INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Že bylo dřevo – ať už české nebo zahraniční – vytěženo legálně a v souladu se zásadami šetrného, ekologicky a sociálně odpovědného lesního hospodaření, zaručuje certifikační systém FSC ® (Forest Stewardship Council). Mezinárodní organizace FSC, která tento certifikát spravuje, vytvořila 10 celosvětově platných principů a 56 kritérií pro lesní hospodaření.


Na jejich základě jednotlivé národní pobočky jako je FSC ČR ve spolupráci s odborníky vytvářejí národní standardy FSC.
Aby však byla zachována nezávislost a nestrannost, neprovádí FSC certifikaci samo ani prostřednictvím svých národních
poboček. Tou se zabývají certifikační firmy, které certifikují jak lesní správce, tak zpracovatelské řetězce a obchodníky
s dřevěnými produkty. Tyto certifikační firmy jsou za předem jasně stanovených podmínek akreditovány ústředím FSC a
jejich práce je dále pravidelně kontrolována. Odpovědnost za zboží, které nabízejí, však nesou i samotní výrobci,
zpracovatelé a obchodníci. Měli by ověřovat, zda svým zákazníkům nedodávají výrobky, za kterými zůstává nešetrné lesní
hospodaření s degradovanou půdou a ztrátou důležitých biotopů. Proto FSC ČR zmapovalo situaci s FSC výrobky na
českém trhu a nabídlo jak spotřebitelům, tak samotným firmám informace o dodávaném a prodávaném zboží.

Hlavní závěry výzkumu:

.
V posledních letech rapidním způsobem roste počet dřevozpracujících firem certifikovaných systémem FSC. Přibývá i
FSC výrobků odpovědné spotřeby na pultech obchodníků. Roste i spotřebitelská znalost značky FSC. Česká republika
však stále ve srovnání ze západní Evropou v příklonu a znalosti k ekologických výrobků zaostává.
.
Firmy začínají více spolupracovat s domácími dodavateli či s dodavateli ze sousedních zemí. Více než polovina firem
získává FSC surovinu či produkt z tuzemských zdrojů (56 %), necelá čtvrtina z Německa (24 %), více než pětina ze
Slovenska (22 %). Oproti roku 2006, kdy byla provedena podobná analýza Hnutím DUHA, získává důležité místo
zejména v rámci dovozu Rusko a jednotlivé země střední a východní Evropy (Polsko, Ukrajina, Estonsko, Litva,
Rumunsko, Maďarsko). Důležitá je i pozice Brazílie. Dovoz suroviny ze zahraničí je tak stále signifikantním způsobem
produkce.
.
Za největší pozitiva FSC výrobků mezi respondenty je považována jejich marketingová výhodnost, kvalita
certifikovaného zboží a nezastupitelný význam má i ekologický dopad a ochrana životního prostředí.
.
Rizikem je nedostatek suroviny v České republice – ve smyslu ekonomickém, ekologickém i sociálním. Ten je z části
zapříčiněn malou rozlohou FSC certifikovaných lesů (pouze 2% českých lesů) a vlažným přístupem ze strany
hospodářů v lesích vlastněných či spravovaných státem. Dalším negativem FSC výrobků je pak podle dotazovaných
možná vyšší cena a náročnější administrativa.
.
Více než polovina oslovených společností má vypracovanou speciální politiku týkající se dřevěných a papírových
výrobků a ochrany životního prostředí nebo šetrného lesního hospodaření (53 %). Pětina oslovených firem naopak
nikoli (20 %), více než čtvrtina oslovených neví (27 %). Poměrně velký podíl firem není schopen ani přibližně určit, jaký
počet FSC certifikovaných artiklů nebo kusů výrobků má v nabídce.
.
Zveřejňovat informace o svých nabízených produktech nechtějí především firmy, které odpovědnou společenskou
politiku a ochranu životního prostředí do své agendy zatím nezahrnuly.

Výsledky výzkumu ukazují, že především v oblasti zpracovatelského řetězce a koncových obchodníků na českém trhu se stále více profiluje skupina firem, která dbá na životní prostředí a nabízí FSC certifikované výrobky s dobrým původem.
Motivem k tomu samozřejmě nemusí být pouze důsledná ochrana životního prostředí ale i přidaná marketingová hodnota.
Dalším důvodem, protože se často jedná o větší mezinárodní společnosti, je i sledování západoevropského spotřebitelského standardu a požadavků na šetrný původ dřevěných produktů. Rizikem pro větší rozšíření FSC produktů je pak nedostatek FSC suroviny a tedy malá certifikace českých FSC lesů a vlažný přístup ze strany státních správců.

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3