INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Nejvýznamnější událostí poslední doby v oblasti kvality je nepochybně vydání nové normy ISO 9001:2015. Česká společnost pro jakost připravila komentované vydání této normy, které usnadní čtenářům cestu ke správnému pochopení a naplnění příslušných požadavků nové normy.

V září loňského roku vyšla velká revize normy ISO 9001. Česká verze normy, tj. ČSN EN ISO 9001:2016, vstoupila v účinnost 1. března 2016. Mezi nejvýznamnější změny v normě patří především:

 Zcela nová struktura normy, která má být společná všem „požadavkovým“ normám pro systémy managementu. Společná struktura umožňuje snazší integraci jednotlivých systémů managementu.

 Jsou kladeny vyšší požadavky na vedení organizace, které musí především pochopit kontext organizace. Jde o to určit vnější a vnitřní vlivy, které mají dopad na kvalitu poskytovaných produktů a služeb. A na základě kontextu je třeba pracovat se souvisejícími riziky i příležitostmi. Tyto „úkony“ úspěšné organizace již nyní provádějí, více či méně, formálně.

 Pracuje se nejen se zákazníkem, ale i s těmi zainteresovanými stranami, které mají vliv na systém managementu kvality.

 Je kladen velký důraz na práci s riziky v rámci identifikovaných procesů. Formálně již není v normě uveden článek preventivní opatření, nicméně tato oblast se právě intenzivně řeší v rámci ošetření rizik.

 Norma vyžaduje méně dokumentů (přesně řečeno dokumentovaných informací), příručka kvality již není povinný dokument. Předpokládá se především vedení dokumentace v elektronické podobě, je-li to vhodné.

Tým odborníků České společnosti pro jakost začal, pod vedením místopředsedkyně ČSJ Ing. Eleny Stibůrkové, v polovině roku 2015 pracovat na komentovaném vydání této velké revize normy ISO 9001.

            Vydavatelství ČSJ tuto publikaci od konce února distribuuje zájemcům. Cílem komentovaného vydání je srozumitelně informovat o změnách a úpravách, které norma přináší. Publikace je vhodná jak pro nováčky, tak pro zkušené „kvalitáře“. Výhodou je, že komentované vydání obsahuje i celé znění normy ČSN EN ISO 9001:2016.

            Norma byla rozdělena do jednotlivých kapitol, ke kterým jsou uvedeny komentáře v pevně dané struktuře:

 Vysvětlení požadavku (stručné vysvětlení příslušného požadavku)

 Kde a jak to bylo dříve? (komentář, kde byl požadavek uveden v předchozí normě)

 Jak na to? (co udělat pro naplnění požadavku)

 Takto ne! (čeho se má organizace vyvarovat, a co ve stávajících systémech managementu moc nefungovalo).

Komentáře se tedy vždy vážou k určité kapitole a je tedy na čtenáři, zdali knihu přečte „od A do Z“ nebo se bude věnovat pouze tématům, která ho aktuálně zajímají. Navíc je v publikaci uveden text o souvislostech mezi normou ISO 9001:2015 a Modelem excelence EFQM. Autoři, kromě poskytnutí mnoha užitečných námětů, především radí: „Neměňte, co funguje, a změňte vše, co nefunguje.“

            Začali jste pracovat na implementaci nových či změněných požadavků a nejste si jisti, zdali jste na něco důležitého nezapomněli? Máte možnost ověřit si, s pomocí jednoduchého checklistu, jak si vedete. A to nejen podle nové normy ISO 9001, ale i podle ISO 14001. Dotazník je možné stáhnout zdarma z internetových stránek www.csq.cz, v sekci Infocentrum – Ke stažení.

            Přestože nová norma ISO 9001 přináší mnoho novinek, není naplnění požadavků problematické a nezvládnutelné. Naopak, je dobré v nové normě vidět příležitosti pro zjednodušení a zlepšení stávajícího systému managementu kvality tak, aby byl skutečným přínosem pro zajištění kvality produktů a služeb a s tím související dlouhodobé konkurenceschopnosti. 

(čsj)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE