INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

cook 366875 1280Problematika dvojí kvality potravin zůstává nadále aktuálním tématem, které chce ČR v rámci Evropské unie řešit. Shodli se na tom účastníci kulatého stolu, u něhož debatovali eurokomisařka Věra Jourová, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, zástupci dozorových orgánů a obchodních řetězců.

„V současné době stále probíhá na základě společné metodologie velké srovnání obsahu a kvality různých produktů z dvaceti členských států EU, které tyto produkty samy vytipovaly. Celkem je testováno 145 položek,“ uvedla Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, a dodala: „Finální zpráva z šetření by měla být dostupná do poloviny letošního roku. Z první série testů na 64 výrobcích v létě 2018 však zatím vyplývá, že jde o reálný problém v rozdílném složení i kvalitě produktů v různých zemích EU.“

Věra Jourová v diskuzi rovněž ocenila, že někteří obchodníci sami iniciovali opatření, která zamezují prodeji produktů s rozdílným složením.

„Paní komisařka Jourová odvedla v této nelehké oblasti během svého působení obrovský kus práce. K posunu v řešení problému dvojí kvality přispěli nemalou měrou i obchodníci, kteří začali transparentně uvádět složení na výrobcích pod jejich jednotlivými privátními značkami. Teď je na nadnárodních producentech potravin, aby konečně přestali na společném evropském trhu nabízet výrobky, které se na první pohled tváří stejně, ale mají jinou kvalitu,“ informoval Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a doplnil: „Fakt, že Rakousko na závěr svého předsednictví Evropské unie zcela vypustilo bod týkající se ochrany proti dvojí kvalitě ze směrnice Nová dohoda pro spotřebitele, nás nemile překvapil. Považuji za velkou chybu, že Rakousko podlehlo tlaku velkých nadnárodních potravinářských firem místo toho, aby dělalo vše pro ochranu spotřebitelů. Pevně věřím, že se tento problém podaří na evropské i národní úrovni v zájmu spotřebitele co nejdříve vyřešit.“

Česká republika spolu s dalšími zeměmi V4, tedy se Slovenskem, s Polskem a s Maďarskem, dělá vše pro to, aby bylo nabízení výrobků ve dvojí kvalitě zakázáno v celé Evropské unii. Pod předsednictvím Rumunska se tato záležitost vrací opět k projednání členským státům, které rozhodnou o dalším postupu.

„Členské státy se na svém postoji k návrhu nových spotřebitelských pravidel musí shodnout, aby mohly začít vyjednávat s europarlamentem o jejich finální podobě. V lednu přijal výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu svůj postoj k návrhu, v němž dvojí kvalitu potravin jasně označil za nekalou obchodní praktiku,“ shrnula Věra Jourová.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Skóre europoslanců je v mínusu

    Jak hodnotit práci politiků? Otázka, nad níž si lámají hlavu mnozí. Liberální institut se snaží změřit, jak naši zastupitelé podporují zásady svobodné společnosti. Jak dosud hlasovali pro zákony, které rozvíjejí nebo naopak omezují svobodu jednotlivce, volný trh, oslabování role státu a mír. V prvním případě dostávají kladné body, v druhém záporné body. A výsledkem je Skóre poslanců, senátorů a nyní i europoslanců. Bohužel, pokud jde o české poslance v Evropském parlamentu, jen čtyři z nich mají kladnou bilanci. Věřme, že v nadcházejících volbách budeme mít šťastnější ruku a pošleme do Bruselu ty, kteří tam budou prosazovat liberální hodnoty.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Jak je to dnes s výukou základů ochrany duševního vlastnictví v České republice? 16. duben 2019

Výuka základů ochrany duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví, není ve vzdělávacím systému v ČR až na výjimky pevně a systematicky zakotvena. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout iniciativu představitelů škol a vyučujících na všech úrovních, kteří v rámci možností tuto výuku realizují a seznamují žáky, studenty a posluchače se základními principy ochrany duševního vlastnictví. Snahou Úřadu průmyslového vlastnictví je všemi dostupnými prostředky podpořit každou aktivitu v tomto směru formou konzultací, kurzů i výukovými materiály.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE