INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Romana HofmanováNároky na odbornost rostou. Málokterá činnost nevyžaduje speciální znalosti, ba naopak, vznikají další odvětví, na trhu se profilují nové profese. Tam, kde dřív stačila lopata, dnes už počítejte se službou propojenou s mobilem nebo sociálními sítěmi. Firmy mají stále vyšší požadavky na své zaměstnance, a to platí i pro celoživotní vzdělávání. Těmto nárokům velmi dobře vycházejí vstříc služby České společnosti pro jakost. O tom, co je to personální certifikace, jsem hovořila s Ing. Romanou Hofmanovou, ředitelkou úseku certifikace osob:

V České společnosti pro jakost máte na starost personální certifikaci. Co si pod tím můžeme představit?

Personální certifikace se zaměřuje na ověřování znalostí a dovedností nezávislou třetí osobou. Třetí osobou je myšlen nezávislý akreditovaný certifikační orgán, dle normy ČSN EN ISO/IEC 17024. Certifikační orgán České společnosti pro jakost je držitelem akreditace Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., nepřetržitě již od ro-
ku 1994. A od roku 1995 jsme členy PRU (Personnel Registration Unit) Evropské organizace pro kvalitu. Toto je ale jen jedna část oborů personální certifikace, kterou nabízíme. Obory z oblasti automobilového průmyslu nabízíme na základě licenční smlouvy s Německým svazem automobilového průmyslu VDA QMC, kde jsme jediným zástupcem pro Českou republiku. Na základě další smlouvy provádíme i zkoušky testerů softwaru v rámci schématu Mezinárodního výboru pro testování softwaru ISTQB.
Při našich certifikačních zkouškách jsou znalosti a dovednosti žadatelů o certifikát ověřeny písemnou, ústní nebo praktickou zkouškou pod vedením nezávislé odborné zkušební komise. Při tvorbě certifikačních schémat pro jednotlivé obory personální certifikace vycházíme nejenom z evropských i mezinárodních standardů, ale i z národní legislativy. Využíváme externí odborníky z vysokých škol i z praxe.

Kdo těchto služeb nejvíce využívá?

Využití našich služeb závisí na oborech, ve kterých personální certifikaci nabízíme. Nejvíce našich služeb požadují zaměstnanci firem z oblasti automobilového průmyslu, IT, potravinářského průmyslu, ale i osoby OSVČ – často poradci či auditoři, kteří takto dokládají nezávislé ověření svých znalostí a dovedností. V současné době je situace na trhu práce taková, že absolventi škol rádi podpoří svůj diplom ještě dalšími personálními certifikáty, které jsou uznávány v atraktivním oboru, kterému se chtějí věnovat. Našich služeb také využívají čerství absolventi VOŠ a VŠ studia, pro které nabízíme certifikáty typu „Junior“. Jde o personální certifikaci využívanou v celé Evropě, kdy je zájemcům nabídnuta možnost získat prozatímní certifikát bez doložení praxe. Zkoušku skládají shodnou jako u akreditovaných certifikátů. Po doložení požadované praxe jim je pak vystaven akreditovaný certifikát bez nutnosti znova absolvovat celou zkoušku. Budoucím zaměstnavatelům pak odpadá nutnost posílat svého zaměstnance na další školení a zkoušku.

Mají zájem i mladí podnikatelé a manažeři?

O naše obory certifikace mají zájem zejména manažeři kvality a pracovníci středního managementu. Vrcholoví manažeři pak mají spíše zájem o to, aby v jejich firmách pracovali osoby s námi vydanými personálními certifikáty. Mladí mají zájem hlavně o obory z oblasti IT, kde jim certifikáty pro testery softwaru otevírají cestu do mnoha mezinárodních firem. Osoby, které chtějí nastartovat svou kariéru v oblasti výrobních firem, pak zase mají zájem o obory uplatnitelné v oblasti managementu kvality v automobilovém průmyslu.

Stoupne jim poté kvalifikace, možnost uplatnění, snad i profesní sebevědomí?

V některých oblastech jako již ve zmiňovaném automobilovém průmyslu, v IT nebo například i v potravinářství je být držitelem našeho certifikátu přímo požadavek na získání určité pracovní pozice. Osoby OSVČ si zase umisťují naše certifikáty na své webové stránky jako doklad své kvalifikace. A navíc máme vypozorováno, že držitelé certifikátů se rádi sdružují a sdílejí informace, ať už v rámci našich odborných akcí, či neformálně.

Na základě jakých potřeb se na vás zájemci obracejí? I v rámci rekvalifikace?

Zájemci o certifikaci nás kontaktují na základě různých požadavků, které vycházejí vždy z daného oboru personální certifikace a také ze situace na trhu práce. Například to jsou osoby z již zmiňovaného automobilového průmyslu, kde jsou požadavky na doložení kvalifikace personálním certifikátem zakotveny přímo ve specifických požadavcích zákazníka. Zákazníkem zde rozumíme velké firmy, jako je například koncern Volkswagen. Oproti tomu se certifikace testerů softwaru ISTQB v oblasti IT prosadila na trhu přirozeně sama, právě svými benefity, jako je používání stejného názvosloví a jednotného ověření úrovně znalostí. Není pak problém pro držitele těchto certifikátů změnit zaměstnavatele a nastoupit na stejnou nebo vyšší pozici ve firmě na druhém konci světa. Vždy záleží na daném oboru, jak jsou dané certifikáty uznávány na trhu. Největší novinkou v oblasti naší personální certifikace je promítnutí požadavků na držitele akreditovaného certifikátu Manažer vzorkování odpadů do Zákona o odpadech. Naše služby nejsou primárně zaměřeny na rekvalifikace, ale pokud někdo chce změnit své zaměstnání nebo se postavit na vlastní nohy, tak využívá naše certifikáty jako doklad své kvalifikace buď pro nového zaměstnavatele, nebo pro své potenciální zákazníky.

Dokážete je zaujmout natolik, že zůstanou vašimi věrnými klienty, že si objednají další školení apod.?

Většina personálních certifikátů má dobu platnosti omezenou na 3–5 let. Po uplynutí této doby musí každý držitel certifikátu projít procesem recertifikace, při kterém se ověří, že úroveň znalostí a dovedností držitele certifikátu je udržována a je stále na úrovni, která je požadovaná na daný obor při prvotní certifikaci. V loňském roce jsme dosáhli stejného počtu recertifikací jako počtu nově vydaných certifikátů. Je to pro nás signál, že naše certifikáty jsou platným dokladem kvalifikace pro svého držitele.
ČSJ také pořádá spoustu akcí pro držitele svých certifikátů, z nich některé jako například konference SYMA jsou každoročně hojně navštěvované. Dále pořádáme semináře pro držitele certifikátů, kde mají účastníci nejenom možnost se dozvědět novinky ze svého oboru, ale i se setkat s kolegy z jiných firem a vyměnit si zkušenosti a informace. Držitelé certifikátů se však
dost často nesoustředí jen na svůj obor, ale navštěvují i další kurzy i semináře. Většina osob se účastní mnoha akcí pořádaných ČSJ.
Nenabízíme jenom možnosti se vzdělávat, ale jsou tu i možnosti se sdružovat ať už v odborných skupinách, nebo na speciálních platformách, jako je například Centrum Excellence.

Jak se taková certifikace platí? Hradí si ji jednotlivec, třeba OSVČ, nebo to některým zaměstnancům zaplatí firma, která je ke zvýšení odbornosti vyšle?

Ve velké většině případů hradí platby za personální certifikáty firmy svým zaměstnancům napříč všemi obory. Firmy mají zájem na získání personálních certifikátů svých zaměstnanců, protože, pomineme-li benefit plynoucí ze zvládnutí předepsaných znalostí, na tom závisí jejich splnění požadavků na doložení kvalifikace zaměstnanců při auditech, ve výběrových řízeních nebo v mezinárodních projektech. V některých firmách je uhrazení poplatku za certifikaci zařazeno mezi benefity pro zaměstnance. Osoby samostatně výdělečně činné si poplatky za personální certifikaci hradí samy.
otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3