INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

am sp80 % podnikatelských subjektů má o pojmu digitální firma alespoň nějakou představu, nejčastěji si pod tímto pojmem vybaví něco spojené s výpočetní technikou a digitalizací dokumentů. Oblast IT je dlouhodobě doménou mužů.

O tom svědčí i výsledek, že u 81 % malých a středních podniků (MSP) nepracuje mezi IT zaměstnanci ani jedna žena. Dle OECD je tak Česká republika na předposledním místě v tomto ukazateli, poslední je Maďarsko. Výsledky průzkumu agentury IPSOS pro AMSP ČR byly zveřejněny v návaznosti na téma Firma 4.0 v předvečer konference Firma 4.0, která se koná 22. listopadu 2019 v Praze v novém sídle ČSOB.

Podnikatelské subjekty si nejčastěji pojem digitální firma spojují s výpočetní technikou a digitalizací dokumentů. Tento výzkum ukazuje, že pojmy mohou být dojmy a že nám chybí systematičnost a metodika nejen pro posouzení hloubky digitalizace firmy, ale i jasné definice pro globální srovnání. Digitální firma je proto pro většinu podnikatelů velmi široký pojem. Svědčí o tom odpovědi respondentů typu: „Firma, která využívá prostředky výpočetní techniky v maximální míře, prezentuje se na internetu, komunikuje se zákazníky e-mailem apod.“ nebo „Jakákoliv společnost, která spravuje média, využívá internet, využívá data a informace a pracuje s nimi, ale nevytváří žádné hmotné statky.“

75 % malých a středních firem/OSVČ využívá ke své činnosti alespoň jednu moderní technologii, nejčastěji to bývá internet věcí, online marketing či cloud.

Evžen Reitschläger, místopředseda představenstva AMSP ČR uvádí: „Z průzkumu vyplývá jedna pozitivní věc: české firmy se o digitalizaci zajímají, o čemž svědčí i fakt, že téměř 1/3 investuje do vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností. Je také zřejmé, že čím dál více firem ztratilo ostych a věří v cloudové služby a jejich bezpečnost, proto se nebojí utratit i vyšší částky výměnou za bezpečné externí úložiště dat.“

Online marketing je zřejmě nejznámějším a nejlépe měřitelným nástrojem digitální doby. České podniky všech velikostí hledají cestu, jak se touto formou zviditelnit. Výsledky jsou však měřitelné pouze u firem, které používají profesionální marketingový software, který jim dává přehled o dosažených výsledcích, a tak dostanou informace nutné pro marketingovou strategii a eventuální změnu marketingového konceptu.

To potvrzuje i společnost Seznam.cz. „V online prostředí trávíme stále více času, takže je logické, že i investice se přelévají z offline marketingu do online. Jde o trend, který je znatelný celosvětově i lokálně. Výhodou investování do online prostředí je, že inzerenti vidí okamžité výsledky svých vynaložených prostředků. Boom zažívá na českém trhu například videoreklama. Investice do outstreamových formátů na Seznam.cz se při meziročním srovnání měsíců ledna až října zvýšily více než trojnásobně. Stejným tempem rostly investice i do vertikálního videa. Z toho důvodu neustále zpřesňujeme naše videometriky, takže mají zadavatelé detailní přehled, jak je jejich reklama efektivní,“ říká Petr Daneš, manažer videoreklamy Seznam.cz.

„Rozvoj digitálních technologií a online prostředí významně ovlivňuje a dopadá na fungování firem napříč odvětvími. Jako banka firmy podporujeme v oblasti digitalizace, automatizace či robotizace formou financování a zároveň sami přicházíme s novými technologiemi, produkty a řešeními, které jim usnadňují jejich podnikání. Například digitální platforma ČSOB Trade Club zpřístupňuje malým a středním firmám mezinárodní obchod,“ uvádí Petr Manda, ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

83 % podnikatelských subjektů investuje do modernizace firmy, nicméně do digitalizace firmy obecně jich investuje pouze 41 %.

Pokud neznáme hloubku digitalizace firmy, je obecná investice do digitalizace velmi relativní. Např. nákup mobilních telefonů, tiskáren a počítačů sice přinese technologický pokrok, ale z hlediska digitalizace jen v tom případě, že byl napřed vytvořen koncept a strategie firmy na základě dokumentace všech procesů. Vezmeme-li si šíři pojmu Digitalizace firmy, je až alarmující, že 50 % podniků do digitalizace neinvestuje vůbec.

