INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
Řada firem v současné době zvažuje možnosti, jak optimalizovat náklady firmy a zamezit její stagnaci či úpadku. Řízení pohledávek je jedním z časově i finančně náročných procesů, který interní náklady firmy často mnohonásobně navyšuje. Mezinárodní inkasní agentura EOS KSI proto v ČR zavádí nové IT řešení SAP Inkasso-Link, které zajistí lepší provázanost dat a větší přehled nad stavem pohledávek. V době hrozící ekonomické krize navíc umožní firmám ušetřit až stovky tisíc korun.

Společnost EOS KSI zavádí v ČR nové IT řešení SAP Inkasso-Link. Certifikovaný software, který v současné době využívá v Německu více než 200 klientů společnosti, přináší především výrazné zrychlení vymáhacích procesů a s tím spojenou úsporu nákladů firem. „Ze zkušeností našich klientů víme, že náklady na správu pohledávek mohou klesnout o desítky procent. Jedná se o kumulovaný efekt snížení zejména personálních nákladů, nákladů na poštovné, telekomunikace a nákladů na financování odběratelů. Samotné urychlení a systematizování procesu s využitím externího partnera výrazně zvyšuje efektivitu a úspěšnost vymáhání," řekl Vladimír Vachel, ředitel a jednatel společnosti EOS KSI.

SAP Inkasso-Link je prostředek v boji proti úpadku firmy, který hrozí v důsledku zpožděných plateb od klientů. Ty omezují nejen likviditu firem, ale i její další rozvoj. SAP Inkasso-Link umí hlídat, které faktury jsou po splatnosti a automaticky vytvoří seznam úkolů, jež je potřeba realizovat pro vymožení dané pohledávky. Software dokáže také pohlídat, zda od poslední upomínky došlo k úhradě nebo je potřeba provést další kroky. Výrazně tak zrychluje vymáhací procesy, jejichž úspěšnost je podmíněná právě tím, jak rychle jsou dané pohledávky předány do správy inkasní agentuře. „Klienti, kteří nám předají pohledávku v prvních 6 měsících po splatnosti, mají minimálně o 30 % větší pravděpodobnost úspěchu vymožení než u pozdějšího předání," vysvětlil Vladimír Vachel.

SAP Inkasso-Link je modulární, lze ho proto přizpůsobit konkrétním požadavkům každého klienta a vytvořit mu unikátní řešení na míru. Pokud interní vymáhání není úspěšné, systém umí předat automaticky nebo ručně odsouhlasené případy do správy společnosti EOS KSI. Tím ale firma nepřichází o přehled nad svými pohledávkami. Díky provázanosti dat má firma ve svém systému informace o všech aktivitách, které v dané věci inkasní agentura učinila. Celá historie kroků provedených u pohledávky je k dispozici v centrálním systému, do kterého má možnost nahlížet jak klient, tak inkasní agentura. Klient má okamžitý přístup k informacím o stavu svých pohledávek. Nespornými výhodami systému SAP Inkasso-Link je také jeho přehlednost a bezchybná synchronizace.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE