INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Nejvýznamnější událostí poslední doby v oblasti kvality je nepochybně vydání nové normy ISO 9001:2015. Česká společnost pro jakost připravila komentované vydání této normy, které usnadní čtenářům cestu ke správnému pochopení a naplnění příslušných požadavků nové normy.

V září loňského roku vyšla velká revize normy ISO 9001. Česká verze normy, tj. ČSN EN ISO 9001:2016, vstoupila v účinnost 1. března 2016. Mezi nejvýznamnější změny v normě patří především:

 Zcela nová struktura normy, která má být společná všem „požadavkovým“ normám pro systémy managementu. Společná struktura umožňuje snazší integraci jednotlivých systémů managementu.

 Jsou kladeny vyšší požadavky na vedení organizace, které musí především pochopit kontext organizace. Jde o to určit vnější a vnitřní vlivy, které mají dopad na kvalitu poskytovaných produktů a služeb. A na základě kontextu je třeba pracovat se souvisejícími riziky i příležitostmi. Tyto „úkony“ úspěšné organizace již nyní provádějí, více či méně, formálně.

 Pracuje se nejen se zákazníkem, ale i s těmi zainteresovanými stranami, které mají vliv na systém managementu kvality.

 Je kladen velký důraz na práci s riziky v rámci identifikovaných procesů. Formálně již není v normě uveden článek preventivní opatření, nicméně tato oblast se právě intenzivně řeší v rámci ošetření rizik.

 Norma vyžaduje méně dokumentů (přesně řečeno dokumentovaných informací), příručka kvality již není povinný dokument. Předpokládá se především vedení dokumentace v elektronické podobě, je-li to vhodné.

Tým odborníků České společnosti pro jakost začal, pod vedením místopředsedkyně ČSJ Ing. Eleny Stibůrkové, v polovině roku 2015 pracovat na komentovaném vydání této velké revize normy ISO 9001.

            Vydavatelství ČSJ tuto publikaci od konce února distribuuje zájemcům. Cílem komentovaného vydání je srozumitelně informovat o změnách a úpravách, které norma přináší. Publikace je vhodná jak pro nováčky, tak pro zkušené „kvalitáře“. Výhodou je, že komentované vydání obsahuje i celé znění normy ČSN EN ISO 9001:2016.

            Norma byla rozdělena do jednotlivých kapitol, ke kterým jsou uvedeny komentáře v pevně dané struktuře:

 Vysvětlení požadavku (stručné vysvětlení příslušného požadavku)

 Kde a jak to bylo dříve? (komentář, kde byl požadavek uveden v předchozí normě)

 Jak na to? (co udělat pro naplnění požadavku)

 Takto ne! (čeho se má organizace vyvarovat, a co ve stávajících systémech managementu moc nefungovalo).

Komentáře se tedy vždy vážou k určité kapitole a je tedy na čtenáři, zdali knihu přečte „od A do Z“ nebo se bude věnovat pouze tématům, která ho aktuálně zajímají. Navíc je v publikaci uveden text o souvislostech mezi normou ISO 9001:2015 a Modelem excelence EFQM. Autoři, kromě poskytnutí mnoha užitečných námětů, především radí: „Neměňte, co funguje, a změňte vše, co nefunguje.“

            Začali jste pracovat na implementaci nových či změněných požadavků a nejste si jisti, zdali jste na něco důležitého nezapomněli? Máte možnost ověřit si, s pomocí jednoduchého checklistu, jak si vedete. A to nejen podle nové normy ISO 9001, ale i podle ISO 14001. Dotazník je možné stáhnout zdarma z internetových stránek www.csq.cz, v sekci Infocentrum – Ke stažení.

            Přestože nová norma ISO 9001 přináší mnoho novinek, není naplnění požadavků problematické a nezvládnutelné. Naopak, je dobré v nové normě vidět příležitosti pro zjednodušení a zlepšení stávajícího systému managementu kvality tak, aby byl skutečným přínosem pro zajištění kvality produktů a služeb a s tím související dlouhodobé konkurenceschopnosti. 

(čsj)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3