INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

sz dc 1Již delší dobu neustále roste dopravní zátěž na koridorové trati Přerov – Ostrava se smíšeným provozem. Tam se musí vejít všechny segmenty železniční dopravy s různými rychlostmi (dálková osobní doprava, regionální a příměstská osobní doprava, rychlá i běžná nákladní doprava).

Dojde-li k provozním poruchám, řeší se obvykle na úkor nákladní dopravy. To je tím vážnější, že jde o součást nákladních evropských koridorů RFC5 a RFC9, přičemž neexistuje žádná použitelná alternativa, jíž by bylo možné v případě potřeby odklonit nákladní dopravu. Problémy průvozu vlaků vznikají také při výlukách z důvodu údržby trati nebo při mimořádnostech.

Daná situace vytváří omezení také pro významně rostoucí kombinovanou dopravu, kterou na trati Přerov – Ostrava reprezentují přepravy velkých kontejnerů, výměnných nástaveb a intermodálních návěsů, které jsou v rostoucí míře uskutečňovány z terminálů na Ostravsku (Paskov, Šenov) i v sousedním Polsku. Silný nárůst nákladní dopravy v úseku Přerov – Ostrava lze navíc očekávat po otevření trati Koralmbahn a základnového tunelu Semmering v Rakousku, tj. významného zjednodušení průchodu železniční nákladní dopravy přes alpské hřebeny v trase Baltsko-jaderského nákladního koridoru RFC5, v roce 2025, resp. 2027.

Ke komplikacím nejen pro nákladní železniční dopravu přispívají i plánovaná výluková opatření při rekonstrukci trati Lipník nad Bečvou – Drahotuše. Předpokládá se zde trvání jednokolejného provozu v délce 721 dní během 3 let. Jak uvádí spolek ŽESNAD.CZ, nebude v takovém případě v rámci 24 hodin provezeno průměrně 71 vlaků. Je třeba dodat, že souběžně dochází k realizaci dalších staveb na trase, a to v úsecích Petrovice u Karviné – Dětmarovice a v uzlu Přerov. Je žádoucí, aby Správa železnic usilovně hledala řešení, byť z pozice zadavatele staveb obtížné, i proto, že její činnost by měla sloužit v prvé řadě zájmům zákazníků – dopravců.

Nákladní dopravci proto čekají s velkou nadějí na realizaci pilotního úseku VRT Přerov – Ostrava. V této části trasy Rychlého spojení 1 Praha – Ostrava v současnosti probíhají práce na studii proveditelnosti. Zahájena byla v srpnu 2019, dokončení se předpokládá letos v říjnu, tedy pokud to koronavirová krize nezhatí. Následně by měla proběhnout příprava stavby, jejíž realizace by odtížila stávající trať od velmi časté dálkové osobní dopravy. Se zahájením stavby počítá ministerstvo dopravy v roce 2025. Bylo by žádoucí tento termín ještě přiblížit.

Určitě si pilotní úsek VRT Přerov – Ostrava zaslouží co nejrychlejší přípravu a realizaci, zvláště pokud jeho trasování není sporné, na rozdíl např. od budoucího vedení VRT Praha – Ústí nad Labem a průchodu rychlých vlaků pražským uzlem. Věřme, že se studii proveditelnosti, která jej má řešit, vyhnou obtíže, které provázejí ostatní studie věnované VRT tak, aby skutečně mohla nejpozději v plánovaném roce 2025 začít výstavba a poté k roku 2030 došlo ke zprovoznění daného pilotního projektu VRT, a tím k odstranění vleklých problémů spojených s touto přetíženou přepravní trasou. Byl by to také účinný příspěvek k elektromobilitě v nákladní dopravě, a tím ke snižování uhlíkové stopy.

Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky

Slovo ke dni

  • Když prsty zahálejí

    Člověk by měl držet krok s rychlým postupem technologií. To jsem si znovu uvědomil, když jsem dostal do ruky nový smartphone. Ten umí nejen psát, ale i odezírat z úst a slova převádět na text. Proč to tedy nevyzkoušet? Nechám tentokrát prsty zahálet a zkusím namluvit svoji první glosu. A uvidím, jestli umělá inteligence dokáže být stejně dobrá, nebo dokonce lepší než ta přirozená. Začnu tedy do mikrofonu diktovat, první slova se objevila na displeji a k nim přibyla další. Nakonec z toho vznikla smysluplná věta a věty daly dohromady hotový text. A výsledek? Až na jednu hrubku naprosto perfektní! Takže to vypadá že moje prsty budou stále víc zahálet a víc toho zůstane pro pusu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

lukas zmeskal

Průmyslová práva se dotýkají každé firmy 18. červen 2020

Ochránit nápad, na němž stojí podnikání, je pro firmu buď samozřejmost, anebo záležitost, jíž nevěnuje velkou pozornost. Mgr. Lukáš Zmeškal se během své praxe patentového zástupce setkává s oběma případy. Jako partner ve společnosti patentových zástupců Langrova, s.r.o., v Plzni i jako předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů či spoluorganizátor mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací Invent Arena v Třinci (ta letošní se posouvá až na rok 2021) se již setkal s řadou příběhů, které svým způsobem píší dějiny podnikání u nás. Jak právě on nahlíží na ochranu duševního vlastnictví?

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE