INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Ve dnech 6. a 7. června se v konferenčním centru Akademie věd České republiky na zámku Liblice konal desátý ročník mezinárodní konference Symposium InterSystems 2011 s podtitulem „Dosáhněte špičkového výkonu". Během dvou dnů byly představeny novinky ve vysoce výkonné objektové databázi Caché®, v univerzální platformě pro rychlou integraci a vývoj Ensemble® a v softwaru DeepSee, který do transakčních systémů přidává vestavný nástroj pro podnikovou inteligenci (business intelligence) fungující v reálném čase. Na Symposiu vystoupila řada odborníků jak ze společnosti InterSystems, tak z řad jejích aplikačních partnerů. Letošního ročníku se zúčastnilo kolem stovky návštěvníků.

V úvodu konference vystoupil Rudolf Waldispuehl, Country Manager švýcarské pobočky společnosti InterSystems, který informoval o rozvoji a strategii společnosti InterSystems pro rok 2011. Na vize společnosti navázal Michal Tomek, obchodní ředitel české pobočky InterSystems, a představil produktové novinky a použití vyspělých technologií InterSystems pro průlomové aplikace. Vedoucí produktový manažer Andreas Dieckow hovořil o nových trendech v řízení podniku: připravovaný nástroj EMS (Enterprise Management System) využívá webové rozhraní a umožňuje centrálně ovládat instance Caché a Ensemble v celém podniku. Výkonový benchmarking a škálovatelnost webových aplikací s utilitou WebStress představil ve své přednášce produktový manažer Bill McCormick. V prakticky zaměřené sekci ukázal, jak simulovat tisíce simultánních uživatelů a jak získat relevantní měření výkonu.

V rámci celého Symposia se konaly workshopy a diskuse u kulatých stolů a pro technické a obchodní konzultace byli účastníkům konference k dispozici i další odborníci z řad InterSystems. Součástí programu byly také praktické ukázky aktuálních verzí produktů. V partnerské části konference představili své zkušenosti a aplikace vyvíjené na technologiích InterSystems rovněž aplikační partneři InterSystems.

„Jsme rádi, že jsme se mohli opět setkat s našimi partnery a klienty, tentokrát v romantickém prostředí barokního zámku Liblice, protože vzájemná komunikace s nimi a jejich odezva je pro nás velmi důležitá. Kromě technických a obchodních informací, které si vzájemně předáváme, se spolu můžeme seznámit i jinak než v pracovním prostředí, a to vše nás pak inspiruje v dalším směřování našeho vývoje," řekl Peter W. Mengel, marketingový ředitel pro střední a východní Evropu.

Inovativní pohled na tvorbu aplikací vnesl do programu Richard Currier, viceprezident pro strategické řízení InterSystems. Na konkrétních případových studiích předvedl tzv. „killer aplikace", převratné strategie a technologie pro průnik na trh a jeho ovládnutí. Příspěvek společnosti IHS Informatika, který přednesl konzultant György Hodosi za podpory Istvána Háhna, Sales Engineera InterSystems, představil řešení HISCOM určené pro střední a velké zdravotnické instituce, fakultní nemocnice a skupiny nemocnic na regionální úrovni. HISCOM funguje na integrační platformě Ensemble, databázi Caché a webové technologii Zen, současně využívá též prostředí DeepSee. O zapojení výkonné objektové databáze Caché v ITIL (Information Technology Infrastructure Library) přednášeli ředitel Ján Tomášik a vedoucí vývojového týmu Eugen Pahulyi ze slovenské společnosti mediworx software solutions. Jacek Nowak, výkonný ředitel společnosti CCA Europe, polského aplikačního partnera InterSystems, pohovořil o špičkovém výkonu aplikací z perspektivy podnikových procesů, kterého lze dosáhnout s technologiemi InterSystems.

Petr Nádvorník, softwarový analytik a spolumajitel společnosti VYDAS – software, uvedl novinky a praktické využití nové verze reportovacích nástrojů, které nabízí prostředí Zen systému Caché, ve facility managementu. Řešení pro podporu provozu advokátních kanceláří a inkasních společností FIBEUS představil Jan Kracík, ředitel společnosti a posteriori.cz. Ve svém příspěvku prezentoval řešení optimalizace procesů a návrh rozhraní s ohledem na platformu Caché a DeepSee a možnosti poskytované prostředím Zen. Zdeněk Vrbka, Account a Marketing Manager ze společnosti AdvaICT, představil netradiční využití databáze Caché v segmentu malých firem. Aplikace NetHound, online služba pro vzdálenou analýzu provozu sítí, jedinečným způsobem spojuje robustní a výkonný databázový stroj a schopnost poskytovat funkcionalitu pokročilé analýzy provozu v počítačové síti formou služby. Vzniklo tak celosvětově unikátní řešení.

Ve vývojářské sekci se Zdenko Staníček, Chief System Architect ve společnosti Mycroft Mind, věnoval programovému managementu a portfolio managementu zaměřenému na vytváření sdílených hodnot pomocí systémů služeb akceptujících tzv. holistické zpracování událostí. Daniel Kutáč, Senior Sales Engineer InterSystems, provedl účastníky Symposia novým sjednoceným portálem produktů InterSystems a v praktické prezentaci se zaměřil na předvedení nové funkčnosti Ensemblu pro ještě snadnější práci s virtuálními dokumenty, zejména pak se soubory používajícími XML notaci obsahu. S multidimenzionálními výrazy MDX, které slouží jako dotazovací jazyk pro OLAP databáze, seznámil posluchače Štefan Havlíček, Sales Engineer InterSystems.

Na konferenci tradičně navázalo sportovní odpoledne a Symposium bylo zakončeno společenským večerem, v jehož úvodu zazněla v zámeckém Mramorovém sále díla Antonína Dvořáka v podání Tria ArteMiss.

Jednotlivé přednášky a fotografie ze Symposia InterSystems naleznete na adrese http://www.intersystems.cz/education/sympos11/1_sympos11.html

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE