INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

am sp80 % podnikatelských subjektů má o pojmu digitální firma alespoň nějakou představu, nejčastěji si pod tímto pojmem vybaví něco spojené s výpočetní technikou a digitalizací dokumentů. Oblast IT je dlouhodobě doménou mužů.

O tom svědčí i výsledek, že u 81 % malých a středních podniků (MSP) nepracuje mezi IT zaměstnanci ani jedna žena. Dle OECD je tak Česká republika na předposledním místě v tomto ukazateli, poslední je Maďarsko. Výsledky průzkumu agentury IPSOS pro AMSP ČR byly zveřejněny v návaznosti na téma Firma 4.0 v předvečer konference Firma 4.0, která se koná 22. listopadu 2019 v Praze v novém sídle ČSOB.

Podnikatelské subjekty si nejčastěji pojem digitální firma spojují s výpočetní technikou a digitalizací dokumentů. Tento výzkum ukazuje, že pojmy mohou být dojmy a že nám chybí systematičnost a metodika nejen pro posouzení hloubky digitalizace firmy, ale i jasné definice pro globální srovnání. Digitální firma je proto pro většinu podnikatelů velmi široký pojem. Svědčí o tom odpovědi respondentů typu: „Firma, která využívá prostředky výpočetní techniky v maximální míře, prezentuje se na internetu, komunikuje se zákazníky e-mailem apod.“ nebo „Jakákoliv společnost, která spravuje média, využívá internet, využívá data a informace a pracuje s nimi, ale nevytváří žádné hmotné statky.“

75 % malých a středních firem/OSVČ využívá ke své činnosti alespoň jednu moderní technologii, nejčastěji to bývá internet věcí, online marketing či cloud.

Evžen Reitschläger, místopředseda představenstva AMSP ČR uvádí: „Z průzkumu vyplývá jedna pozitivní věc: české firmy se o digitalizaci zajímají, o čemž svědčí i fakt, že téměř 1/3 investuje do vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností. Je také zřejmé, že čím dál více firem ztratilo ostych a věří v cloudové služby a jejich bezpečnost, proto se nebojí utratit i vyšší částky výměnou za bezpečné externí úložiště dat.“

Online marketing je zřejmě nejznámějším a nejlépe měřitelným nástrojem digitální doby. České podniky všech velikostí hledají cestu, jak se touto formou zviditelnit. Výsledky jsou však měřitelné pouze u firem, které používají profesionální marketingový software, který jim dává přehled o dosažených výsledcích, a tak dostanou informace nutné pro marketingovou strategii a eventuální změnu marketingového konceptu.

To potvrzuje i společnost Seznam.cz. „V online prostředí trávíme stále více času, takže je logické, že i investice se přelévají z offline marketingu do online. Jde o trend, který je znatelný celosvětově i lokálně. Výhodou investování do online prostředí je, že inzerenti vidí okamžité výsledky svých vynaložených prostředků. Boom zažívá na českém trhu například videoreklama. Investice do outstreamových formátů na Seznam.cz se při meziročním srovnání měsíců ledna až října zvýšily více než trojnásobně. Stejným tempem rostly investice i do vertikálního videa. Z toho důvodu neustále zpřesňujeme naše videometriky, takže mají zadavatelé detailní přehled, jak je jejich reklama efektivní,“ říká Petr Daneš, manažer videoreklamy Seznam.cz.

„Rozvoj digitálních technologií a online prostředí významně ovlivňuje a dopadá na fungování firem napříč odvětvími. Jako banka firmy podporujeme v oblasti digitalizace, automatizace či robotizace formou financování a zároveň sami přicházíme s novými technologiemi, produkty a řešeními, které jim usnadňují jejich podnikání. Například digitální platforma ČSOB Trade Club zpřístupňuje malým a středním firmám mezinárodní obchod,“ uvádí Petr Manda, ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

83 % podnikatelských subjektů investuje do modernizace firmy, nicméně do digitalizace firmy obecně jich investuje pouze 41 %.

Pokud neznáme hloubku digitalizace firmy, je obecná investice do digitalizace velmi relativní. Např. nákup mobilních telefonů, tiskáren a počítačů sice přinese technologický pokrok, ale z hlediska digitalizace jen v tom případě, že byl napřed vytvořen koncept a strategie firmy na základě dokumentace všech procesů. Vezmeme-li si šíři pojmu Digitalizace firmy, je až alarmující, že 50 % podniků do digitalizace neinvestuje vůbec.

Firmy a živnostníci se nejčastěji domnívají, že by hlavním přínosem moderních technologií ve firmě mělo být zejména zvýšení produktivity práce a snížení administrativy.

Hlavní přínosy digitalizace české firmy znají a jejich očekávání jsou správná. Bez jasné vize, investic a šťastné volby dodavatele daných nástrojů je cesta k dosažení výsledků velmi trnitá a v konečném důsledku i finančně náročná.

Karel Dobeš, předseda představenstva AMSP ČR, k tomu uvádí: „Produktivita práce je široký pojem a k jejímu navýšení je nutná jako první krok optimalizace procesů a jasná definice rozhraní mezi procesy. Pak jako druhý krok se může digitalizací těchto procesů dostavit kýžený výsledek. Digitalizace chaosu, chaos jen zvětší.“

Nejčastějším stavem dokumentace obchodního modelu a procesů bývá ve firmách kombinace papírové a digitální podoby. Pouze 1 % firem uvedlo, že dokumentace obchodního modelu v jejich firmě neexistuje.

Pokud by bylo pravdou, že jen v jediné firmě ze sta neexistuje dokumentace obchodního modelu a ostatní firmy ji mají, patří ČR mezi nejvyspělejší země na světě. Respondenti spíše pod pojmem dokumentace vidí více různých interpretací. Firmy by si měly uvědomit, že dokumentace jejich procesů (know how) je vlastně hodnota firmy, kterou musí chránit a udržovat.

62 % subjektů realizuje podporu průběhu procesů nasazením softwaru s manuálním průběhem.

Tento výzkum potvrzuje skutečný stav digitalizace. 12 % firem má softwarem řízený průběh procesů a z toho 7 % s manuální podporou. Zde jsou jasné možnosti navýšení produktivity odstraněním rutinních operací a optimalizací přenosu dat. „Z výsledků plyne, že většina českých společností má k digitalizaci všeobecně konzervativnější přístup a rozhodnutí vedoucích pracovníků o tom svěřit některé procesy pouze softwaru tak v mnoha případech zůstává jen v podobě úvah, případně papírových studií,“ doplňuje Evžen Reitschläger.

Nejčastěji ve firmách komunikace mezi jednotlivými odděleními probíhá elektronicky, nicméně bez jednotného systému.

Téměř polovina českých firem neřeší integrální komunikaci ve své firmě pomocí digitálních nástrojů. Až 50 % českých podniků i větší velikosti stále komunikuje skrze e-mailové schránky. Komunikace bez jednotného systému znamená nejen ztrátu času, ale také možnost kontroly přenosu a tím snížení bezpečnosti firemních dat. Vytvoření komunikačního a datového modelu firmy není jednoduché, ale pokud ho firma bude mít a bude se jím řídit, může její majitel už jen z hlediska bezpečnosti dat klidně spát.

80 % firem a živnostníků se domnívá, že je již připravena na digitální komunikaci se státní správou, na druhou stranu přibližně polovina malých a středních firem se domnívá, že státní správa prozatím není připravena na digitální komunikaci s firmami.

O něco více se domnívají, že jsou připraveny na digitální komunikaci se státní správou firmy než živnostníci, zejména ty s vyšším obratem. V podstatě se situace v poslední době vylepšuje a stát pochopil, že firmy jsou zákazníci a pokud jim nadiktuje něco, co je obtížné pro realizaci přenosu dat, tak se mu to nakonec negativně vrátí. České společnosti se cítí být připraveny na komunikaci se státem formou digitálních nástrojů. Datová schránka je jedním z nástrojů, na který si české firmy rychle zvykly a hojně ho využívají. I z toho lze soudit, že firmy jsou připraveny komunikovat se státem napříč úřady. Na druhou polovina firem se domnívá, že státní správa není připravena na digitální komunikaci s nimi a volají po komunikaci jednotnými a standardizovanými nástroji se všemi potřebnými subjekty státní správy.

U 81 % malých a středních podnikatelských subjektů nepracuje mezi IT zaměstnanci ani jedna žena. Karel Dobeš k tomu doplňuje: „Výzkum Firma 4.0 odhalil problém zaměstnanosti českých žen v IT. Česká republika se tak ocitá v této oblasti na chvostu zemí OECD, hůře je na tom už jen Maďarsko.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE