INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Špičkovou technologii uvedli v minulých týdnech do provozu v rámci projektu Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina. Konkrétně se jedná se o Krajskou digitalizační jednotku, jejímž úkolem je převést do digitální podoby historicky významná regionální periodika a monografie z fondů Krajské knihovny Vysočiny, archivů a muzeí. Dodavatelem řešení, které prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IOP podpořila Evropská unie, je společnost ICZ.

Krajská digitalizační jednotka je jednou ze součástí projektu Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina. Mezi další patří vznikající Krajské digitální úložiště pro ukládání dokumentů, které nemusí být ve spisovně a Krajská digitální spisovna, kde budou ze zákona v digitální podobě dlouhodobě ukládány veškeré úřední dokumenty a spisy. Krajský záměr digitalizace tak navazuje na projekt Národní digitální knihovny a jeho cílem je pořídit digitální kopie i pro tiskoviny, na které se v rámci národního programu nedostane.

Kvalitní a rychlé řešení pro digitalizaci dokumentů všech typů a velikostí

Již v nejbližší budoucnosti přinese Krajská digitalizační jednotka obrazovou náhradu a trvalé uchování všech regionálně významných fyzických dokumentů včetně záchrany těch, které jsou ohrožené a různě poškozené. „Součástí řešení, které pomůže zachovat kulturní dědictví Kraje Vysočina i pro budoucí generace, jsou nejen velkokapacitní robotický nebo kancelářský skener formátu A3, ale také velkoplošný skener formátu A0, obslužný software, pracovní stanice, datové úložiště a další příslušenství," řekl Radek Baloun, vedoucí obchodního oddělení, ze společnosti ICZ. Jeho slova doplňuje Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast informatiky: „Robot pro skenování knih umožňuje plně automatický režim jejich snímání. Je přesný, vysoce citlivý a šetrný. Za optimálních podmínek a při odpovídajícím nastavení převádí knižní dokumenty do digitální podoby rychlostí okolo 1400 stran za hodinu. Druhá využitá digitalizační technologie umožňuje převod velkých předloh až do formátu A0. Máme tak možnost zdigitalizovat během jednoho snímání například staré mapy a listiny velkých formátů."

Kromě kapacitních požadavků je důležitá i kvalita digitalizovaných dokumentů. „Surové snímky jsou pomocí nástroje pro hromadnou konverzi ořezány a upraveny tak, aby bylo potlačeno pozadí a dosaženo co nejlepší čitelnosti textu. Následuje kontrola kvality, pořízení popisných dat a u tištěných dokumentů automatické rozpoznání textu pro pozdější fulltextové vyhledávání," dodává Helena Hrnčířová z Krajské digitalizační jednotky.

Výhody pro všechny

Krajská digitalizační jednotka nepřináší výhody pouze samosprávě Kraje Vysočina, ale také široké veřejnosti. Ta získá zejména snadnější přístup k vzácným dokumentům a také komfort v podobě jejich stálé dostupnosti. Kraj Vysočina pak kromě záchrany a trvalého uchování vzácných dokumentů sníží náklady na tisk, kopírování a dohledávání dokumentů a také uspoří nemalé prostory.

Pokud vše půjde podle předpokladů, mělo by během tří let stoupnout množství zdigitalizovaných dokumentů v Kraji Vysočina o desítky procent. Už během vlastní doby trvání projektu by tak měly být digitalizovány řádově miliony stran, které budou uloženy v Krajském digitálním úložišti. V budoucnosti však Kraj Vysočina nehodlá zůstat jen u digitalizace dokumentů z Krajské knihovny, archivů a muzeí. Dostane se tak například na obecní kroniky a novodobé dokumenty obcí, úřadů i jiných organizací.

(tz)

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3