INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Diamantová liga  s ČKRada kvality České republiky, Řídící výbor Programu Česká kvalita a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR oznámily přijetí značky "Diamantová liga kvality" do Programu Česká kvalita. Značka bude udělována maloobchodním prodejnám, které poskytují zákazníkům nadstandardně kvalitní služby a které vyhoví všem požadavkům stanoveným správcem značky a Řídícím výborem programu. Českým spotřebitelům by značka měla přinést kvalitnější maloobchodní služby a lepší orientaci při nákupu.

Úroveň maloobchodních prodejen v České republice je velmi rozdílná. Vedle sebe zde existují jak špičkové obchody srovnatelné s konkurencí ve vyspělých zemích tak i prodejny, ve kterých dosud neposkytují služby v kvalitě, kterou má zákazník právo vyžadovat. Proto se Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu rozhodl pomoci spotřebitelům v orientaci a nabídnout jim nezávislé značení prodejen, které poskytují svým zákazníkům nejen vyšší kvalitu služeb, ale se i další přidanou hodnotu odlišující je od ostatních subjektů na trhu.

"Naše ministerstvo se dlouhodobě intenzivně zabývá problematikou ochrany spotřebitelů, a proto se rádi podílíme na každé iniciativě, která situaci na trhu zpřehlední a usnadní zákazníkům výběr kvalitní prodejny nebo zboží," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. "Věřím, že značka Česká kvalita – Diamantová liga kvality bude sloužit nejen k orientaci zákazníků, ale že bude také motivovat prodejny k poskytování lepších služeb," dodal ministr Jan Mládek.

Oceňování značkou Diamantová liga kvality bude v první fázi určeno pro maloobchodní prodejny s převahou sortimentu potravin, v dalších letech bude rozšířeno na celou maloobchodní síť. Metodika hodnocení je založena na posuzování prodejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ (Consumer Quality Index), s následným auditem, který se zaměřuje na dodržování legislativních pravidel, hygienické dokonalosti prodeje potravin a obecně úrovně nastavení a dodržování vlastních firemních pravidel práce s potravinami. Součástí žádosti o udělení značky bude i sebehodnotící zpráva, ve které každá přihlášená prodejna mj. uvede své hlavní výhody (realizované inovace, důvěra zákazníků, péče o místní komunitu,...), kterými se odlišuje od konkurence a které ji opravňují k získání značky.

"Chceme ukázat českým spotřebitelům, že v naší zemi existuje řada prodejen, které splňují vysoké standardy a jsou plně srovnatelné se zahraniční konkurencí. A současně chceme prodejny motivovat, aby se trvale zlepšovaly
a usilovaly o toto prestižní ocenění, protože tak budou nejen lépe uspokojovat potřeby svých zákazníků, ale díky značce Česká kvalita – Diamantová liga kvality získají i nezanedbatelnou konkurenční výhodu," vysvětlila hlavní cíle zavedení značky prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková.

Přijetím do vládního Programu Česká kvalita získala značka Diamantová liga kvality garanci objektivity a nezávislosti, což zvýší její důvěryhodnost u spotřebitelů i marketingovou hodnotu pro prodejny, které ji získají. Program sdružuje nezávislé značky kvality na českém trhu udělované oborovými asociacemi, cechy, certifikačními orgány a dalšími organizacemi, které splňují přísná kritéria stanovená Řídícím výborem. Česká kvalita, jako jediná v ČR, garantuje nezávislé ověřování kvality výrobků a služeb třetí stranou (akreditovanou zkušebnou), dlouhodobou kontrolu dodržování kvality v průběhu platnosti značky i ověřování spokojenosti spotřebitelů.

"Spotřebitelé mají jen velmi malou možnost předem objektivně posoudit kvalitu zboží a služeb, které na trhu získávají. Většinou se o skutečné kvalitě produktu přesvědčí až po nákupu, a v případě nespokojenosti je čeká mnohdy náročné reklamační řízení. Nezávislé značky kvality poskytují informaci již před nákupem a umožňují tak bezrizikový výběr zboží či služeb s nezávisle ověřenou kvalitou. V tom je jejich hlavní význam. Myslím, že i značka Diamantová liga kvality může situaci na trhu významně ovlivnit ve prospěch spotřebitelů," zhodnotil význam značek kvality Libor Dupal, předseda Řídícího výboru Programu Česká kvalita a předseda Sdružení českých spotřebitelů.

Program oceňování maloobchodních prodejen byl založen na konci roku 2015 jako společný projekt Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu. Po ověření splnění všech kritérií byl přijat do programu Česká kvalita. Oceněné prodejny tak ponesou spojené logo Česká kvalita – Diamantová liga kvality. V současné době probíhá přihlašování zájemců – maloobchodních prodejen. Vlastní hodnocení se uskuteční v letních měsících, přičemž garantem a vlastním realizátorem hodnocení bude Sdružení pro oceňování kvality prostřednictvím hodnotitelů vyškolených Českou společností pro jakost.

Vyhlašování oceněných prodejen proběhne v rámci slavnostních akcí Listopadu - Měsíce kvality v ČR.

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3