INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

sz dc 1Již delší dobu neustále roste dopravní zátěž na koridorové trati Přerov – Ostrava se smíšeným provozem. Tam se musí vejít všechny segmenty železniční dopravy s různými rychlostmi (dálková osobní doprava, regionální a příměstská osobní doprava, rychlá i běžná nákladní doprava).

Dojde-li k provozním poruchám, řeší se obvykle na úkor nákladní dopravy. To je tím vážnější, že jde o součást nákladních evropských koridorů RFC5 a RFC9, přičemž neexistuje žádná použitelná alternativa, jíž by bylo možné v případě potřeby odklonit nákladní dopravu. Problémy průvozu vlaků vznikají také při výlukách z důvodu údržby trati nebo při mimořádnostech.

Daná situace vytváří omezení také pro významně rostoucí kombinovanou dopravu, kterou na trati Přerov – Ostrava reprezentují přepravy velkých kontejnerů, výměnných nástaveb a intermodálních návěsů, které jsou v rostoucí míře uskutečňovány z terminálů na Ostravsku (Paskov, Šenov) i v sousedním Polsku. Silný nárůst nákladní dopravy v úseku Přerov – Ostrava lze navíc očekávat po otevření trati Koralmbahn a základnového tunelu Semmering v Rakousku, tj. významného zjednodušení průchodu železniční nákladní dopravy přes alpské hřebeny v trase Baltsko-jaderského nákladního koridoru RFC5, v roce 2025, resp. 2027.

Ke komplikacím nejen pro nákladní železniční dopravu přispívají i plánovaná výluková opatření při rekonstrukci trati Lipník nad Bečvou – Drahotuše. Předpokládá se zde trvání jednokolejného provozu v délce 721 dní během 3 let. Jak uvádí spolek ŽESNAD.CZ, nebude v takovém případě v rámci 24 hodin provezeno průměrně 71 vlaků. Je třeba dodat, že souběžně dochází k realizaci dalších staveb na trase, a to v úsecích Petrovice u Karviné – Dětmarovice a v uzlu Přerov. Je žádoucí, aby Správa železnic usilovně hledala řešení, byť z pozice zadavatele staveb obtížné, i proto, že její činnost by měla sloužit v prvé řadě zájmům zákazníků – dopravců.

Nákladní dopravci proto čekají s velkou nadějí na realizaci pilotního úseku VRT Přerov – Ostrava. V této části trasy Rychlého spojení 1 Praha – Ostrava v současnosti probíhají práce na studii proveditelnosti. Zahájena byla v srpnu 2019, dokončení se předpokládá letos v říjnu, tedy pokud to koronavirová krize nezhatí. Následně by měla proběhnout příprava stavby, jejíž realizace by odtížila stávající trať od velmi časté dálkové osobní dopravy. Se zahájením stavby počítá ministerstvo dopravy v roce 2025. Bylo by žádoucí tento termín ještě přiblížit.

Určitě si pilotní úsek VRT Přerov – Ostrava zaslouží co nejrychlejší přípravu a realizaci, zvláště pokud jeho trasování není sporné, na rozdíl např. od budoucího vedení VRT Praha – Ústí nad Labem a průchodu rychlých vlaků pražským uzlem. Věřme, že se studii proveditelnosti, která jej má řešit, vyhnou obtíže, které provázejí ostatní studie věnované VRT tak, aby skutečně mohla nejpozději v plánovaném roce 2025 začít výstavba a poté k roku 2030 došlo ke zprovoznění daného pilotního projektu VRT, a tím k odstranění vleklých problémů spojených s touto přetíženou přepravní trasou. Byl by to také účinný příspěvek k elektromobilitě v nákladní dopravě, a tím ke snižování uhlíkové stopy.

Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky

Slovo ke dni

  • Pošta na kolečkách

    Vzpomínáte na pojízdné prodejny? Umožňovaly venkovu přiblížit se městu, jak znělo jedno ze socialistických hesel. Ale taková služba přežívala i do dnešních dnů. K nám každý týden zavítal se svým krámkem na kolách řezník Franta. Zájem byl velký, avšak s tím, jak začal v centru obce prosperovat obchod vedený vietnamskou rodinou, už se Fandovi tak nedařilo a přestal zajíždět. Nicméně v nedaleké vesnici to nevzdal. Česká pošta musí hlídat náklady na provoz, zároveň udržet obslužnost celé republiky. Zkouší teď na jihu Čech nabídnout své služby z pojízdného úřadu. Zatím jen na měsíc. Tento jistě zajímavý experiment může mít úspěch, ale čtyři týdny je krátká doba na to, aby si místní lidé zvykli. Navíc rozsah poskytované služby je omezený. Praxe ukáže, zda nápad z minulosti může zajistit pošťákům i slušnou budoucnost.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

2 karabec

Představujeme IP mediační centrum Praha 23. únor 2021

Cílem tohoto příspěvku je představit nově založené IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, jehož zakladatelem je společnost JUDr. David Karabec, s.r.o., která je specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací společností se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv, know-how, obchodní tajemství, licence, nekalou soutěž a franchising.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE