INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Elena StibůrkováElena StibůrkováTi, kdož byli u začátků České společnosti pro jakost, na tu dobu rádi vzpomínají. Byla naplněna novátorským pohledem a chutí tvořit zajímavá východiska k tomu, aby se firmám, organizacím i jednotlivcům dařilo lépe a aby se učili, jak na to. Ti, kteří se podílejí na tvorbě jejího programu dnes, zase rádi naslouchají vyprávění nadšenců, kteří jako jedni z prvních začali systémové prosazování kvality v ekonomice i životě spotřebitelů, koncových zákazníků, popularizovat. Ale hlavně prostřednictvích rozmanitých nástrojů a metod uvádět do praxe. Česká společnost pro jakost slaví letos 30. narozeniny. Jak se na historii i současnost dívá předsedkyně Ing. Elena Stibůrková?

Česká společnost pro jakost prosazuje pokrokové myšlenky a metody práce už tři desítky let. Jaké milníky se zapsaly do její historie?

Ano, je to fakt... Česká společnost pro jakost vstupuje do čtvrtého desetiletí svojí existence. Určitě je ale vhodné zmínit skutečnost, že kvalitářská hnutí u nás mají svoje kořeny již v 50. letech minulého století. A co se týče milníků, tak těch je opravdu celá řada a my jsme si dovolili aspoň některé zpracovat formou komiksu (který průběžně uvolňujeme na sociálních sítích), kdy významná událost každého roku je v komiksu znázorněna, dle našeho názoru humornou, avšak citlivou formou. Ale abych byla konkrétní, k těm nejdůležitějším milníkům patří samozřejmě samotné založení ČSJ v roce 1990 a dále její zapojení se do mezinárodních organizací, kterými jsou například německé Sdružení automobilového průmyslu VDA či Evropská společnost pro kvalitu EOQ. Mezi milníky také patřilo a patří průběžné rozšiřování našich služeb, profesionalizace výkonného aparátu, vznik Centra excelence, zapojení do Programu Česká kvalita či zapojení ČSJ do udělování národních cen kvality. A nelze ani opomenout, že činovníci ČSJ byli iniciátory vzniku projektu Národní politika kvality.

Začátky byly velkorysé a s jasným cílem. Aktivit přibylo a váš spolek se stal významným reprezentantem platformy pro zavádění kvality do všech oblastí businessu i běžného života českého spotřebitele. Jak byste charakterizovala postavení ČSJ a jeho přínos pro českou ekonomiku?

Děkuji za otázku, je hodně pozitivní slyšet, že jsme takto vnímáni. Vážíme si toho. Kvalita je v současnosti určitě bezesporu určujícím faktorem výkonnosti organizací. Poskytování kvalitních a bezpečných výrobků a služeb, plnění potřeb a přání zákazníků, požadavků zainteresovaných stran, dodržování právních a jiných požadavků týkajících se zejména kvality, bezpečnosti a životního prostředí, jsou dnes součástí života každé zdravé organizace, která chce být a zůstat úspěšná. A to je náš cíl a zaměření. Prostřednictvím našich aktivit se snažíme napomáhat konkurenceschopnosti organizací, jejichž chod je pro českou ekonomiku klíčový. Zde bych vyzdvihla například spolupráci s organizacemi, které působí jako subjekty v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. Takže, abych odpověděla co nejjasněji: Náš přínos je zprostředkovaný přes naše úspěšné členy a všechny naše další úspěšné klienty. A samozřejmě, jako každá zdravá a solidní organizace a zaměstnavatel, platíme daně...

Koronavirus však v tomto roce naboural mnohé plány, proměnil komunikaci mezi členy, ale naznačil také alternativní cesty. Co jste si v souvislosti s ním uvědomili?

Uvědomili jsme si důležitost flexibilního chování. Na jaře jsme ze dne na den museli zavřít učebny a začít vyučovat v online prostředí, což jsme již dlouho plánovali, ale jarní koronavirová krize vše urychlila. Bylo to něco nového jak pro výkonný aparát, tak pro lektory, a mnohdy i pro naše klienty. A nešlo jen o přesun výuky do online prostředí, ale i nové přístupy k auditování, organizování odborných akcí, udělování ocenění či pořádání konferencí. Vnímáme, že online služby se stanou do budoucna nedílnou součástí našich aktivit, ale musím přiznat, že se moc těšíme, až se budeme moci potkávat s našimi klienty osobně. Protože to je opravdu jen velmi těžko nahraditelné.

Určitě se rovněž prohloubilo krizové manažerské řízení vaší společnosti. Naučili jste se v tomto smyslu něco nového?

Pro zvládnutí toho všeho probíhaly na jaře pravidelné schůzky ředitelů úseků, výkonného ředitele a mě, jakožto předsedkyně, kde jsme projednávali všechna potřebná opatření ke vzniklé situaci. Monitorovali jsme usnesení vlády a následně aplikovali do podmínek ČSJ. A naučili jsme se, že včasná a jasná opatření, a hlavně komunikace, jsou velmi důležité jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky.

Přesto, že je doba stále velmi nejistá, plánujete již akce na rok 2021. Nač se příznivci kvality mohou těšit?

Věříme, že rok 2021 již bude klidnější. Na datum 14. ledna 2021 připravujeme slavnostní vyhlášení cen ČSJ za rok 2020; bude-li to možné, tak v rámci komorního slavnostního předání na Kampě, jinak v online přenosu. Na konec března je naplánována již tradiční konferenci SYMA a na začátek prosince mezinárodní konference. Dále aktuálně pracujeme na novém webu ČSJ a na novém informačním systému. Jsme přesvědčeni o tom, že tyto aktivity usnadní přístup našich zákazníků k informacím a produktům a našim zaměstnancům usnadní práci. A samozřejmě pracujeme na nových kurzech, nových zaměřeních našich odborných akcí, na certifikacích, vydávání publikací... zkrátka chceme dále poskytovat našim příznivcům vše, nač jsou zvyklí, a a samo sebou i ještě něco navíc.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Velký úklid v e-shopech

    Už dávno jsme si zvykli nakupovat nejen v kamenných obchodech, ale také na internetu. Obrat e-shopů neustále roste a v kritických obdobích, například během pandemie, překonával všechny rekordy. Kdo by ostatně neocenil téměř nekonečný výběr zboží, které vlastně ani nezná státní hranice ani prodejní dobu? Samozřejmě že e-commerce s sebou přináší i rizika pro obě strany, pro prodávající i zákazníky. Proto je překvapující, že teprve nyní zpřísnila naše legislativa pravidla obchodování. Už si ani v „anonymním“ cyber prostoru nebude moci každý dělat, co chce, a počítat s tím, že mu vše projde. Například používat e-shop jako bezplatnou půjčovnu nebo sám sobě psát pochvalné recenze a záměrně klamat spotřebitele. Není pochyb, že dodržování přísnějších regulí internetovému businessu jenom prospěje a podpoří jeho další růst.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Arbitrážní a mediační centrum WIPO: zkušenosti ze zahraničí 30. listopad 2022

V tomto vydání zakončíme seriál o IP mediacích a jejich využití při řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví nahlédnutím do zahraničí. Konkrétně se zaměříme na zkušenosti a na mediační případy úspěšně vyřešené v Arbitrážním a mediačním centru Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě a v Singapuru.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3