INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Nejvýznamnější událostí poslední doby v oblasti kvality je nepochybně vydání nové normy ISO 9001:2015. Česká společnost pro jakost připravila komentované vydání této normy, které usnadní čtenářům cestu ke správnému pochopení a naplnění příslušných požadavků nové normy.

V září loňského roku vyšla velká revize normy ISO 9001. Česká verze normy, tj. ČSN EN ISO 9001:2016, vstoupila v účinnost 1. března 2016. Mezi nejvýznamnější změny v normě patří především:

 Zcela nová struktura normy, která má být společná všem „požadavkovým“ normám pro systémy managementu. Společná struktura umožňuje snazší integraci jednotlivých systémů managementu.

 Jsou kladeny vyšší požadavky na vedení organizace, které musí především pochopit kontext organizace. Jde o to určit vnější a vnitřní vlivy, které mají dopad na kvalitu poskytovaných produktů a služeb. A na základě kontextu je třeba pracovat se souvisejícími riziky i příležitostmi. Tyto „úkony“ úspěšné organizace již nyní provádějí, více či méně, formálně.

 Pracuje se nejen se zákazníkem, ale i s těmi zainteresovanými stranami, které mají vliv na systém managementu kvality.

 Je kladen velký důraz na práci s riziky v rámci identifikovaných procesů. Formálně již není v normě uveden článek preventivní opatření, nicméně tato oblast se právě intenzivně řeší v rámci ošetření rizik.

 Norma vyžaduje méně dokumentů (přesně řečeno dokumentovaných informací), příručka kvality již není povinný dokument. Předpokládá se především vedení dokumentace v elektronické podobě, je-li to vhodné.

Tým odborníků České společnosti pro jakost začal, pod vedením místopředsedkyně ČSJ Ing. Eleny Stibůrkové, v polovině roku 2015 pracovat na komentovaném vydání této velké revize normy ISO 9001.

            Vydavatelství ČSJ tuto publikaci od konce února distribuuje zájemcům. Cílem komentovaného vydání je srozumitelně informovat o změnách a úpravách, které norma přináší. Publikace je vhodná jak pro nováčky, tak pro zkušené „kvalitáře“. Výhodou je, že komentované vydání obsahuje i celé znění normy ČSN EN ISO 9001:2016.

            Norma byla rozdělena do jednotlivých kapitol, ke kterým jsou uvedeny komentáře v pevně dané struktuře:

 Vysvětlení požadavku (stručné vysvětlení příslušného požadavku)

 Kde a jak to bylo dříve? (komentář, kde byl požadavek uveden v předchozí normě)

 Jak na to? (co udělat pro naplnění požadavku)

 Takto ne! (čeho se má organizace vyvarovat, a co ve stávajících systémech managementu moc nefungovalo).

Komentáře se tedy vždy vážou k určité kapitole a je tedy na čtenáři, zdali knihu přečte „od A do Z“ nebo se bude věnovat pouze tématům, která ho aktuálně zajímají. Navíc je v publikaci uveden text o souvislostech mezi normou ISO 9001:2015 a Modelem excelence EFQM. Autoři, kromě poskytnutí mnoha užitečných námětů, především radí: „Neměňte, co funguje, a změňte vše, co nefunguje.“

            Začali jste pracovat na implementaci nových či změněných požadavků a nejste si jisti, zdali jste na něco důležitého nezapomněli? Máte možnost ověřit si, s pomocí jednoduchého checklistu, jak si vedete. A to nejen podle nové normy ISO 9001, ale i podle ISO 14001. Dotazník je možné stáhnout zdarma z internetových stránek www.csq.cz, v sekci Infocentrum – Ke stažení.

            Přestože nová norma ISO 9001 přináší mnoho novinek, není naplnění požadavků problematické a nezvládnutelné. Naopak, je dobré v nové normě vidět příležitosti pro zjednodušení a zlepšení stávajícího systému managementu kvality tak, aby byl skutečným přínosem pro zajištění kvality produktů a služeb a s tím související dlouhodobé konkurenceschopnosti. 

(čsj)

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3