INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Řada firem v současné době zvažuje možnosti, jak optimalizovat náklady firmy a zamezit její stagnaci či úpadku. Řízení pohledávek je jedním z časově i finančně náročných procesů, který interní náklady firmy často mnohonásobně navyšuje. Mezinárodní inkasní agentura EOS KSI proto v ČR zavádí nové IT řešení SAP Inkasso-Link, které zajistí lepší provázanost dat a větší přehled nad stavem pohledávek. V době hrozící ekonomické krize navíc umožní firmám ušetřit až stovky tisíc korun.

Společnost EOS KSI zavádí v ČR nové IT řešení SAP Inkasso-Link. Certifikovaný software, který v současné době využívá v Německu více než 200 klientů společnosti, přináší především výrazné zrychlení vymáhacích procesů a s tím spojenou úsporu nákladů firem. „Ze zkušeností našich klientů víme, že náklady na správu pohledávek mohou klesnout o desítky procent. Jedná se o kumulovaný efekt snížení zejména personálních nákladů, nákladů na poštovné, telekomunikace a nákladů na financování odběratelů. Samotné urychlení a systematizování procesu s využitím externího partnera výrazně zvyšuje efektivitu a úspěšnost vymáhání," řekl Vladimír Vachel, ředitel a jednatel společnosti EOS KSI.

SAP Inkasso-Link je prostředek v boji proti úpadku firmy, který hrozí v důsledku zpožděných plateb od klientů. Ty omezují nejen likviditu firem, ale i její další rozvoj. SAP Inkasso-Link umí hlídat, které faktury jsou po splatnosti a automaticky vytvoří seznam úkolů, jež je potřeba realizovat pro vymožení dané pohledávky. Software dokáže také pohlídat, zda od poslední upomínky došlo k úhradě nebo je potřeba provést další kroky. Výrazně tak zrychluje vymáhací procesy, jejichž úspěšnost je podmíněná právě tím, jak rychle jsou dané pohledávky předány do správy inkasní agentuře. „Klienti, kteří nám předají pohledávku v prvních 6 měsících po splatnosti, mají minimálně o 30 % větší pravděpodobnost úspěchu vymožení než u pozdějšího předání," vysvětlil Vladimír Vachel.

SAP Inkasso-Link je modulární, lze ho proto přizpůsobit konkrétním požadavkům každého klienta a vytvořit mu unikátní řešení na míru. Pokud interní vymáhání není úspěšné, systém umí předat automaticky nebo ručně odsouhlasené případy do správy společnosti EOS KSI. Tím ale firma nepřichází o přehled nad svými pohledávkami. Díky provázanosti dat má firma ve svém systému informace o všech aktivitách, které v dané věci inkasní agentura učinila. Celá historie kroků provedených u pohledávky je k dispozici v centrálním systému, do kterého má možnost nahlížet jak klient, tak inkasní agentura. Klient má okamžitý přístup k informacím o stavu svých pohledávek. Nespornými výhodami systému SAP Inkasso-Link je také jeho přehlednost a bezchybná synchronizace.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3