INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

O kvalitě se dá psát donekonečna a pod různými úhly pohledu. Na pořad dne, ale i celého roku 2013, se dostala problematika vzdělávání v České republice.Diskuze a názory vyvrcholilyMezinárodním workshopem IPN KVALITA 2013. Zaměřen byl na kvalitu terciálního vzdělávání a uskutečnil se v Praze 4. a 5. prosince. Byl součástí projektu IPN Zajišťování a hodnocení kvality v systému zmíněného terciálního vzdělávání.

Specialisté, manažeři vysokých škol a osobnosti s mezinárodními aktivitami, jež mají letité zkušenosti, prezentovali nejednu zajímavou myšlenku. S cílem získat další poznatky a zkušenosti, které by vedly ke zlepšení českého školství a tím posléze také k nastartování konkurenceschopnosti naší ekonomiky, jež v posledních letech nápadně v celosvětovém žebříčku poklesla.

Podle mínění předních odborníků je současná situace mimo jiné výsledkem zastaralého způsobu nahlížení na poslání škol a málo kvalitního řízení, které neobsahuje životaschopné vize a opomíjí nejen současné potřeby hospodářství, ale i let budoucích. Pokud školy neabsorbují základní tržní požadavky, a absolventi se neuplatní na trhu práce, neporoste schopnost konkurovat a Česká republika se dostane do dalších a ještě svízelnějších potíží.

Několik řečníků apelovalo na ochotu myslet při vytváření nových školských koncepcí na bázi kvality opřené  o obchodní mechanismy. Tržní principy při vzdělávání by se měly chápat tak jako ve firmách – vztah dodavatel-odběratel, zákazník a poskytovatel služeb by měly být na prvním místě. Žák a student představují zákazníka a jemu by měla být poskytována taková výuka, která přispěje k sebeuplatnění, seberealizaci, zaměstnání anebo nasměruje k podnikání. Vyzbrojí je takovými dovednostmi, které na trhu práce budou žádané.

Jak zdůraznil na setkání prof. Milan Zelený, přední světový ekonom, kvalita vzdělávání je problémem celosvětovým, nejen českým. A celý svět hledá nové způsoby vzdělávání, tak, aby se lidé uměli zařadit do praxe, aby byli těmi, kdo něco dokáží. Nebudou-li například absolventi potřebně kvalifikovaní, odrazí se to okamžitě právě v konkurenceschopnosti.  Češi se ročně propadají o deset příček v celosvětovém žebříčku v posuzování kvality vzdělávání.

„Účelem vzdělávání je, abychom fungovali jako ekonomika i celá společnost, a to lze pouze zvyšující se konkurencechopností. To proto, abychom dokázali vstřebávat výhody inovačních a podnikatelských aktivit, které probíhají globálně, a sami k nim přispěli. Potíž je už v tom, že například ve funčních znalostech angličtiny je ČR nejhorší v Evropě. A to jsme národ Komenského, Masaryka, Bati,“ připomenul Milan Zelený.

„Vzdělanost a vzdělávání musí přidávat hodnotu, nikoli ji ubírat. A co svět žádá? Znalosti. Nejlépe hodnoceni jsou ti, kteří něco umí. Ti, kdož umí, dosahují výsledků. Po těch je poptávka. Pouze znalosti mohou přidávat hodnotu. Ve vzdělávání a v tzv. moderním přístupu k životu dáváme zbytečně velký prostor přenosům informací, a to je špatné. Jde o to, aby lidé něco uměli, nejen věděli, kde hledat informace, ty se staly již komoditou. Je tedy třeba učit znalosti,“ vysvětlil Milan Zelený. A jak podotkl na závěr, není třeba jen číst kuchařské knihy, ale také podle nich vařit.

Pokud další generace nebudou nic umět, neuplatní se, lidé zůstanou nezaměstnaní. Nejde však jen o to, aby školy vychovávaly zaměstnance. Mají vést také k podnikavosti. Podnikání je významná forma sebeuplatnění, a to vede k zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. V současné době jak v Evropě, tak také v ČR chybí tisíce až miliony podnikatelů. Jsou to firmy, které musí najít způsob, jak zaměstnávat. Jak vyplývá ze situace v české ekonomice, vytváření pracovních míst se zde nechává náhodě, neřeší se systematicky a pro východiska, tedy  například kvalitním řízením škol se zákaznickou orientací. „Mrzí mne, že jsme se tak vychýlili  - Češi měli ve 30. letech fantasticky našlápnuto stát se nejlepší celosvětovou malou ekonomikou. Tak jako je dnes např. Singapur. Ve světové  konkurenceschopnosti dnes vede Švýcarsko, Singapur, Finsko, Německo, USA a na 46. místě je ČR. Naopak úžasně posílil Ázerbajdžán, který se stává dynamickou velmocí.“

Workshop se zabýval mnoha rozmanitými otázkami, například hodnocením kvality vysokých škol s využitím modelu Excelence EFQM, hodnocení kvality vysokých škol z pohledu zahraniční praxe či návrhem národního systému pro komplexní vnitřní i vnější hodnocení kvality v systému terciálního vzdělávání.

Eva Brixi  

 

 

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3