkce a samozřejmě budeme pokračovat v inovacích, jak jsme již potvrdili. V letošním roce bychom se chtěli zaměřit hlavně na prosazení se jako skupiny, která umí speciální vysoce sofistikované odborné činnosti.

M. Slamečka: Vzhledem k tomu, že mám na starosti hlavně obchod, mým cílem je dál zlepšovat vztahy s našimi stálými zákazníky a vycházet jim maximálně vstříc. Samozřejmě máme v plánu získat nové zákazníky i nové trhy. Například jsme absolvovali významné obchodní jednání v Kazachstánu...

připravili Jana Dronská a Jiří Novotný

 

 

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

Vladimír Mařík kopie

Motivovaní lidé neznají překážek 3. červenec 2020

Český respirátor získal evropskou certifikaci Zdá se to až neuvěřitelné. Je to ale skutečnost. Znova se potvrdilo, jak velký je potenciál lidí, co všechno dokážou a jak významně mohou zasáhnout do dějin technologií nebo třeba organizace práce. Několik desítek českých firem za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu se během pandemie koronaviru spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má totiž evropskou certifikaci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE