INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
logoNa sklonku roku 2011 se České mailingové společnosti podařilo získat Certifikáty managementu kvality ISO 9001:2009 a ISO 27001:2006 bezpečnost informací. V roce 2012 bude dle všech dosavadních ekonomických prognóz i nadále pokračovat recese ekonomik, a proto Česká mailingová společnost realizuje další kroky, které ji odliší od stávající konkurence a vyprofilují ji jako jedničku na českém trhu.

Implementované systémy řízení jsou auditovány renomovanou certifikační organizací. V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality. Norma ISO 27001 upravuje datové a informační toky ve firmě.

_0000_ISO_9001_CZ_barvaCertifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 potvrzuje, že jsme schopni poskytovat služby i těm nejnáročnějším zákazníkům a samozřejmě očekáváme, že se nám rozšíří i možnost získávat zákazníky nové. Díky certifikaci se můžeme účastnit výběrových řízení na zakázky především ve státní správě. Našim klientům tak garantujeme stálost výrobního procesu, a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb, která je nyní potvrzena nezávislou stranou.

Norma ISO 27001 je určena všem organizacím a společnostem, které si chtějí uspořádat své informace podle důležitosti a mají v úmyslu k nim přistupovat systematicky. Práce s klientskými databázemi je pro nás každodenní záležitostí a získání Certifikátu ISO 27001 nás posouvá na vrchol pomyslného žebříčku poskytovatelů direct mailových služeb v České republice.

Zavedením normy ISO 27001 prokazujeme svým klientům i obchodním partnerům soulad se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. ochrana osobních údajů, jakož i dalších legislativních norem, kterých se tato činnost dotýká. Posílili jsme stávající systém managementu organizace a kompletně zprocesovali práci s daty. Díky tomu jsou informace dostupné vždy v potřebném rozsahu, ve správném čase a pouze tomu zaměstnanci, který je pro zpracování zakázky aktuálně potřebuje. Nový systém řízení také zaručuje, že nedochází k žádné nechtěné modifikaci dat, jejich zneužití a vylučuje možnost ztráty či úniku dat.

Na otázku "Proč věnovat poměrně značné úsilí na získání podobných Certifikací?" odpovídá CEO České mailingové společnosti pan David Frost prostřednictvím obchodní strategie firmy pro letošní rok: „Současná situace na trhu je příznivá pro ty společnosti, které znají své zákazníky, vědí, co klient požaduje a očekává, nelamentují nad krizí, ale naopak dělají vše proto, aby si své současné klienty udržely a měly co nabídnout zákazníkům novým. Proto v ČMS intenzivně pracujeme na kvalitě a produktivitě práce. Neustále se snažíme zdokonalovat systémy řízení, a tím pádem zefektivňovat naše služby. Tyto procesy pak pozitivním způsobem přenášíme na své klienty mimo jiné i v příznivých cenách. Implementace řízení bezpečnosti informací byla logickým krokem, protože v naší branži je ochrana dat naprosto nezbytná."

Česká mailingová společnost je známá zejména v oblasti výroby a distribuce všech typů poštovních zásilek. V posledních letech se stala dynamicky se rozvíjejícím partnerem v oblasti direct marketingu a poskytuje v této oblasti kompletní servis. ČMS je významným hráčem na českém trhu, zejména v oblasti reklamního direct mailingu, billingu, zásilkového obchodu a organizace zákaznických klubů.

ČMS byla založena v roce 2000 Davidem Frostem a Zbyňkem Rehartem, kteří se rozhodli vybudovat vlastní zdravou a stabilní firmu, která bude orientovaná na zákazníka a na dosažení maximální efektivity každého projektu. Od data založení vykazuje ČMS stabilní a rychlý růst. Rychlý rozvoj firmy souvisel také s potřebou nových výrobních a kancelářských prostor, proto na podzim roku 2004 ČMS zakoupila vlastní objekt v Rudné u Prahy (1250 m2). V roce 2007 ČMS zahájila provoz logistického centra ve zcela nové, moderní hale o celkové rozloze 4 750 m2 v Hostivicích. Česká mailingová společnost má dnes 60 stálých zaměstnanců a dvě provozovny.

Výrobní kapacity umožňují zpracovat i ty nejnáročnější zakázky, což demonstrují tato čísla:

kapacita personifikace 1,5 milionu dokumentů denně

kapacita obálkování až 0,5 milionu ks/den

kapacita foliování 300 000 A4/den

ruční balení 10 000 balíkových zásilek/den

Nejvýznamnější klienti ČMS: T-Mobile, a.s., Kosmetika Fleur de Santé, s.r.o., Euromedia Group, k.s., Karlovarské minerální vody, a.s., International Masters Publisher, s.r.o., Johnson&Johnson, s.r.o., Mediaservis, s.r.o.a další.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE