INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

molMieczyslaw Molenda, majitel skupiny GASCONTROL GROUPNenechat se odradit, jít stále dál. Pracovat na nových řešeních pro energetiku, uplatnit se ve strojírenství, to je směr, který charakterizuje aktivity několika firem ve skupině GASCONTROL GROUP. Uplynulý rok pro ně byl úspěšný. Určitě i proto, že majitel a vizionář Mieczy­slaw Molenda vidí podnikání v mnoha souvislostech.

Jak hodnotíte uplynulý rok 2018? Splnil vaše očekávání a plány?

Uplynulý rok byl opět velmi náročný, ale splnil naše očekávání, protože se nám podařilo naplnit představu o obratu firmy i o hospodářských výsledcích. Dosáhli jsme obratu u mateřské firmy zhruba kolem 640 milionů korun a zisk odpovídal procentuálně v jednotkách procent z tohoto obratu. Z dlouhodobého pohledu patřil loňský rok určitě k těm úspěšným. Poděkování patří jak vedoucím pracovníkům, tak i ostatním zaměstnancům. Bez týmové práce bychom takových dobrých výsledků nedosahovali.

Které firmy ze skupiny si vedly nejlépe a čemu to připisujete?

Nejlépe si vedly firmy GASCONTROL Polska, GASCONTROL PLAST, Moravský Plynostav a také matka GASCONTROL, s.r.o. Ale i ty menší firmy ze skupiny obstály, např. IGEA, která se zaměřuje na projekční práce, nebo KPTECH a jiné. Podobně jako v předchozích letech část činností byla orientována na plynárenství a část na ostatní subjekty a obory. Jednou z největších zakázek byla stavba tranzitního plynovodu v Polsku o dimenzi DN 1000. Spolu s GASCONTROL Polska a Moravským Plynostavem jsme tam postavili 34 km plynovodu. Ale pracovali jsme i na Slovensku a samozřejmě v ČR.

Polsko celekZe stavby plynovodu v PolskuDaří se vám rozšiřovat své aktivity i mimo plynárenství?

Zaměřujeme se kromě plynárenství i na jiné oblasti, například strojírenství. Stěžejní jsou však energetické projekty. Plynárenství je pro nás obor, kterému rozumíme, protože se mu věnujeme už 27 let a mnozí ještě déle, já již více než
50 let. Zavedli jsme například svařování potrubí o velkých dimenzích nad 300 mm pomocí automatů. Byli jsme propagátory této myšlenky a investice, v realizování pomáhali mateřské firmě i ředitelé, např. v Moravském Plynostavu, a hlavně pak ředitel GASCONTROL Polska, ale jinak musím říct, že kolegové tomu moc nevěřili. Těší mě, že se ukázalo, že to je správná cesta, kterou je dobré a nutné jít do budoucna. Bez inovací, výzkumu a vývoje firma začíná stagnovat, proto inovacím věnujeme velkou pozornost.

Každý rok s inovacemi přicházíte, bylo tomu tak i loni? A co plánujete letos v tomto směru?

V minulém roce jsme poprvé uplatnili využívaní už zmiňovaných svařovacích automatů ve větší míře, právě na stavbě plynovodu v Polsku. Z obou stran byly postaveny automaty s doprovodnou manipulační technikou, práce tak mohly postupovat rychle, a přitom s vysokou kvalitou. Stanovený termín na konci roku jsme zvládli s velkým předstihem, dílo jsme předávali už v polovině listopadu.
Samozřejmě jsme pokračovali v inovacích v GASCONTROL Plast. Dokončili jsme linku na výrobu vícevrstvých trubek a montáž nové výrobní linky na desky o délce 1800 mm a tloušťky stěny až do 30 mm. Tuto linku v těchto dnech uvádíme do provozu. Podíleli se na tom z velké části naši pracovníci. Zaměřujeme se v poslední době také na využití optických kabelů, které by mohly být vedeny v plynovodech, a tak by došlo ke zlevnění kabelových rozvodů.

Firmy si stěžují na nedostatek techniků a pracovníků vůbec. Potýkáte se také s tímto problémem? Jak to řešíte? Co se vám osvědčilo?

Samozřejmě i my se potýkáme podobně jako ostatní firmy s personálními problémy. Snažíme se proto své pracovníky více motivovat k loajalitě, získávat pro její vizi a rozvoj. Jsou vázáni na výsledky, kterých firma dosahuje. Občas se stane, že někdo chce odejít za vidinou vyššího platu. Ale já myslím, že důležitá je i kontinuita zaměstnání toho člověka, protože některé firmy teď lidi lákají, ale až přijde recese, tak se jich zbaví. Příčinou nedostatku pracovníků je špatná sociální politika státu, která nemotivuje lidi pracovat. Dalším problémem je přezaměstnanost ve státní správě. Tito lidé by se mohli uplatnit v průmyslu, službách atd., ale pracovat pro stát je pohodlnější. Málokdo ve státní správě dodržuje termíny a pracuje naplno, měsíční odměnu má však jistou. V tomto ohledu ČR vstoupila do reálného komunizmu.

Vidíte nějaké nové trendy a nové příležitosti ve vašem oboru podnikání? Jaké směry považujete za perspektivní?

Energetika je zajímavý obor, který se neustále vyvíjí a je stěžejní pro celou ekonomiku naší země, ale i Evropy a světa. Každá firma z naší skupiny jde nějakým směrem, kde vidíme příležitost a perspektivu rozvoje. Trendem je ochrana ovzduší a obecně snižování dopadu lidské činnosti na přírodu a krajinu, tedy i úspory energií atd. My si uvědomujeme potřebnost zodpovědného přístupu a snažíme se přinášet v tomto směru nová řešení. Využití CNG v dopravě se věnujeme už delší dobu, nově se zaměřujeme také na mobilní zásobování a převoz LNG. Stavba plynovodu v Polsku, na který se budou napojovat další země, dokazuje, že i Evropa považuje plyn, co by energetickou komoditu, za řešení pro budoucnost.

Máte nějaké nesplněné podnikatelské přání? Je něco, co byste chtěl, aby vaše firmy ještě dokázaly?

Mám nějaké další nápady, ale nedá se říct, že by to bylo přání, takhle jsem o tom neuvažoval. Vždy se snažím řešit to, co se ukáže potřebné nebo zajímavé a co chce trh. Nějaké příležitosti vidím, ale to musím ještě promyslet. Obecně bych byl rád, kdyby se všem firmám ve skupině dařilo a byly stabilní součástí trhu.

Některé trhy už signalizují stagnaci, nebo dokonce pokles jako například automobilový průmysl. Jak vidíte ekonomickou situaci ČR – je ohrožen ekonomický růst?

Každý vývoj má protihodnotu, jsou chvíle, kdy se trochu pozastaví nebo také poklesne. Je to pak o nastartování nových příležitostí v businessu a také o stabilizaci některých činností. Žádný strom neroste do nebe, a stejně tak blahobyt, ve kterém žijeme, má svá omezení. Automobilový průmysl to momentálně dokazuje a stagnace se projeví také v dalších odvětvích. Musíme si uvědomit, že se máme velice dobře, a měli bychom se snažit si to udržet. Počet lidí na světě roste velkým tempem a zachovat si stabilní životní úroveň vyžaduje a bude vyžadovat velké nasazení.

Jak hodnotíte aktuální podmínky pro podnikání v ČR? Co vám osobně nejvíc vadí?

V ČR je velkým problémem přezaměstnanost ve státní správě, to už jsem naznačil. Když to poměříme s jinými zeměmi EU, tak máme ve státní správě zaměstnanost trojnásobně větší ve srovnání s Německem a šestinásobně větší ve srovnání s Velkou Británií. Pracovat ve státní správě je vlastně jednodušší, úředníci mají minimální zodpovědnost, a přitom velmi pěkný jistý plat. Ve firmě dostanete peníze za to, co uděláte, ve státní správě lidé dostávají peníze v podstatě bez ohledu na to, kolik toho udělají, práci mohou klidně odložit na později a nic se nestane. A proto u nás stavební povolení trvá v průměru 5 až 6 let a podobně, i když úředníků máme obrovské množství.
Přezaměstnanost je nejen na úřadech, ale také ve školství i v dalších odvětvích, kde zaměstnanci nepracují tak efektivně, jak by mohli a jak je to v jiných státech EU. Stačí si porovnat, kolik máme soudců, policistů, učitelů, lékařů na 100 000 obyvatel. Funkčnost je destabilizována různými kroky, především byrokracií a často nesmyslnými nařízeními, které brzdí činnosti, které jsou potřebnější.

Na co by se měla vláda a parlament zaměřit, aby podnikatelské prostředí bylo přívětivější?

Každopádně by mělo dojít ke snížení byrokracie a stát i politici by měli začít jednat více ve prospěch lidí a rozumných věcí. Nechápu, proč například není možné už několik let dokončit důležitou rychlostní komunikaci tzv. prodlouženou Rudnou, tedy spojení z Ostravy na Opavu a další města. Proč to stát a vedení kraje společně nevyřešily už dávno? To vše má vliv i na podnikatelské prostředí a působí to demotivačně. Kdyby tak pomalu šlo všechno, tak nejen že nemáme žádný pokrok, ale nebyly by základní věci. Někdy si říkám, že by bylo nejlepší, kdyby politici neexistovali.

ptala se Jana Dronská

Slovo ke dni

  • Když prsty zahálejí

    Člověk by měl držet krok s rychlým postupem technologií. To jsem si znovu uvědomil, když jsem dostal do ruky nový smartphone. Ten umí nejen psát, ale i odezírat z úst a slova převádět na text. Proč to tedy nevyzkoušet? Nechám tentokrát prsty zahálet a zkusím namluvit svoji první glosu. A uvidím, jestli umělá inteligence dokáže být stejně dobrá, nebo dokonce lepší než ta přirozená. Začnu tedy do mikrofonu diktovat, první slova se objevila na displeji a k nim přibyla další. Nakonec z toho vznikla smysluplná věta a věty daly dohromady hotový text. A výsledek? Až na jednu hrubku naprosto perfektní! Takže to vypadá že moje prsty budou stále víc zahálet a víc toho zůstane pro pusu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

lukas zmeskal

Průmyslová práva se dotýkají každé firmy 18. červen 2020

Ochránit nápad, na němž stojí podnikání, je pro firmu buď samozřejmost, anebo záležitost, jíž nevěnuje velkou pozornost. Mgr. Lukáš Zmeškal se během své praxe patentového zástupce setkává s oběma případy. Jako partner ve společnosti patentových zástupců Langrova, s.r.o., v Plzni i jako předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů či spoluorganizátor mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací Invent Arena v Třinci (ta letošní se posouvá až na rok 2021) se již setkal s řadou příběhů, které svým způsobem píší dějiny podnikání u nás. Jak právě on nahlíží na ochranu duševního vlastnictví?

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE