INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

2019 09 16 09 05 18 Prosperita 09 19.pdf WriterGASCONTROL je tradičním českým výrobcem a dodavatelem technologií a výrobků zejména pro plynárenství a energetiku. Specializuje se na dodávky technických řešení, včetně atypických zařízení na míru zákazníkovi. Je odborníkem na výstavbu plynovodů i doprovodných zařízení a výstavbu bioplynových nebo CNG plnicích stanic.

Nabízí i speciální výrobky a služby, z nichž některé jsou v ČR ojedinělé, a řadí tak GASCONTROL mezi top dodavatele plynárenských technologií. Firma věnuje velkou pozornost vlastnímu vývoji nových plynárenských technologií. Sestavila například mobilní tlakovou stanici na zkapalněný zemní plyn (LNG), která dokáže dočasně plně nahradit dodávky plynu, a slouží tak jako virtuální plynovod.

Odborník na velké dimenze

Své odborné zkušenosti prokázala skupina GASCONTROL v poslední době například při stavbě tranzitního vysokotlakého plynovodu o průměru 1 m (DN 1000) v Polsku u města Opole. „Pro distributora plynu jsme tam postavili celkem 33 kilometrů potrubí. Práce probíhaly velmi efektivně díky moderním svařovacím automatům, které zvládnou během týdne úsek dlouhý až 1,5 kilometru. Svary přitom splňují vysoké požadavky na kvalitu, která se ověřuje ultrazvukovou zkouškou,“ uvedl Mieczyslaw Molenda, majitel společnosti GASCONTROL. Skupina využila automaty už při rekonstrukci páteřního plynovodu o průměru DN 500 Stonava – Žukov na Karvinsku nebo při rekonstrukci VTL plynovodu DN 500 Velké Němčice – Brno pro skupinu innogy.

Aktuálně se společnost GASCONTROL podílí na přeložce sítí v takzvaném Hořanském koridoru na Mostecku – tepně regionu, kde soustřeďuje síť produktovodů, horkovodu, užitkové vody, vedení vysokého napětí, datových a optických kabelů, silnice a důlní dráhy. Celý koridor musí být přeložený zhruba o kilometr vedle od současné trasy, aby mohla pokračovat těžba uhlí v lomu Vršany v následujících desetiletích. Jde o technicky a organizačně náročný projekt. Stavba vyžaduje nejen návrhy různých technických řešení spojených s náročností terénu, ale také harmonogram přepojování jednotlivých inženýrských sítí. „Dokončujeme přeložku produktovodu DN 300 společnosti ČEPRO a stavíme vodovodní potrubí DN 1200 společnosti Povodí Ohře. Délky jednotlivých tras potrubí dosahují téměř 5 km. Díky nasazení našich osmi moderních svařovacích automatů však můžeme postupovat rychle,“ popsal Stanislav Przeczek, výrobně technický ředitel společnosti GASCONTROL.

Speciální technologická řešení

GASCONTROL také spolupracuje na rozšíření stávajícího technologického zařízení kompresorových stanic v rámci projektu Capacity4Gas společnosti Net4Gas. Projekt je součástí iniciativy zaměřené na zajištění bezpečného a finančně efektivního přístupu k dodávkám plynu prostřednictvím nových plynovodních kapacit. GASCONTROL od února 2019 pracuje na instalacích turbosoustrojí 12 MW v kompresorové stanici Kouřim a od dubna na turbosoustrojí 15 MW v kompresorové stanici Břeclav. Společnost GASCONTROL je v roli hlavního dodavatele stavební i technologické části, výrobcem turbosoustrojí je americká firma SOLAR Turbines. Technologie se skládá z plynového kompresoru, který je poháněn plynovou turbínou. Součástí stavby jsou také všechna pomocná technologická zařízení potřebná pro provoz, dále pak potrubní rozvody a objekt elektro rozvodny se systémem měření a regulace.

(jd)

Slovo ke dni

  • Konec mentolek

    Tak nám Brusel zakázal mentolové cigarety. Prý svádějí děti a mládež ke kouření. O tom bych si dovolil pochybovat, protože k neřestem vedou spíš nuda, pocit nedospělosti, špatné vzory v rodině a společnosti... Vzpomínám si, že jako kluci jsou si balili do toaletního papíru suché (říkali jsme “mocné”) listí - a jak nám to chutnalo! Babička si zapalovala mentolku, když potřebovala na astma trochu protáhnout plíce. Nemyslím si, že zakazování tabákových výrobků s příchutí je tou pravou cestou k nekouření, když si zájemce může koupit náhradu. Přestaneme snad z podobného důvodu vyrábět vaječný koňak nebo rum, protože lidem chutnají víc než vodka? Zakázané ovoce, jak známo, přitahuje pozornost. A Evropská unie jistě také nechce být chápána jako přísný vychovatel, který nám bere to, co máme rádi.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE