INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

2022 02 28 10 24 54 PrRaketový rozvoj videokonferencí v posledních dvou letech je neoddiskutovatelný. To dokládají údaje o růstu trhu videokonferencí – zatímco za dva roky před vypuknutím pandemie vzrostl o necelých 50 %, v jejích prvních třech měsících to bylo o 500 %. Jaké trendy určovaly a určují jejich rozvoj?

Hybridní model práce

Vynucený přesun na home office změnil uvažování o tom, zda je možné zaměstnance pustit z pracoviště a nechat je pracovat z domova. Například v USA před pandemií využívala home office desetina všech zaměstnanců, nyní více než 80 % firem uvažuje o částečné práci z domova jako trvalém pracovním modelu. Změnilo se i uvažování zaměstnanců. Téměř polovina lidí uvedla, že pokud by jim zaměstnavatel v post­covidové době neumožnil pracovat z domova, přemýšleli by o změně zaměstnání.
„Hybridní model práce se stává standardem a firmy se tomu musejí přizpůsobit. Téměř 70 % společností v letošním roce investovalo do videokonferenčních a online komunikačních řešení a 90 % plánuje do této oblasti investovat ve zvýšené míře i v dalším roce. Schopnost efektivně začlenit nástroje pro online spolupráci do své činnosti se tak stává další žádanou pracovní dovedností u nově přijímaných pracovníků,“ řekl Michal Černý, odborník na komunikační technologie ze společnosti Audiopro.

Přesun nepracovní komunikace
do virtuálního prostoru

Do virtuálního prostoru se neposunula jen pracovní komunikace. Vzdělávání, návštěvy lékaře, hudební a cvičební lekce, sledování filmů, společenské hry, prostě téměř každá interakce i po skončení pracovního dne probíhala přes video.
„Videokonference a další komunikační řešení se začaly masově používat ve všech sférách života. Tím roste tlak na zjednodušení jejich obsluhy. Vznikají tak technologie, které zbavují účastníky videopřenosů obslužných činností a umožňují jim soustředit se plně na obsah a sdělení. Jde například o kamery, které jsou díky začlenění umělé inteligence a strojového učení schopné sledovat mluvčího, přepínat na obsah malovaný na tabuli, jako například inteligentní kamery Huddly nebo řešení Kaptivo. Ty nacházejí uplatnění nejen v kancelářském prostředí, ale i ve vzdělávání nebo při živém streamování zábavního obsahu,“ uvedl Michal Černý.

Trendy, které určují další vývoj

Videokonferenční řešení už zdaleka nezajišťují jen pouhý přenos zvuku a videa. Jejich rozvoj v současné době určuje integrace technologií, jako je umělá inteligence (AI), strojové učení a internet věcí (IoT). Tyto technologie pomáhají začlenit pokročilé funkce, jako je automatické rozpoznávání tváří, focus na právě aktivní účastníky schůzek, automatické přenosy ze vzdálených zařízení.
„Další rozvoj videokonferenčních řešení tlačí zejména snaha o zvýšení produktivity těch, kteří je využívají. Inovativní řešení jako například Lifesize už nyní nabízí integraci s nástroji pro plánování času, takže naplánovaná videokonference se rovnou zanese do plánovače nebo knihovny realizovaných relací, v nichž je možné vyhledávat podle času i klíčových slov. Nyní se očekává rozvoj řešení, která umožní živé úpravy a přepis videa v reálném čase, bezchybné sdílení všech možných typů souborů, automatické videopřenosy ze vzdálených zařízení a jejich vyhodnocování,“ přiblížil vývoj Michal Černý.
„Lidé i firmy se musejí naučit reagovat na rychlé změny. Pro firmy to znamená vytvořit pružné digitální pracoviště, které zaměstnancům umožní efektivní práci na dálku a vhodnou komunikaci se zákazníky i uvnitř firmy. K tomu patří samozřejmě využití nástrojů pro vzdálenou spolupráci, ale také vzdělávání zaměstnanců tak, aby tato řešení uměli náležitě využívat. A samozřejmě zajištění maximální bezpečnosti komunikace a sdílených dat,“ podotkl Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3