INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Elena StibůrkováElena StibůrkováTi, kdož byli u začátků České společnosti pro jakost, na tu dobu rádi vzpomínají. Byla naplněna novátorským pohledem a chutí tvořit zajímavá východiska k tomu, aby se firmám, organizacím i jednotlivcům dařilo lépe a aby se učili, jak na to. Ti, kteří se podílejí na tvorbě jejího programu dnes, zase rádi naslouchají vyprávění nadšenců, kteří jako jedni z prvních začali systémové prosazování kvality v ekonomice i životě spotřebitelů, koncových zákazníků, popularizovat. Ale hlavně prostřednictvích rozmanitých nástrojů a metod uvádět do praxe. Česká společnost pro jakost slaví letos 30. narozeniny. Jak se na historii i současnost dívá předsedkyně Ing. Elena Stibůrková?

Česká společnost pro jakost prosazuje pokrokové myšlenky a metody práce už tři desítky let. Jaké milníky se zapsaly do její historie?

Ano, je to fakt... Česká společnost pro jakost vstupuje do čtvrtého desetiletí svojí existence. Určitě je ale vhodné zmínit skutečnost, že kvalitářská hnutí u nás mají svoje kořeny již v 50. letech minulého století. A co se týče milníků, tak těch je opravdu celá řada a my jsme si dovolili aspoň některé zpracovat formou komiksu (který průběžně uvolňujeme na sociálních sítích), kdy významná událost každého roku je v komiksu znázorněna, dle našeho názoru humornou, avšak citlivou formou. Ale abych byla konkrétní, k těm nejdůležitějším milníkům patří samozřejmě samotné založení ČSJ v roce 1990 a dále její zapojení se do mezinárodních organizací, kterými jsou například německé Sdružení automobilového průmyslu VDA či Evropská společnost pro kvalitu EOQ. Mezi milníky také patřilo a patří průběžné rozšiřování našich služeb, profesionalizace výkonného aparátu, vznik Centra excelence, zapojení do Programu Česká kvalita či zapojení ČSJ do udělování národních cen kvality. A nelze ani opomenout, že činovníci ČSJ byli iniciátory vzniku projektu Národní politika kvality.

Začátky byly velkorysé a s jasným cílem. Aktivit přibylo a váš spolek se stal významným reprezentantem platformy pro zavádění kvality do všech oblastí businessu i běžného života českého spotřebitele. Jak byste charakterizovala postavení ČSJ a jeho přínos pro českou ekonomiku?

Děkuji za otázku, je hodně pozitivní slyšet, že jsme takto vnímáni. Vážíme si toho. Kvalita je v současnosti určitě bezesporu určujícím faktorem výkonnosti organizací. Poskytování kvalitních a bezpečných výrobků a služeb, plnění potřeb a přání zákazníků, požadavků zainteresovaných stran, dodržování právních a jiných požadavků týkajících se zejména kvality, bezpečnosti a životního prostředí, jsou dnes součástí života každé zdravé organizace, která chce být a zůstat úspěšná. A to je náš cíl a zaměření. Prostřednictvím našich aktivit se snažíme napomáhat konkurenceschopnosti organizací, jejichž chod je pro českou ekonomiku klíčový. Zde bych vyzdvihla například spolupráci s organizacemi, které působí jako subjekty v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. Takže, abych odpověděla co nejjasněji: Náš přínos je zprostředkovaný přes naše úspěšné členy a všechny naše další úspěšné klienty. A samozřejmě, jako každá zdravá a solidní organizace a zaměstnavatel, platíme daně...

Koronavirus však v tomto roce naboural mnohé plány, proměnil komunikaci mezi členy, ale naznačil také alternativní cesty. Co jste si v souvislosti s ním uvědomili?

Uvědomili jsme si důležitost flexibilního chování. Na jaře jsme ze dne na den museli zavřít učebny a začít vyučovat v online prostředí, což jsme již dlouho plánovali, ale jarní koronavirová krize vše urychlila. Bylo to něco nového jak pro výkonný aparát, tak pro lektory, a mnohdy i pro naše klienty. A nešlo jen o přesun výuky do online prostředí, ale i nové přístupy k auditování, organizování odborných akcí, udělování ocenění či pořádání konferencí. Vnímáme, že online služby se stanou do budoucna nedílnou součástí našich aktivit, ale musím přiznat, že se moc těšíme, až se budeme moci potkávat s našimi klienty osobně. Protože to je opravdu jen velmi těžko nahraditelné.

Určitě se rovněž prohloubilo krizové manažerské řízení vaší společnosti. Naučili jste se v tomto smyslu něco nového?

Pro zvládnutí toho všeho probíhaly na jaře pravidelné schůzky ředitelů úseků, výkonného ředitele a mě, jakožto předsedkyně, kde jsme projednávali všechna potřebná opatření ke vzniklé situaci. Monitorovali jsme usnesení vlády a následně aplikovali do podmínek ČSJ. A naučili jsme se, že včasná a jasná opatření, a hlavně komunikace, jsou velmi důležité jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky.

Přesto, že je doba stále velmi nejistá, plánujete již akce na rok 2021. Nač se příznivci kvality mohou těšit?

Věříme, že rok 2021 již bude klidnější. Na datum 14. ledna 2021 připravujeme slavnostní vyhlášení cen ČSJ za rok 2020; bude-li to možné, tak v rámci komorního slavnostního předání na Kampě, jinak v online přenosu. Na konec března je naplánována již tradiční konferenci SYMA a na začátek prosince mezinárodní konference. Dále aktuálně pracujeme na novém webu ČSJ a na novém informačním systému. Jsme přesvědčeni o tom, že tyto aktivity usnadní přístup našich zákazníků k informacím a produktům a našim zaměstnancům usnadní práci. A samozřejmě pracujeme na nových kurzech, nových zaměřeních našich odborných akcí, na certifikacích, vydávání publikací... zkrátka chceme dále poskytovat našim příznivcům vše, nač jsou zvyklí, a a samo sebou i ještě něco navíc.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE