INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

fricî 1Koncem května obdržel cenu projektu Czech Specials a čestný titul Nositel tradic české kuchyně Václav Frič, majitel a šéfkuchař vyhlášené české restaurace Na Pekárně v Čakovičkách. Čestný titul Nositel tradic české kuchyně je udělován vždy v roce konání soutěže Kuchař roku, tzn. jednou za dva roky.

O jeho nositeli rozhodují společně zástupci agentury CzechTourism a Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Nositelem se může stát ten, kdo se v uplynulých letech nejvíce zasloužil o zviditelnění české kuchyně, kdo českou kuchyni nejen vaří a rozvíjí, ale také ten, který ji svojí činností propaguje a podporuje doma nebo v zahraničí.
Cenu předali za agenturu CzechTourism Ing. Lenka Nováková, manažerka projektu, a prezident Asociace kuchařů a cukrářů Čes­ké republiky, Bc. Miroslav Kubec. Autorem uměleckého artefaktu je kuchař-kovář Pavel Bortník.

Lenky Novákové jsme se zeptali, jak se projekt na podporu restaurací, které dobře vaří česká jídla, rozvíjí:
„Projekt Czech Specials – Ochutnejte Čes­ko zdárně překonal covidové roky, kdy byly restaurace zavřené, a vstoupil již do patnáctého roku působení na českém trhu. Pomalu, ale jistě se dostává do povědomí majitelů restaurací, a nově i cukráren a kaváren. Společně s Asociací kuchařů a cukrářů se snažíme o to, aby byly certifikované jen ty podniky, které vaří výborná česká jídla, nebo nabízejí české zákusky, ať už v tradiční, nebo moderní formě, a ve vysoké kvalitě jsou i jejich ostatní služby. V současné době je certifikováno 70 restaurací a 20 cukráren a kaváren v celé České republice, kterým poskytujeme marketingovou podporu a snažíme se je zviditelnit doma i v zahraničí, a přivést do jejich restaurací, hotelů, kaváren a cukráren více hostů. Novinky v projektu i v našich certifikovaných restauracích a cukrárnách můžete sledovat na Facebooku projektu, veškerá pravidla pro certifikaci naleznete na www.czechspecials.cz.“ 

(rix) 

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3