INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
Performance_Dashboard_based_on_Self-learning_AnalyticsSpolečnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, dnes představila strategii a nové řešení pro zjednodušení a automatizaci způsobu, jakým IT oddělení spravují služby jak v dynamickém virtuálním prostředí, tak v prostředí cloudu. VMware vCenterTM Operations pomáhá zákazníkům přeměnit operace IT tak, aby dosáhly agility a ekonomičnosti cloud computingu.

Cloud computing představuje zásadně rozdílný přístup k IT, u kterého jsou zdroje shromážděny napříč nejrůznějšími zdroji, zajištění a kapacita jsou vysoce dynamické a nastavení je značně flexibilní. Tradiční nástroje správy a postupy, které byly vytvořeny k ovládání samostatných procesů napříč statickými výpočetními zdroji, totiž nemohou držet krok a rychlost s novým inteligentním virtuálním prostředím.

„Pro organizace, které využívají nové příležitosti, může přechod ke cloud computingu způsobit průlom ve vnímání tradičního modelu správy IT," řekl Cameron Haight, viceprezident výzkumu, Gartner. „Desetiletí investic do komplexní infrastruktury, postupů a správy nástrojů přispělo k navýšení nákladů na provoz IT, jeho správu a další služby s ním spojené. Cloud computing, či přesněji samotný model provozu cloudu, představuje pro firemní IT skutečnou příležitost k překonání obtíží, které snižovaly celkovou efektivitu IT a jeho agilitu. Ale abychom toto zvládli, potřebujeme kompletně přehodnotit tradiční rozvážný přístup ke správě IT ve vztahu k novému a rozvíjejícímu se prostředí cloudu."

VMware vSphere® pomohl tisícům firem k přeměně jejich datacenter a ke zjednodušení správy funkcí v mnoha klíčových systémech jejich zabudováním do virtualizační platformy. Mezi takto převedené funkce patří například alokace zdrojů a vyrovnání rovnováhy výkonu. Strategií VMware v oblasti řízení je další zjednodušování IT, a to především pomocí sjednocení výkonu, kapacity a konfigurace správy a využití analýz k tomu, aby zákazníkům pomohly získat určitý stupeň automatizace, která je ke správě prostředí cloudu potřeba.

„Správa IT se rapidně mění spolu s tím, jak firmy rozšiřují svou virtuální infrastrukturu, aby dosáhly vyšší efektivity a byly schopnější reagovat na nejrůznější podněty," řekl Ramin Sayar, viceprezident produktové strategie pro řízení firem, VMware. „Stále více našich zákazníků si uvědomuje, že dřívější model správy IT má dnes problém udržet krok s poptávkou firemního prostředí. Věříme, že vCenter Operations pomůže našim zákazníkům zmodernizovat jejich správu a udělat další krok na cestě k jednoduššímu a flexibilnějšímu přístupu k IT."

Nový přístup ke správě IT

Řešení vCenter Operations bude velice úzce propojeno s VMware vSphere. Bude schopno porozumět pokročilé infrastruktuře správy funkcí a sesbírá data ze základních fyzických částí systému (serverů, úložišť, sítě) stejně jako z dalších nástrojů správy v rámci společnosti. Poté v reálném čase zanalyzuje milióny dat, které tento systém vytváří, tak, aby se dostalo k těm podstatným informacím a následně je mohlo jasně odprezentovat v jednoduché a přehledné podobě. Tak budou mít týmy zabývající se infrastrukturou a provozem dostatek informací. Ty potřebují k rychlému rozhodování k tomu, aby mohly:

• Proaktivně zajistit příslušnou úroveň služeb v dynamickém prostředí cloudu

Panel informující o výkonu ve skutečném čase s patentovanou analýzou a velice silnou vizualizací ideálního prostředí umožní IT proaktivně a přesně označit problémy s výkonem a případné riziko ještě před tím, než k problémům dojde a ovlivní SLA.

• Dostat se rychleji k příčině problému výkonu

Kombinace patentované analýzy a znalosti infrastruktury umožňuje vCenter Operations určit přesněji a rychleji příznaky tak, že týmy zabývající se infrastrukturou a provozem se snadněji dostanou ke zdrojům problému s výkonem. Díky možnosti přístupu s vyšším stupněm spolupráce může vCenter Operations urychlit řešení problému a změnit správu cyklů a snížit manuální úsilí o 40 procent.

• Optimalizovat nasazení služby v reálném čase tak, aby zajistily samostatnou obsluhu

vCenter Operations poskytne v reálném čase analýzu výkonu a kapacity tak, aby pomohl jednotlivým týmům provádět rychlá a kvalifikovaná rozhodnutí týkající se nasazení a umístění. Tato vlastnost bude zásadní pro rychlé a spolehlivé zajištění služeb v samoobslužných prostředích.

• Zachovat soulad tváří v tvář neustálým změnám

Automatické analýzy zajištění a nastavení umožní optimální konfiguraci automatickou detekcí změn a možností jejich úprav tak, aby bylo IT oddělení umožněno zajistit průběžný soulad s provozními vzorovými případy a činností nebo regulačními požadavky.

„Cloud computing pro nás znamená dynamický zdroj, který si můžeme poskytnout sami, a vCenter Operations je vytvořeno právě k podpoře tohoto typu prostředí," řekl Brian Alexander, systémový architekt pro informační technologie, Mentor Graphics Corporation. „vCenter Operations odlišují dvě věci: zapojení do vSphere, které mu dodává širší pochopení systému – úložiště, sítě, výkonu virtuálních strojů – a analýzy, které přeměňují nahromaděná data do podstatných informací."

(tz)

Slovo ke dni

  • Skoro půl miliardy nebo nic

    Případ s elektronickými dálničními známkami mnohé vypovídá o tom, jak se v české kotlině nakládá s penězi (daňových poplatníků). Příležitost, jak na zakázce vydělat 400 milionů korun, si pochopitelně nemohli nechat ujít „šmejdi“ - ne ti, co kradou tisíce, ale desítky a stovky milionů. Jenže tentokrát to jaksi nevyšlo. Ozvali se totiž programátoři, kteří se nabídli, že fungující systém stvoří zadarmo. A vláda, respektive její premiér, mohl ukázat, že si s korupcí briskně poradí a vyhodil (ne)odpovědného ministra dopravy. Udělal další chytrý tah. Schopného Karla Havlíčka pověřil i řízením uvolněného resortu. Ještě by se mi líbilo, aby se na výplatě ušetřilo nejen za 1 ministra, ale aby zeštíhlil celý resortní aparát.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE