INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

kotKonference SYMA, kterou každým rokem pořádá Česká společnost pro jakost, se stala mezi odborníky na kvalitu a systémy managementu pojmem. Letos se uskutečnila v březnu v Praze. I tentokrát bylo co poslouchat a čemu se přiučit.

K přemýšlení přimělo účastníky například vystoupení Martina Kuby z firmy OIG Power s.r.o. Věnoval se tématu chytrá energie z přírody neboli inteligentnímu systému řízení výroby a spotřeby elektrické energie. Mimo jiné představil hybridní systém CES Battery Box, řešení, jež propojuje výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů s jejím skladováním. Ukládání energie do libovolně nastavitelného bateriového banku představuje optimální způsob hospodaření s vlastní vyrobenou energií, která pokrývá spotřebu domácnosti v požadovanou dobu, nikoli jen v čase okamžité výroby.

Jak to funguje? Třífázový systém pomáhá hospodařit a distribuovat elektřinu na všechna potřebná místa v domácnosti tak, aby byla správně pokryta aktuální poptávka. Klíčem je možnost prioritního řízení regulovatelných spotřebičů, jako je ohřev vody, rekuperace, tepelné čerpadlo, elektromobil apod., na jejichž úkor je možné reagovat na změny odběru na straně spotřebičů neregulovatelných.

Systém je vhodný pro rodinné domy i budovy sloužící k podnikání, uplatní se ve školkách, školách, v modifikované verzi i v průmyslu, například v plynárenství. CES Battery Box lze napojit na fotovoltaickou elektrárnu nebo systém instalovat s novou výrobnou elektřiny. Pokud si domácnost nevyrábí elektrickou energii sama, ale chce optimalizovat náklady na spotřebu elektrické energie, systém nabízí možnost nabíjet baterie z klasické distribuční sítě v době mimo špičku v rámci levnějších tarifů a spotřebovávat ji v době, kdy jsou sazby vyšší.

Každý přístroj je při instalaci automaticky připojen k internetu. K dispozici je speciální mobilní aplikace, díky které získá uživatel prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu okamžitý přehled o situaci.

Martin Kuba však nepopisoval pouze výrobek a jeho přednosti. Naznačil, jak firma vychází vstříc zájemcům, například nabízí pomoc při podání a vyřízení žádosti o získání dotace na pořízení systému a střešní fotovoltaické elektrárny v rámci programu Nová zelená úsporám.

Startup OIG Power je jedna z vítězných firem v mezinárodní soutěži Quality Innovation Award. Výjimečnost ocenění kromě důrazu na vysokou kvalitu a zcela ojedinělý přístup zpracování prezentovaného produktu podporuje také fakt, že v celé desetileté historii soutěže se podařilo uspět české společnosti teprve podruhé. OIG Pover se prosadila v konkurenci 431 firem ze 13 zemí světa. Toto unikátní řešení znamená významný posun na cestě k energetické soběstačnosti domácností a firem. Systém propojuje výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů s jejím skladováním, a především možností řídit její spotřebu a využívat ji k fungování všech elektrických spotřebičů v objektu. Ukázala tak, že technická a technologická vyspělost je v České republice stále na výši a že čeští odborníci dokáží reagovat na nejnovější výzvy světové udržitelnosti. Firma je v tomto směru jediným výrobcem bateriových zařízení tohoto typu nejen v ČR, ale i v Evropě.

Dynamická a navýsost poučná byla debata na téma Model excelence EFQM. Tematickými okruhy byly Model EFQM jako nástroj strategického řízení a proč právě on, a zkušenosti s jeho zaváděním. Zástupce Hyundai Motor Czech přiblížil řadu zkušeností na cestě ke kvalitě od těch zdánlivě samozřejmých až po systémové, které dnes ovlivňují celý proces výroby. Přítomné seznámil s vývojovými etapami v přeměně názorů na vnímání kvality managementem společnosti. Ukázal na příkladech, že kvalita je skutečně měřitelná. Zástupce společnosti Kermi hovořil o konkrétních krocích, jež bylo nutné udělat, aby se česká divize velké skupiny stala během dvou let nejlepší. I v tomto případě se potvrdilo, že se kvalita dá měřit, ale že jde především o změnu v myšlení lidí. A že měření vede ke zlepšování. Aplikace poznatků do manažerského rámce řízení se vyplatilo, předávané zkušenosti přispěly k postupnému pochopení významu Modelu excelence EFQM.

Jaké další příspěvky zaujaly? Například Poznej svůj mozek – zlepši kvalitu, kulatý stůl na téma Kvalita pro IT a IT pro kvalitáře nebo Měření kvality týmové spolupráce. Přínosný okruh otázek byl prezentován souhrnně v debatě Etika ve vzdělávání a dotýkal se nejen role škol na formování morálních hodnot mládeže.

Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost, informoval, že i letos je možné podávat od 2. května do 16. září prostřednictvím ČSJ přihlášky do soutěže Quality Innovation Award. Soutěž je pro všechny typy organizací a přihlásit lze zajímavé inovativní projekty. Připomenul rovněž význam soutěže Manažer kvality. Závěrem upozornil na termíny významných akcí, které v letošním roce Česká společnost pro jakost pořádá. První z nich je konference From Farm to Fork, která se odehraje 6. června na ministerstvu zemědělství a bude se věnovat aktuálním tématům v zemědělsko-potravinářském sektoru. Dále upozornil na tradiční podzimní mezinárodní konferenci kvality, tentokrát na téma Digitalizace průmyslu 4.0, která se uskuteční v Praze ve dnech 3.–4. prosince v kongresovém hotelu Clarion.           

Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Skoro půl miliardy nebo nic

    Případ s elektronickými dálničními známkami mnohé vypovídá o tom, jak se v české kotlině nakládá s penězi (daňových poplatníků). Příležitost, jak na zakázce vydělat 400 milionů korun, si pochopitelně nemohli nechat ujít „šmejdi“ - ne ti, co kradou tisíce, ale desítky a stovky milionů. Jenže tentokrát to jaksi nevyšlo. Ozvali se totiž programátoři, kteří se nabídli, že fungující systém stvoří zadarmo. A vláda, respektive její premiér, mohl ukázat, že si s korupcí briskně poradí a vyhodil (ne)odpovědného ministra dopravy. Udělal další chytrý tah. Schopného Karla Havlíčka pověřil i řízením uvolněného resortu. Ještě by se mi líbilo, aby se na výplatě ušetřilo nejen za 1 ministra, ale aby zeštíhlil celý resortní aparát.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE