INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
logoVysoké školy stále více vyhledávají spolupráci se soukromým sektorem. Studentům tak mohou nabídnout více možností, jak rozvíjet své znalosti. Mnoho z nich si uvědomuje, že pokud chce uspět na trhu práce, musí na sobě pracovat již během studia. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (FEL ČVUT) nabízí ve spolupráci se společností Cisco kurzy Networking Academy, které zvyšují úroveň odborné vzdělanosti v oblasti síťových technologií ve 165 zemích. Lze hovořit o největší školní třídě na světě, jelikož letos je do programu současně zapsán jeden milion studentů.

Studie na celém světě ukazují velkou propast mezi množstvím nabízených pracovních míst v oblasti ICT a množstvím kvalifikovaných pracovníků. Podle studie IDC bude v roce 2015 v EU chybět 384 000 ICT odborníků (údaje z roku března 2010). V roce 2007 bylo v EU 4,7 milionu ICT profesionálů. Neobsazených pracovních míst v ICT se bude v roce 2015 pohybovat mezi 1,7 procentem a 13 procenty.

Velkou výzvou pro české školství je vyškolení potřebného množství budoucích IT specialistů. Podle prognózy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí u nás vzroste do roku 2014 počet pracovních míst v sektoru IT v průměru o 21 procent a přibude tak téměř 24 000 nových pracovních míst*.

„Pro vysoké školy je velmi důležitá spolupráce se soukromými firmami. Školy tak získají nové a nadstandardní vybavení a zároveň mohou motivovat studenty. Ti si totiž stále častěji uvědomují, že čím více praktické dovednosti během svých studentských let získají, tím budou mít lepší uplatnění na trhu práce. Cisco Networking Academy je dobrým příkladem prakticky zaměřeného programu, jaké chceme svým studentům nabízet," uvedl prof. Ing. Boris Šimák, CSc., děkan FEL ČVUT v Praze.

Současně roste i zájem o technické obory. Na FEL ČVUT studuje (podle výkazu z matriky MŠMT k 31. 10. 2010) 5 808 studentů. Fakulta klade velký důraz na kvalitu svých absolventů – v r. 2010 ji absolvovalo 1 160 studentů. Škola kromě standardní výuky nabízí studentům možnosti, jak své znalosti rozvíjet i nad rámec běžných studijních povinností. Jednou z možností jsou kurzy Cisco Networking Academy, které studenty a zájemce z řad veřejnosti připravují na budoucí kariéru v oblasti informačních technologií.

„Cílem výchovy mladé generace je připravit ji na život v budoucím světě, který bude klást stále větší důraz na schopnost adaptace a rychlého přijímání nových znalostí a dovedností. S ČVUT na vzdělávání studentů úspěšně spolupracujeme již od roku 1998. Jsem rád, že jim Cisco Networking Academy pomáhá získávat praktické zkušenosti a dovednosti potřebné ve 21. století," řekl Jiří Devát, generální ředitel, Cisco Systems Česká republika. Právě na FEL ČVUT byla v roce 2000 otevřena historicky první Networking Academy.

Program Cisco Networking Academy běží ve světě od roku 1997. Tehdy se začal vyučovat na 64 školách. Letošní rok je však přelomový. Poprvé v jeho historii studuje současně na celém světě jeden milion studentů, dá se tedy mluvit o největší školní třídě na světě. Celkově dnes program zahrnuje přes 10 000 akademií ve 165 zemích a absolvovaly ho téměř 4 miliony studentů.

„Je příjemné vidět, že pro studenty nepředstavuje škola pouhou povinnost, ale chtějí si rozšířit své dovednosti i ve svém volném čase. Mnoho z nich se účastní každoročně soutěže Networking Academy Games, kde mohou své znalosti porovnat se svými kolegy z jiných škol. Letos se již konal šestý ročník a musím říci, že většina soutěžících by na trhu práce obstála. Ukázali, že zvládají nejen teorii, ale především jsou schopni převést ji do praxe," řekl Karol Kniewald, koordinátor programu Cisco Networking Academy v České republice.

Celostátní kolo soutěže proběhlo v polovině března v Hradci Králové na Fakultě informatiky a managementu UHK. Studenti zde porovnali své znalosti z oblasti počítačových sítí. V kategorii družstev určené pro střední školy zvítězil tým školáků ze Střední školy elektrotechniky a spojů z Ústí nad Labem, který tvořili Radim Dostál, Jakub Ďurčík, David Miozga. V kategorii jednotlivců určených pro studenty středních i vysokých škol zvítězil Viktor Bohuslav Bohdal z FEL ČVUT v Praze. Vítězové budou Českou republiku reprezentovat v mezinárodním kole soutěže.

Letošní soutěže Cisco Networking Academy Games 2011 se letos celkem zúčastnilo 102 studentů. V celostátním finále poměřilo své dovednosti 13 tříčlenných týmů ze středních škol. V kategorii jednotlivců se z regionálních kol probojovalo do finále 21 studentů středních a vysokých škol.

Cisco Networking Academy od roku 2000 připravuje studenty a zájemce z řad veřejnosti na budoucí kariéru v oblasti informačních technologií. V současné době funguje v České republice 76 akademií, kde každý rok v rámci programu studuje kolem 8000 studentů. Síťové akademie společnosti Cisco v Česku jen za posledních 10 let pomohly prostřednictvím svých kurzů rozvíjet ICT dovednosti u 19289 studentů a aktuálně v něm působí 205 lektorů

Partnery programu Cisco Networking Academy v České republice jsou společnosti Averia, Fluke Networks, Intercom Systems, Panduit a i-com-unity o.s.

*Zdroj: http://prognozatrhuprace.vupsv.cz/occ/11

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3