INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Člověk je tvor společenský a pro jeho přežití bylo vždy nutné, aby se dokázal stát součástí skupiny. Touha být všeobecně přijímaný není chvilkovým rozmarem. Je v nás hluboce zakořeněná a dává smysl. Abychom ale dokázali s vlky víti, musíme s nimi býti. A tady narážíme na jeden problém. Přestože komunikovat můžeme s celým světem prakticky 24 hodin denně sedm dní v týdnu, čím dál častěji nejen u generace Z, ale dokonce i u těch starších vídáme, že schopnost zeptat se, domluvit se a řešit některé problémy vázne. Domnívám se, že to má souvislost se sebevědomím a sebeobrazem. Máme strach se zeptat špatně. Máme strach z toho, že se budeme cítit trapně nebo se setkáme s nepochopením a odmítnutím. A skutečně. Vidina odmítnutí a vydělení od těch, kteří jsou pro nás důležití, je součástí každodenního thrilleru v pracovní i osobní oblasti. Jen je potřeba dodat, kdo si ten thriller píše. A to je člověk sám. Zvažme tedy, jak otázku formulovat, jak si otevřít cestu k domluvě tak, abychom si všichni odkázali lépe porozumět a spolupracovat. Ve společnosti, kde nevládne vstřícnost pak už zbývá prostor jen na předpisy, vyhlášky a literu zákona. A to ječ společnost, která dozajista není šťastná, ale charakterizovaná malostí charakteru a osamělostí lidské duše.

Kateřina Šimková

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3