Firmy a živnostníci se nejčastěji domnívají, že by hlavním přínosem moderních technologií ve firmě mělo být zejména zvýšení produktivity práce a snížení administrativy.

Hlavní přínosy digitalizace české firmy znají a jejich očekávání jsou správná. Bez jasné vize, investic a šťastné volby dodavatele daných nástrojů je cesta k dosažení výsledků velmi trnitá a v konečném důsledku i finančně náročná.

Karel Dobeš, předseda představenstva AMSP ČR, k tomu uvádí: „Produktivita práce je široký pojem a k jejímu navýšení je nutná jako první krok optimalizace procesů a jasná definice rozhraní mezi procesy. Pak jako druhý krok se může digitalizací těchto procesů dostavit kýžený výsledek. Digitalizace chaosu, chaos jen zvětší.“

Nejčastějším stavem dokumentace obchodního modelu a procesů bývá ve firmách kombinace papírové a digitální podoby. Pouze 1 % firem uvedlo, že dokumentace obchodního modelu v jejich firmě neexistuje.

Pokud by bylo pravdou, že jen v jediné firmě ze sta neexistuje dokumentace obchodního modelu a ostatní firmy ji mají, patří ČR mezi nejvyspělejší země na světě. Respondenti spíše pod pojmem dokumentace vidí více různých interpretací. Firmy by si měly uvědomit, že dokumentace jejich procesů (know how) je vlastně hodnota firmy, kterou musí chránit a udržovat.

62 % subjektů realizuje podporu průběhu procesů nasazením softwaru s manuálním průběhem.

Tento výzkum potvrzuje skutečný stav digitalizace. 12 % firem má softwarem řízený průběh procesů a z toho 7 % s manuální podporou. Zde jsou jasné možnosti navýšení produktivity odstraněním rutinních operací a optimalizací přenosu dat. „Z výsledků plyne, že většina českých společností má k digitalizaci všeobecně konzervativnější přístup a rozhodnutí vedoucích pracovníků o tom svěřit některé procesy pouze softwaru tak v mnoha případech zůstává jen v podobě úvah, případně papírových studií,“ doplňuje Evžen Reitschläger.

Nejčastěji ve firmách komunikace mezi jednotlivými odděleními probíhá elektronicky, nicméně bez jednotného systému.

Téměř polovina českých firem neřeší integrální komunikaci ve své firmě pomocí digitálních nástrojů. Až 50 % českých podniků i větší velikosti stále komunikuje skrze e-mailové schránky. Komunikace bez jednotného systému znamená nejen ztrátu času, ale také možnost kontroly přenosu a tím snížení bezpečnosti firemních dat. Vytvoření komunikačního a datového modelu firmy není jednoduché, ale pokud ho firma bude mít a bude se jím řídit, může její majitel už jen z hlediska bezpečnosti dat klidně spát.

80 % firem a živnostníků se domnívá, že je již připravena na digitální komunikaci se státní správou, na druhou stranu přibližně polovina malých a středních firem se domnívá, že státní správa prozatím není připravena na digitální komunikaci s firmami.

O něco více se domnívají, že jsou připraveny na digitální komunikaci se státní správou firmy než živnostníci, zejména ty s vyšším obratem. V podstatě se situace v poslední době vylepšuje a stát pochopil, že firmy jsou zákazníci a pokud jim nadiktuje něco, co je obtížné pro realizaci přenosu dat, tak se mu to nakonec negativně vrátí. České společnosti se cítí být připraveny na komunikaci se státem formou digitálních nástrojů. Datová schránka je jedním z nástrojů, na který si české firmy rychle zvykly a hojně ho využívají. I z toho lze soudit, že firmy jsou připraveny komunikovat se státem napříč úřady. Na druhou polovina firem se domnívá, že státní správa není připravena na digitální komunikaci s nimi a volají po komunikaci jednotnými a standardizovanými nástroji se všemi potřebnými subjekty státní správy.

U 81 % malých a středních podnikatelských subjektů nepracuje mezi IT zaměstnanci ani jedna žena. Karel Dobeš k tomu doplňuje: „Výzkum Firma 4.0 odhalil problém zaměstnanosti českých žen v IT. Česká republika se tak ocitá v této oblasti na chvostu zemí OECD, hůře je na tom už jen Maďarsko.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3