INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

Česká společnost pro jakost je v posledních letech stále aktivnější v oblasti tvorby norem na mezinárodní a evropské úrovni a snaží se takto získané informace a zkušenosti promítat do svých produktů a služeb a zpřístupňovat je odborné veřejnosti v Čes­ké republice.

Na zapojení se do těchto činností, jak vypadají výsledné dokumenty a co je jejich obsahem jsme se zeptali představitele managementu pro kvalitu a ředitele úseku vzdělávání Ondřeje Hykše.

Zástupci České společnosti pro jakost se často aktivně podílejí na vzniku mezinárodních a evropských norem. Přiblížíte nám, kterých se to v minulosti týkalo? A jaké normy se na této úrovni aktuálně připravují?

Česká republika měla dříve pravidelné zastoupení v tvorbě norem týkajících se kvality na mezinárodní úrovni. V posledních několika letech jsme ale tyto pozice trochu ztráceli. Momentálně se snažíme tuto participaci trochu oživit. V posledních dvou letech tak proběhla intenzivní aktivní účast na tvorbě nové verze normy ISO 19011 (Směrnice pro auditování systémů managementu), nyní se například účastníme tvorby normy týkající se nakupování služeb. Určitě budeme v dohledné době hledat i další projekt, ve kterém by byla naše účast smysluplná a přínosná.
Zpětné přínosy takové činnosti jsou poměrně značné. Rozhodně jde o zkvalitnění překladů (při aktivní účasti skutečně víme, proč je něco v normě napsáno tak, jak je) či možnosti přenesení zkušeností do komentovaných vydání (komentované vydání ISO 19011 v současné době připravujeme ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci). Rovněž se nám tak daří přinášet do České republiky nové trendy a informace získané v rámci diskuzí o návrzích textu norem na mezinárodní úrovni.

Zmínil jste normu na nakupování, můžete nám o ní říci něco bližšího?

Je to poměrně nový projekt v rámci evropské normalizace, který spadá do programu komise CEN/TC 447 (CEN – Evropský výbor pro normalizaci) zaměřující se na celou sadu norem pro služby. Právě jsou rozpracovány tři normy – nakupování služeb, smlouvy o poskytování služeb a hodnocení výkonnosti poskytovatelů. Do budoucna se ale plánují i další práce. Norma týkající se nakupování by měla shrnovat správné praxe v realizaci výběrových řízení na dodavatele služeb v soukromém i veřejném sektoru. Dnes se nacházíme ve fázi tvorby pracovního návrhu a na listopadovém zasedání této komise v Bruselu by měla být tato pracovní verze dokončena. Finální norma by pak mohla vyjít v roce 2020.

Česká společnost pro jakost v poslední době na svých webových stránkách zveřejňuje volně dostupné dokumenty ISO a IAF. O jaké dokumenty jde?

Tyto dokumenty vycházejí z práce komise ISO/TC 176/SC 2, která je odpovědná za normu ISO 9001, a z práce společné skupiny ISO a IAF (Mezinárodní akreditační fórum). Jde o dokumenty poskytující návod k některým pasážím nové verze normy ISO 9001 a k certifikačním auditům systémů managementu podle ISO 9001. Návod může sloužit organizacím implementujícím požadavky ISO 9001, interním i externím auditorům, poradcům atd. Tedy vlastně kompletní skupině uživatelů ISO 9001. Postupně se je snažíme formou překladů zpřístupnit odborníkům v České republice. Svolení k jejich překladu a zveřejnění je vlastně také výsledkem mezinárodní spolupráce na tvorbě norem, protože bylo vyjednáno přes osobní kontakt se sekretariátem ISO/TC 176/SC 2. Některé dokumenty již dnes najdete na adrese www.csq.cz/volne-dostupne-dokumenty-iso-a-iaf/ a další budou postupem času přibývat.

za rozhovor poděkoval David Kubla

 

Slovo ke dni

  • Roboti zatím nepomohou

    Politici přišli se skvělým nápadem zkrátit lidem pracovní dobu. Čekali, že jim to přinese tolik potřebné volební preference a nic je to nebude stát. Jenže narazili na nepochopení. Jen 18 procent firem na tento návrh odpovědělo, že jim nevadí. Ostatním by to v době, kdy sehnat další zaměstnance na pacovním trhu je téměř nemožné, přineslo větší či menší problém. Zvýšením produktivity práce by to řešit nešlo, roboti připravení zaskočit za lidský faktor rovněž nejsou k dispozici. A samotní pracovníci rovněž nejsou nadšeni z toho, že by se jim zkrátila mzda. Zdá se, že Česká republika ještě není na 35 hodinový týden připravena. Jedině, že by navrhovatelé přišli s nějakým převratným nápadem, o němž by dokázali společnost přesvědčit. Nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE